KRĄG BIBLIJNY Zeszyt spotkań 17. Grudzień 2011 - marzec 2012 Materiały dla duszpasterzy, animatorów i wszystkich, którzy ... Zobacz większe

KRĄG BIBLIJNY Zeszyt spotkań 17. Grudzień 2011 - marzec 2012 Materiały dla duszpasterzy, animatorów i wszystkich, którzy ...

Nowy

ks. Piotr Łabuda (red.)

: Krąg Biblijny
: Biblistyka
: Książki

15,00 zł

Opis

Ważną postacią liturgii słowa w okresie Adwentu jest Jan Chrzciciel, poprzednik Jezusa Chrystusa, który oświadczył swoim uczniom: „Potrzeba, by On wzrastał, a ja żebym się umniejszał” (J 3,30). Jego słowa mogą posłużyć za motto do kolejnego zeszytu „Kręgu Biblijnego”. Omówienia fragmentów Ewangelii wyznaczonych przez Kościół na okres rozciągający się od pierwszej niedzieli adwentowej do piątej niedzieli Wielkiego Postu zostały w nim bowiem skojarzone z katechezami Benedykta XVI na temat pierwszych uczniów Jezusa, głównie św. Pawła, ale nie tylko, bo także kręgu jego bliższych i dalszych współpracowników. Przywołane zostały i inne wypowiedzi Ojca Świętego, wszystkie one jednak koncentrują się wokół świętości jako realizacji wezwania Jezusa Chrystusa do Jego naśladowania, przede wszystkim w dźwiganiu krzyża.

W „Poznawać Biblię”, czyli drugiej części zeszytu”, św. Paweł również zajmuje ważne miejsce. Z dr. hab. Krzysztofem Mielcarkiem zbliżamy się do końca wędrówki śladami Apostoła Narodów (tym razem mamy okazję przybić do portów leżących na wyspach Morza Egejskiego). Ks. dr Piotr Łabuda po przedstawieniu nam we wcześniejszych zeszytach dramatycznych losów „trzynastego apostoła” rozpoczyna cykl poświęcony jego listom. Ks. prof. dr hab. Mirosław S. Wróbel kieruje natomiast uwagę czytelnika ku postaciom starotestamentalnym: obu Tobiaszom, Sarze i jednemu z aniołów, Rafałowi. Jeśli się jednak pamięta, jak małą wagę stary Tobiasz przywiązywał do własnej osoby i jak bardzo zabiegał, aby przez niego objawiało się Boże miłosierdzie, to dość łatwo i jego życie potraktować jako konkretyzację motywu przewodniego całego zeszytu, tak mocno obecnego również i w pismach Pawła.

Zapraszamy również do subskrypcji i korzystania z numerów archiwalnych.

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-008-3
rok wydania 2011
ilość stron 212
format B5

Spis treści

Obumrzeć, aby wydać plon
– Ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk


SPOTKANIA Z BIBLIĄ

Ks. dr Marek Dzik
1. „Nie wiecie kiedy ten czas nadejdzie” (Mt 13,33-37)
Tak zwane nawrócenie Pawła wzorem naszego nawrócenia
2. „Ja posyłam posłańca...” (Mt 1,1-8)
Chrześcijanin posłańcem i głosem Jezusa
3. „Pośród was stoi Ten...” (J 1,6-8.19-28)
Miejsce Jezusa Chrystusa w życiu chrześcijanina
4. „Duch Święty zstąpi na ciebie” (Łk 1,26-38)
Rola Ducha Świętego w życiu chrześcijanina
5. „Zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu” (Łk 2,1-20)
Wiara rodzi się w Kościele

Ks. dr hab. Michał Bednarz
6. „Wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga” (Łk 2,16-21)
Źródła radości chrześcijańskiej
7. „I przyjął od Jana chrzest w Jordanie” (Mk 1,6b-11)
Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi
8. „I tego dnia pozostali u Niego” (J 1,35-42)
Być uczniem i świadkiem
9. „Zostaniecie rybakami ludzi” (Mk 1,14-20)
Odpowiedzieć na wezwanie
10. „Duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne” (Mk 1,21-28)
Otwarci na moc słowa
11. „A ona im usługiwała” (Mk 1,29-39)
Uczennice Jezusa
12. „Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać” (Mk 1,40-45)
Przeciw wykluczeniu

Ks. dr Maciej Basiuk
13. „Odpuszczają ci się twoje grzechy” (Mk 2,1-12)
Rola ludzi w potrzebie w życiu ucznia Chrystusa
14. „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1,12-15)
Czy wiara kłóci się z rozumem?
15. „Jego odzienie stało się lśniąco białe” (Mk 9,2-10))
Czy chrześcijanin powinien lękać się przyszłości?
16. „Wielu uwierzyło w imię Jego, widząc znaki, które czynił” (J 2,13-25)
Dążenie do świętości zadaniem chrześcijan
17. „Tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego” (J 3,14-21)
Logika krzyża a logika „tego świata”
18. „Gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie” (J 12,20-33)
Co to znaczy, że Bóg przyciąga nas do siebie miłością?


POZNAWAĆ BIBLIĘ

I. Wprowadzenie do Pisma Świętego – dr hab. Krzysztof Mielcarek
Świat apostoła Pawła – tło geograficzno-archeologiczne
Porty i wyspy Morza Egejskiego

II. Stary Testament – ks. dr hab. prof. KUL Mirosław Stanisław Wróbel
Księga Tobiasza – nazwa, treść i orędzie teologiczne
Tożsamość i funkcje anioła Rafała


III. Nowy Testament – ks. dr Piotr Łabuda
Listy Pawła Apostoła, cz. I
Wprowadzenie do pism Apostoła Narodów

 

Do pobrania