KSIĘGA DANIELA. Podręczny komentarz biblijny Wstęp, przekład, komentarz Zobacz większe

KSIĘGA DANIELA. Podręczny komentarz biblijny Wstęp, przekład, komentarz

Nowy

ks. Marek Parchem

: Podręczny Komentarz Biblijny
: Biblistyka
: Książki

42,00 zł

Opis

Księga Daniela ukazuje się jako kolejna pozycja w serii Podręczny Komentarz Biblijny. Autor bardzo wnikliwie omawia poszczególne wersy księgi, uwydatniając ich wielorakie znaczenie. Sięga również do apokryfów, dzięki czemu opracowanie jest bogatsze. Księga Starego Testamentu, którą tak naprawdę mało znamy, przedstawiona jest obszernie i wyczerpująco. Księga Daniela to pozycja ciekawa. Warto ją przeczytać.

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-135-6
ilość stron 478
format B5

Spis treści

SŁOWO WSTĘPNE

WYKAZ SKRÓTÓW

WSTĘP
1. Osoba Daniela
2. Kwestia wielojęzyczności
3. Powstanie
4. Autorstwo (środowisko powstania)
5. Gatunek literacki
6. Struktura literacka
7. Dzieje interpretacji


TEKST I KOMENTARZ

1. Daniel i jego towarzysze na dworze króla babilońskiego (1,1-21)
1.1. Wprowadzenie (1,1-2)
1.2. Przedstawienie młodzieńców żydowskich (1,3-7)
1.3. Odmowa spożywania królewskich pokarmów (1,8-16)
1.4. Zakończenie (1,17-21)
1.5. Przesłanie

2. Sen Nabuchodonozora o posągu i jego interpretacja (2,1-49)
2.1. Wprowadzenie (2,1)
2.2. Dialog króla z mędrcami babilońskimi (2,2-12)
2.3. Interwencja Daniela u króla (2,13-16)
2.4. Danielowi zostaje objawiona tajemnica (2,17-24)
2.5. Spotkanie Daniela z królem (2,25-45)
2.6. Zakończenie opowiadania(2,46-49)
2.7. Przesłanie

3. Trzej młodzieńcy w piecu ognistym (3,1-30)
3.1. Wprowadzenie (3,1-7)
3.2. Oskarżenie młodzieńców żydowskich (3,8-12)
3.3. Dialog króla z młodzieńcami (3,13-18)
3.4. Skazanie na śmierć młodzieńców (3,19-23)
3.5. Reakcja króla (3,24-25)
3.6. Cudowne ocalenie młodzieńców (3,26-27)
3.7. Rozporządzenie króla (3,28-30)
3.8. Przesłanie

4. Dodatki greckie:
Modlitwa Azariasza oraz Pieśń trzech młodzieńców (ww. 3,24-90)
4.1. Modlitwa Azariasza (ww. 24-45)
4.2. Część narracyjna (ww. 46-50)
4.3. Pieśń trzech młodzieńców (ww. 51-90)
4.4. Przesłanie

5. Sen Nabuchodonozora o drzewie i jego interpretacja (3,31–4,34)
5.1. Wprowadzenie (3,31-33)
5.2. Wprowadzający opis okoliczności snu króla (4,1-5)
5.3. Opis snu Nabuchodonozora (4,6-15)
5.4. Interpretacja snu (4,16-24)
5.5. Opis wypełnienia się snu (4,25-30)
5.6. Zakończenie opowiadania (4,31-34)
5.7. Przesłanie

6. Uczta Baltazara (5,1–6,1)
6.1. Wprowadzenie (5,1-6)
6.2. Próba wyjaśnienia tajemniczego napisu (5,7-12)
6.3. Daniel przed królem (5,13-28)
6.4. Daniel gani króla Baltazara (ww. 17-23)
6.5. Interpretacja tajemniczego napisu (ww. 24-28)
6.6. Zakończenie (5,29–6,1)
6.7. Przesłanie

7. Daniel w jaskini lwów (6,2-29)
7.1. Wprowadzenie (6,2-4)
7.2. Spisek przeciwko Danielowi (6,5-10)
7.3. Oskarżenie i skazanie Daniela (6,11-19)
7.4. Ocalenie Daniela (6,20-25)
7.5. Proklamacja króla Dariusza (6,26-28)
7.6. Zakończenie (6,29)
7.7. Przesłanie

8. Wizja czterech bestii i „jakby Syna Człowieczego” (7,1-28)
8.1. Wprowadzenie (7,1-2a)
8.2. Wizja czterech bestii wychodzących z morza (7,2b-8)
8.3. Wizja tronu (7,9-10)
8.4. Wizja sądu i ukarania bestii (7,11-12)
8.5. Wizja „jakby Syna Człowieczego” (ww. 13-14)
8.6. Interpretacja wizji (7,15-18)
8.7. Dodatkowe wyjaśnienie wizji (7,19-27)
8.8. Zakończenie (7,28)
8.9. Przesłanie

9. Wizja barana i kozła (8,1-27)
9.1. Wprowadzenie (8,1-2)
9.2. Wizja barana (8,3-4)
9.3. Wizja kozła (8,5-12)
9.4. Dialog istot niebiańskich (8,13-14)
9.5. Epifania anioła interpretatora (8,15-17)
9.6. Właściwa interpretacja wizji (8,18-25)
9.7. Zakończenie (8,27)
9.8. Przesłanie

10. Modlitwa Daniela i proroctwo o siedemdziesięciu tygodniach [lat] (9,1-27)
10.1. Wprowadzenie (9,1-2)
10.2. Modlitwa Daniela (9,3-19)
10.3. Objawienie udzielone Danielowi (9,20-27)
10.4. Proroctwo o siedemdziesięciu tygodniach [lat] (ww. 24-27)
10.5. Przesłanie

11. Wizja dotycząca historii świata i wydarzeń „końca dni” (10,1–12,13)
11.1. Wprowadzenie (10,1)
11.2. Epifania istoty niebiańskiej (10,2-9)
11.3. Dialog Daniela z aniołem (10,10–11,1)
11.4. Przemówienie anioła (11,2–12,4)
11.5. Proroctwo eschatologiczne (12,1-3)
11.6. Końcowe słowa anioła do Daniela (w. 4)
11.7. Epilog: dodatkowa wizja (12,5-13)
11.8. Przesłanie

12. Dodatek grecki:
Opowiadanie o Zuzannie (13,1-64)
12.1. Wprowadzenie (13,1-6)
12.2. Próba uwiedzenia Zuzanny (13,7-27)
12.3. Oskarżenie i skazanie na śmierć Zuzanny (13,28-43)
12.4. Przesłuchanie i skazanie na śmierć dwóch starszych (13,44-62)
12.5. Zakończenie (13,63-64)
12.6. Przesłanie

13. Dodatek grecki:
Opowiadania o Belu, wężu i Danielu w jaskini lwów (14,1-42)
13.1. Wprowadzenie (14,1-2)
13.2. Opowiadanie o Belu (14,3-22)
13.3. Opowiadanie o wężu (14,23-27)
13.4. Opowiadanie o Danielu w jaskini lwów (14,28-42)
13.5. Przesłanie

ZAKOŃCZENIE:
Przesłanie teologiczno-moralne

BIBLIOGRAFIA W WYBORZE