W TROSCE O PEŁNIĘ WIARY Dokumenty Kongregacji Nauki Wiary 1966 1994 Zobacz większe

W TROSCE O PEŁNIĘ WIARY Dokumenty Kongregacji Nauki Wiary 1966 1994

Nowy

abp Zygmunt Zimowski, ks. Janusz Królikowski

: Dokumenty
: Wiara i życie, Dokumenty Kościoła
: Książki

19,00 zł

Opis

Istota życia chrześcijańskiego polega na dawaniu świadectwa odwiecznej miłości, objawionej w sposób szczególny w osobie Jezusa Chrystusa. W tym zespoleniu przekazu prawdy z praktyką życia ortodoksja łączy się z ortopraksją. Wznowiony po raz kolejny tom dokumentów Kongregacji Doktryny Wiary z lat 1966-1994 ma ułatwić dążenie do tej harmonii poprzez jasną wykładnię stanowiska Kościoła w kwestiach, które rodziły niepewność i wywoływały kontrowersje.

Więcej informacji

ISBN 978-83-733290-9-6
rok wydania 2010
typ wydania1 III uzupełnione i poprawione
ilość stron 512
format B5

Spis treści

Kard. Joseph Ratzinger, Słowo wstępne

Ks. Janusz Królikowski, Teologia i Urząd Nauczycielski Kościoła

1. Instrukcja o małżeństwach mieszanych. Matrimonii sacramentum (18 marca 1966 r.)

2. Informacja w sprawie Indeksu. Post litteras apostolicas (14 czerwca 1966 r.)

3. List do biskupów o interpretacji II Soboru Watykańskiego Cum Oecumenicum Concilium (25 lipca 1966 r.)

4. Dekret po informacji w sprawie Indeksu. Post editam (15 listopada 1966 r.)

5. Instrukcja o komisjach doktrynalnych. Litteris apostolicis (23 lutego 1967 r.)

6. Formuła wyznania wiary obowiązującego w przypadkach wymaganych przez prawo zamiast dotychczasowej formuły trydenckiej i przysięgi antymodernistycznej. Professio fidei (1967)

7. Normy określające sposób przygotowania w kuriach diecezjalnych i zakonnych spraw dotyczących przeniesienia kapłana do stanu świeckiego z dyspensą od obowiązków wynikających ze święceń wyższych. Antequam causam (13 stycznia 1971 r.)

8. List do ordynariuszy miejsca i do zakonnych przełożonych generalnych. Litteris encyclicis (13 stycznia 1971 r.)

9. Nowy sposób postępowania w badaniu prawowierności nauki. Sacra Congregatio pro Doctrina Fidei (15 stycznia 1971 r.)

10. Deklaracja dotycząca wiary w tajemnice wcielenia i Trójcy Świętej wobec niektórych współczesnych błędów. Mysterium Filii Dei (21 stycznia 1972 r.)

11. Deklaracja o cząsteczkach eucharystycznych. Cum explanationes (2 maja 1972 r.)

12. Normy duszpasterskie dotyczące udzielania sakramentalnego rozgrzeszenia ogólnego. Sacramentum paenitentiae (16 czerwca 1972 r.)

13. Deklaracja o interpretacji niektórych norm z 13 stycznia 1971 r. Die XIII ianuarii 1971 (26 czerwca 1972 r.)

14. Deklaracja o obronie godności sakramentu pokuty. Sacra Congregatio (23 marca 1973 r.)

15. List okólny o nierozerwalności małżeństwa. (11 kwietnia 1973 r.)

16. List okólny o pogrzebie kościelnym. (29 maja 1973 r.)

17. Deklaracja o katolickiej doktrynie o Kościele przeciw niektórym współczesnym błędom. Mysterium Ecclesiae (24 czerwca 1973 r.)

18. Dekret o pogrzebie kościelnym. Patres Sacrae Congregationis (20 września 1973 r.)

19. Instrukcja o rozwiązaniu małżeństwa na mocy przywileju wiary

20. Normy proceduralne prowadzenia procesu o rozwiązanie węzła małżeńskiego na mocy przywileju wiary.

21. Deklaracja o znaczeniu potwierdzania przekładów formuł sakramentalnych. Instauratio liturgica (25 stycznia 1974 r.)

22. Informacja w sprawie rzekomych ukazywań się i objawień „Pani wszystkich narodów” In merito alle pretese apparizioni (25 maja 1974 r.)

