KSIĘGA WYJŚCIA. Podręczny komentarz biblijny Wstęp, przekład, komentarz Zobacz większe

KSIĘGA WYJŚCIA. Podręczny komentarz biblijny Wstęp, przekład, komentarz

Nowy

ks. Janusz Lemański

: Podręczny Komentarz Biblijny
: Biblistyka
: Książki

28,00 zł

Opis

W serii „Podręczny Komentarz Biblijny” powstała kolejna pozycja, której kanwą stały się wydarzenia opisane w drugiej księdze Pisma Świętego, począwszy od wyzwolenia Izraela z niewoli egipskiej, poprzez wędrówkę po pustyni, aż do spotkania z Bogiem na górze Synaj. Ksiądz Janusz Lemański, autor wstępu, przekładu i zarazem komentarza, z wyjątkową dbałością prowadzi Czytelnika tymi samymi drogami, jakimi podąża naród wybrany, tak aby nie zgubić po drodze ani jednego słowa z bogatej treści Księgi Wyjścia. Lektura tego tomu z pewnością przyczyni się do poznania i zrozumienia nie tylko księgi Starego Testamentu, ale przede wszystkim samego Boga, który także i dziś prowadzi swój lud do ziemi obiecanej.

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-051-9
rok wydania 2012
ilość stron 312
format B5

Opinie

Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Napisz opinię

KSIĘGA WYJŚCIA. Podręczny komentarz biblijny Wstęp, przekład, komentarz

KSIĘGA WYJŚCIA. Podręczny komentarz biblijny Wstęp, przekład, komentarz

Spis treści

WPROWADZENIE
1. Exodus a historia
2. Autorzy
3. Podstawowa struktura


TEKST I KOMENTARZ


1. PROLOG (1,1 – 2,25)

1.1. Zmiana pokoleniowa (1,1-7)

1.2. Strach faraona (1,8-21)
1.2.1. Prace przymusowe (1,8-14)
1.2.2. Bogobojne położne (1,15-21)

1.3. Narodziny i młodość Mojżesza (1,22 – 2,22)
1.3.1. Narodziny Mojżesza (1,22 – 2,10)
1.3.2. Tożsamość Mojżesza (2,11-15)
1.3.3. Mojżesz w kraju Madian (2,16-22)

1.4. Sytuacja Izraelitów w Egipcie (2,23-25)

1.5. Przesłanie teologiczne


2. POWOŁANIE I MISJA MOJŻESZA (WJ 3,1 – 7,7)

2.1. Pierwsze powołanie Mojżesza (3,1 – 4,18)
2.1.1. Kim jest JHWH? (3,1-15)
2.1.1.1. Teofania (3,1-8)
2.1.1.2. Zadanie Mojżesza (3,9-12)
2.1.1.3. Objawienie imienia JHWH (3,13-15)
2.1.2. Autorytet Mojżesza (3,16 – 4,18)
2.1.2.1. Mojżesz i starsi (3,16 – 4,9)
2.1.2.2. Zadanie Mojżesza (3,16-22)
2.1.2.3. Znaki uwierzytelniające (4,1-9)
2.1.2.4. Mojżesz i Aaron (4,10-18)
2.1.3. Przesłanie teologiczne

2.2. Droga do Egiptu (4,19-31)
2.2.1. Początek podróży (4,19-20)
2.2.2. Izrael pierworodnym synem Boga (4,21-23)
2.2.3. Zagrożenie i ocalenie Mojżesza (4,24-26)
2.2.4. Mojżesz wśród Izraelitów (4,27-31)

2.3. Pierwsze spotkanie z faraonem (5,1 – 6,1)
2.3.1. Faraon przeciwstawia się JHWH (5,1-14)
2.3.2. Mojżesz i starsi – kryzys autorytetu i wiary (5,15-21)
2.3.3. Mojżesz – kryzys powołania (5,22 – 6,1)
2.3.4. Przesłanie teologiczne

2.4. Drugie powołanie Mojżesza (6,2 – 7,7)
2.4.1. Tożsamość JHWH (6,2-9)
2.4.2. Autorytet Mojżesza (6,10 – 7,7)
2.4.2.1. Pierwsza obiekcja wobec wyznaczonej misji (6,10-13)
2.4.2.2. Genealogia Pinchasa (6,14-27)
2.4.2.3. Druga obiekcja wobec wyznaczonej misji (6,28 – 7,7)
2.4.3. Przesłanie teologiczne


3. KONFLIKT (7,8-15,21)

3.1. Plagi (7,8 – 10,20)
3.1.1. Pierwsza seria plag – woda (7,8 – 8,15)
3.1.1.1. Morskie monstrum (7,8-13)
3.1.1.2. Wody Nilu zamienione w krew (7,14-24)
3.1.1.3. Żaby (7,25 – 8,11)
3.1.2. Druga seria plag – ziemia (8,12 – 9,7)
3.1.2.1. Komary (8,12-15)
3.1.2.2. Muchy (8,16-28)
3.1.2.3. Śmierć zwierząt (9,1-7)
3.1.3. Trzecia seria plag – powietrze (9,8 – 10,20)
3.1.3.1. Wrzody (9,8-12)
3.1.3.2. Grad (9,13-35)
3.1.3.3. Szarańcza (10,1-20)
3.1.4. Przesłanie teologiczne

