Ministerialny wykaz wydawnictw punktowanych

Od 17 grudnia 2019 roku Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej „Biblos” figuruje w ogłoszonym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe. Wykaz ten obejmuje w sumie 713 wydawnictw: 36 wydawnictw na poziomie II (200 pkt) oraz 677 wydawnictw na poziomie I (80 pkt). W procesie ewaluacji publikacje książkowe (monografie, prace pod redakcją i rozdziały) wydawane przez „Biblos” (poziom I) będą mogły uzyskać 80 punktów.

Pliki do pobrania