23. Deklaracja o przerywaniu ciąży. Quaestio de abortu (18 listopada 1974 r.)

24. Deklaracja w sprawie dwóch książek profesora Hansa Künga. Sacra Congregatio (15 lutego 1975 r.)

25. Odpowiedź na pytania Konferencji Episkopatu Ameryki Północnej dotyczące sterylizacji w szpitalach katolickich. Haec Sacra Congregatio (13 marca 1975 r.)

26. Dekret o trosce pasterzy Kościoła w sprawie książek. Ecclesiae pastorum (19 marca 1975 r.)

27. Deklaracja o niektórych zagadnieniach etyki płciowej. Persona humana (29 grudnia 1975 r.)

28. Dekret o celebracji w Kościele katolickim Mszy świętych za innych zmarłych chrześcijan. Accidit in diversis regionibus (11 czerwca 1976 r.)

29. Dekret o bezprawnym udzielaniu święceń kapłańskich i Konsekracji biskupiej. Exc.mus et Rev.mus (17 września 1976 r.)

30. Deklaracja o dopuszczeniu kobiet do kapłaństwa urzędowego. Inter insigniores (15 października 1976 r.)

31. Dekret o impotencji, która powoduje nieważność małżeństwa. Sacra Congregatio (13 maja 1977 r.)

32. Odpowiedź na pytanie dotyczące udzielania rozgrzeszenia ogólnego. In the case

33. Informacja o czci miłosierdzia Bożego w formie zaproponowanej przez siostrę Faustynę Kowalską. Da diverse parti (15 kwietnia 1978 r.)

34. Deklaracja w sprawie książki o. Jacquesa Pohiera Quand je dis Dieu. Sacra Congregatio (3 kwietnia 1979 r.)

35. List do biskupów o niektórych zagadnieniach dotyczących eschatologii. Retentiores Episcoporum (17 maja 1979 r.)

36. List w sprawie książki Human Sexuality. Del libro „Human Sexuality” (13 lipca 1979 r.)

37. Deklaracja o niektórych aspektach nauczania teologicznego profesora Hansa Künga. Christi Ecclesia (15 grudnia 1979 r.)

38. Deklaracja o eutanazji. Iura et bona (5 maja 1980 r.)

39. Odpowiedź na wątpliwości dotyczące dekretu Ecclesiae pastorum. Patres Sacrae Congregationis (25 czerwca 1980 r.)

40. List do wszystkich ordynariuszy miejsca i zakonnych przełożonych generalnych o dyspensie od celibatu kapłańskiego. Per litteras ad universos (14 października 1980 r.)

41. Normy proceduralne dyspensowania od celibatu kapłańskiego. Ordinarius competens (14 października 1980 r.)

42. Instrukcja o chrzcie dzieci. Pastoralis actio (20 października 1980 r.)

43. List do o. Edwarda Schillebeeckxa. A seguito (20 listopada 1980 r.)

44. Deklaracja o ekskomunice, której podlegają katolicy należący do sekt masońskich lub podobnych stowarzyszeń. S. Congregatio pro Doctrina Fidei (17 lutego 1981 r.)

45. Deklaracja w sprawie duchownych episkopalnych. Nel giugno 1980 (1 kwietnia 1981 r.)

46. List do Biskupa Alana C. Clarka. Quam Praefectus (27 marca 1982 r.)

47. Uwagi o Raporcie końcowym ARCIC. Animadversiones (27 marca 1982 r.)

48. Odpowiedź na przedłożone wątpliwości. Patres Sacrae Congregationis (29 listopada 1982 r.)

49. Informacja o karach kanonicznych, którym podlegają biskupi konsekrujący biskupów bez zezwolenia. Exc.mus Dominus (12 marca 1983)

50. Informacja w sprawie ks. Georgesa de Nantes. Monsieur l’abbé Georges de Nantes (13 maja 1983 r.)

51. Odpowiedź na przedłożone wątpliwości dotyczące interpretacji dekretu Ecclesiae pastorum (7 lipca 1983 r.)

52. List do biskupów Kościoła katolickiego o niektórych zagadnieniach dotyczących szafarza Eucharystii. Sacerdotium ministeriale (6 sierpnia 1983 r.)

