KRĄG BIBLIJNY Zeszyt spotkań 18. Kwiecień - czerwiec Materiały dla duszpasterzy, animatorów i wszystkich, którzy pragną  ... Zobacz większe

KRĄG BIBLIJNY Zeszyt spotkań 18. Kwiecień - czerwiec Materiały dla duszpasterzy, animatorów i wszystkich, którzy pragną ...

Nowy

ks. Piotr Łabuda (red.)

: Krąg Biblijny
: Biblistyka
: Książki

15,00 zł

Opis

„Spotkania z Biblią” składające się na pierwszą część osiemnastego zeszytu „Kręgu Biblijnego” jak zwykle stanowią rodzaj komentarza do fragmentów Ewangelii wyznaczonych na kolejne niedziele i święta aktualnego okresu liturgicznego. Tym razem w większej części łączą się one z tajemnicą męki, śmierci, zmartwychwstania, wstąpienia do nieba i początków dziejów Kościoła. Ciekawym pomysłem jest zestawienie współczesnych omówień biblijnych z nauczaniem Benedykta XVI o ojcach apostolskich, czyli najstarszym pokoleniu pisarzy chrześcijańskich, którzy mogli być bezpośrednimi uczniami apostołów. Ten redakcyjny zabieg pokazuje, że Kościół jest żywą jednością, a ważnym filarem tej jedności jest Pismo Święte, czytane i interpretowane we wspólnocie eklezjalnej (z pełnymi tekstami katechez czytelnik może się zapoznać dzięki dołączonej do zeszytu płyty CD).
Drugą część „Kręgu” rozpoczyna ostatni już odcinek opowieści pana dr. hab. Krzysztofa Mielcarka o świecie, który przemierzał Paweł Apostoł w swoim niezwykle aktywnym życiu. Cały cykl, który – przypomnijmy – rozpoczął się w zainicjowanym przez Benedykta XVI Roku św. Pawła, złożył się na niezwykle erudycyjną prezentację tła geograficzno-archeologicznego życia i działalności misyjnej Apostoła Narodów. Ks. prof. Mirosław Wróbel przedstawia kolejną księgę Starego Testamentu, Księgę Judyty, omawia jej treść i wydobywa ważne dla niej orędzie teologiczne, a jako że wykazuje ona podobieństwo do apokalips żydowskich, proponuje także czytelnikowi krótki ekskurs na temat apokaliptyki. Część „Poznawać Biblię” kończy opracowanie ks. dr. Piotra Łabudy na temat najstarszego listu apostoła Pawła, czyli Pierwszego Listu do wspólnoty w Tesalonice.

Zapraszamy również do subskrypcji i korzystania z numerów archiwalnych.

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-044-1
rok wydania 2012
ilość stron 160
format B5

Spis treści

Bóg, który mówi w ciszy – Ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk


SPOTKANIA Z BIBLIĄ

Ks. dr Tomasz Siemieniec
1. „Zostańcie tu i czuwajcie” (Mk 14,1 – 15,47)
Trzy święte dni
2. „Ujrzał i uwierzył” (J 20,8)
Spotkać się ze Zmartwychwstałym we wspólnocie Kościoła
3. „Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli” (J 20,29)
Różne drogi do wiary
4. „Wtedy oświecił ich umysły” (Łk 24,35-48)
Pismo Święte skarbem Kościoła

Ks. dr Michał Bednarz
5. „Ja jestem dobrym pasterzem”
Kościół jako owczarnia (J 10,11-18)
6. „Wytrwajcie we Mnie, a Ja będę trwał w was” (J 15,1-8)?
Wezwani do jedności z Jezusem Chrystusem
7. „Miłujcie się wzajemnie” (J 15,9-17)
Chrześcijanie przyjaciółmi Pana
8. „Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony”
Chrzest jako włączenie w życie Boże (Mk 16,15-20)
9. Weźmijcie Ducha Świętego (J 20,19-23)
Kościół a władza odpuszczania grzechów

Ks. dr Marek Dzik
10. „W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” (Mt 28,16-20)
Trudna wiara i trudne życie uczniów Jezusa
11. „Kto by zbluźnił przeciwko Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia” (Mk 3,20-35)
Prawdziwa rodzina Jezusa Chrystusa

12. „Z czym porównamy królestwo Boże?” Mk 4,26-34)
Dynamika wzrostu ziarna słowa Bożego
13. „Kimże będzie to dziecię?” (Łk 1,55-66)
Wdzięczność za Boży dar


POZNAWAĆ BIBLIĘ

I. Wprowadzenie do Pisma Świętego – dr hab. Krzysztof Mielcarek
Świat Apostoła Pawła – tło geograficzno-archeologiczne
Tyr, Ptolemaida i Malta

II. Stary Testament – ks. dr hab. prof. KUL Mirosław Stanisław Wróbel
Księga Judyty – nazwa, treść i orędzie teologiczne
Apokaliptyka żydowska

III. Nowy Testament – ks. dr Piotr Łabuda
Listy Pawła Apostoła, cz. I
Pierwszy List do Tesaloniczan

 

Do pobrania