W TROSCE O CZŁOWIEKA I DOBRO WSPÓLNE Dokumenty Konferencji Episkopatu Polski Zobacz większe

W TROSCE O CZŁOWIEKA I DOBRO WSPÓLNE Dokumenty Konferencji Episkopatu Polski

Nowy

: Dokumenty KEP
: Dokumenty Kościoła
: Książki

7,00 zł

Opis

Dokument społeczny Konferencji Episkopatu Polski został opracowany z myślą o ukazaniu integralnego obrazu człowieka w świetle antropologii chrześcijańskiej i o jego promocji. Punktem wyjścia dla swojej refleksji biskupi uczynili rodzinę jako podstawową instytucję społeczną - która winna być otoczoną szczególna troską i której prawa winny być respektowane. Uwzględniając kontekst, w jakim ona funkcjonuje, wiele miejsca poświęcili analizie aktualnej sytuacji gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem związku między lekceważeniem wartości etycznych a obecnym kryzysem.
Biskupi zaapelowali też o przestrzeganie etycznych standardów w życiu politycznym. Przypomnieli, że zgodnie z katolicką nauką społeczną polityk winien kierować się prawym sumieniem i cnotami: roztropności, męstwa, umiaru, sprawiedliwości i prawdy. Przy okazji wezwali ludzi wierzących do większego zaangażowania społecznego i politycznego. Przypomnieli, że prawo i obowiązek uczestniczenia w polityce dotyczy wszystkich i każdego, chociaż formy tego udziału i płaszczyzny, na jakich się on dokonuje, mogą być bardzo różne.
Biskupi upomnieli się też o prawo Kościoła do udziału w przestrzeni życia publicznego. Każdy wierzący ma zagwarantowaną możliwość wyznawania religii – nie tylko indywidualnie, ale i zbiorowo, nie tylko prywatnie ale i publicznie.

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-048-9
rok wydania 2012
ilość stron 72
format A5

Spis treści

WSTĘP

I. PROMOCJA INTEGRALNEGO OBRAZU CZŁOWIEKA

1. Człowiek stworzony na obraz Boży i odkupiony przez Chrystusa
2. Godność osoby ludzkiej
3. Prawa człowieka i prawo naturalne
4. Małżeństwo i rodzina
5. Rodzina – wychowanie

II. W TROSCE O KULTURĘ

1. Kultura duchowa jako dobro wspólne
2. Wobec globalizacji kultury
3. Patriotyzm jako szkoła tożsamości
4. O chrześcijańskie inspiracje współczesnej kultury

III. ETYCZNE STANDARDY W ŻYCIU POLITYCZNYM

1. Roztropna troska o dobro wspólne
2. Język debaty politycznej
3. Potrzeba większego zaangażowania politycznego
4. Zawieranie kompromisów
5. Prawo Kościoła

IV. POTRZEBA ZMIAN W SPOSOBIE POJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

1. Człowiek podmiotem i celem życia gospodarczego
2. Pracodawca i przedsiębiorca
3. Pracownik
4. Nowa ekonomia
5. Wieś – szczególne wyzwanie
6. Migracja

V. MEDIA W SŁUŻBIE PRAWDZIE I DOBRU

1. Znak czasu
2. Misja czy biznes?
3. Wołanie o odpowiedzialność

ZAKOŃCZENIE