53. List do kardynała Josepha Höffnera, arcybiskupa Kolonii, o przeprowadzonym badaniu dotyczącym „Opus Angelorum”. (24 września 1983 r.)

54. Deklaracja o stowarzyszeniach masońskich. Quaesitum est (26 listopada 1983 r.)

55. Tłumaczenie artykułu Carnis resurrectionem w Symbolu Apostolskim. L’articolo „Carnis resurrectionem” (2 grudnia 1983 r.)

56. List do o. Edwarda Schillebeeckxa OP. (13 czerwca 1984 r.)

57. Instrukcja o niektórych aspektach „teologii wyzwolenia”. Libertatis nuntius (6 sierpnia 1984 r.)

58. Informacja o książce o. Leonardo Boffa OFM Chiesa: Carisma e Potere. (11 marca 1985 r.)

59. List do ordynariuszy miejsca przypominający niektóre normy dotyczące egzorcyzmów. (29 września 1985 r.)

60. Instrukcja o chrześcijańskiej wolności i wyzwoleniu. Libertatis conscientia (22 marca 1986 r.)

61. List do o. Charlesa Currana. (25 czerwca 1986 r.)

62. List do o. György’a Bulányi’a

63. Informacja o książce o. Edwarda Schillebeeckxa OP Pleidooi voor mensen in der Kerk. Le Professeur Edward Schillebeeckx (15 września 1986 r.)

64. List do Biskupów Kościoła katolickiego o duszpasterstwie osób homoseksualnych. Homosexualitatis problema (1 października 1986 r.)

65. Instrukcja o szacunku dla rodzącego się życia ludzkiego i o godności jego przekazywania. Donum vitae (22 lutego 1987 r.)

66. Wyznanie wiary i Przysięga wierności Congregatio pro Doctrina Fidei (9 stycznia 1989 r.)

67. Dekret o ekskomunice, której podlegają ujawniający treść spowiedzi. Congregatio pro Doctrina Fidei (23 września 1988 r.)

68. Uwagi i komentarz do dokumentu Komisji ARCIC II Zbawienie i Kościół. Le seguenti osservazioni (20 listopada 1988 r.)

69. Reskrypt z audiencji dotyczącej „Wyznania wiary” i „Przysięgi wierności”. Quo attinet (19 września 1989 r.)

70. List do biskupów Kościoła katolickiego o niektórych aspektach medytacji chrześcijańskiej. Orationis formas (15 października 1989 r.)

71. Instrukcja o powołaniu teologa w Kościele. Donum veritatis (24 maja 1990 r.)

72. Informacja na temat ważności chrztu udzielanego przez „Christian Community”. Quaesitum est (9 marca 1991 r.)

73. Informacja o książce o. A. Guindona OMI The Sexual Creators. An ethical proposal for concerned Christians. The Congregation for the Doctrine of the Faith (31 stycznia 1992 r.)

74. Instrukcja o niektórych aspektach wykorzystywania środków masowego przekazu w promowaniu nauki wiary (30 marca 1992 r.)

75. List do biskupów Kościoła katolickiego o niektórych aspektach Kościoła pojętego jako komunia. Communionis notio (28 maja 1992 r.)

76. Dekret dotyczący „Opus Angelorum”. Litteris diei 1 decembris 1977 (6 czerwca 1992 r.)

77. Uwagi dotyczące odpowiedzi na propozycje ustaw o niedyskryminacji osób homoseksualnych. (24 lipca 1992 r.)

78. Informacja na temat ważności chrztu udzielanego przez „The New Church” Quaesitum est (20 listopada 1992 r.)

79. Odpowiedzi na przedstawione wątpliwości dotyczące „izolowania macicy” i innych zagadnień. Patres Congregationis (31 lipca 1993 r.)

80. List do biskupów Kościoła katolickiego na temat przyjmowania Komunii świętej przez wiernych rozwiedzionych żyjących w nowych związkach. Annus Internationalis Familiae (14 września 1994 )