3.2. Ostateczna klęska faraona (10,21 – 14,31)
3.2.1. Ciemności (10,21-29)
3.2.2. Śmierć pierworodnych (11,1 – 13,16)
3.2.2.1. Zapowiedź (11,1-10)
3.2.2.2. Boże instrukcje dotyczące Paschy i Przaśników (12,1-20)
3.2.2.3. Mojżeszowe instrukcje dotyczące Paschy (12,21-28)
3.2.2.4. Śmierć pierworodnych w Egipcie (12,29-36)
3.2.3. Wędrówka do Sukkot (12,37-42)
3.2.4. Boże instrukcje dotyczące Paschy (12,43-51)
3.2.5. Boże instrukcje dotyczące pierworodnych (13,1-2)
3.2.6. Instrukcje Mojżesza – Przaśniki i pierworodni (13,3-16)
3.2.7. Przesłanie teologiczne
3.2.8. Zniszczenie armii egipskiej w wodach morza (13,17 – 14,31)
3.2.8.1. Wędrówka w kierunku morza (13,17 – 14,4)
3.2.8.2. Pościg faraona (14,5-14)
3.2.8.3. Zniszczenie armii faraona (14,15-31)
3.2.9. Hymn zwycięstwa (15,1-21)
3.2.9.1. Pieśń Mojżesza (15,1-18)
3.2.9.2. Pieśń Miriam (15,19-21)
3.2.10. Przesłanie teologiczne


4. POMIĘDZY EGIPTEM I SYNAJEM (15,22 – 18,27)

4.1. Prawo i zdrowie (15,22-26)

4.2. Manna i szabat (15,27 – 16,36)
4.2.1. Okoliczności (15,27 – 16,3)
4.2.2. Instrukcje (16,4-12)
4.2.3. Manna (16,13-21)
4.2.4. Szabat (16,22-30)
4.2.5. Zakończenie (16,31-36)

4.3. Woda ze skały (17,1-7)

4.4. Bitwa z Amalekitami (17,8-16)

4.5. Mojżesz i Jetro (18,1-27)
4.5.1. Wybawienie i kult (18,1-12)
4.5.2. Administrowanie Prawa (18,13-27)
4.6. Przesłanie teologiczne


5. TEOFANIA, PRAWO I PRZYMIERZE (19,1 – 24,11)

5.1. Propozycja przymierza (19,1-8)

5.2. Teofania (19,9-19)

5.3. Objawienie Prawa (19,20 – 23,33)
5.3.1. Dekalog (19,20 – 20,20)
5.3.1.1. Wprowadzenie (19,20-25)
5.3.1.2. Dekalog (20,1-17)
5.2.1.2.1. Prolog (20,1-2)
5.2.1.2.2. Nie dla innych bogów (20,3)
5.2.1.2.3. Zakaz tworzenia idoli i oddawania im czci (20,4-6)
5.2.1.2.4. Zakaz nadużywania imienia Bożego (20,7)
5.2.1.2.5. Nakaz świętowania szabatu (20,8-11)
5.2.1.2.6. Szacunek wobec rodziców (20,12)
5.2.1.2.7. Zakaz zabijania (20,13)
5.2.1.2.8. Zakaz cudzołóstwa (20,14)
5.2.1.2.9. Zakaz kradzieży (20,15)
5.2.1.2.10. Zakaz składania fałszywego świadectwa (20,16)
5.2.1.2.11. Zakaz pożądania (20,17)
5.3.1.3. Konkluzja (20,18-20)
5.3.2. Kodeks Przymierza (20,21-23,33)
5.3.2.1. Prawo dotyczące ołtarza (20,21-26)
5.3.2.2. Ustawy (21,1 – 22,16)
5.3.2.2.1. Niewolnicy (21,2-11)
5.3.2.2.2. Czyny zasługujące na śmierć (21,12-17)
5.3.2.2.3. Rany cielesne (21,18-36)
5.3.2.2.4. Rany cielesne zadane przez człowieka (21,18-27)
5.3.2.2.5. Rany cielesne zadane człowiekowi przez zwierzę (21,28-32)
5.3.2.2.6. Szkody poniesione na zwierzętach (21,33-36)
5.3.2.2.7. Naruszenie cudzej własności (21,37 – 22,16)
5.3.2.3. Słowa (22,17 – 23,19)
5.3.2.3.1. Czyny zasługujące na śmierć (22,17-19)
5.3.2.3.2. Moralność społeczna i obowiązki religijne (22,20 – 23,9)
5.3.2.3.3. Rok szabatowy i szabat (23,10-13)
5.3.2.3.4. Kalendarz świąt (23,14-17)
5.3.2.3.5. Ofiary (23,18-19)
5.3.2.4. Epilog (23,20-33)
5.3.2.4.1. Posłaniec (23,20-26)
5.3.2.4.2. Święta wojna (23,27-33)
5.3.2.5. Przesłanie teologiczne

5.4. Ceremonia zawarcia przymierza (24,1-11)


6. SANKTUARIUM (24,12 – 40,38)

6.1. Utrata tablic (24,12-32,35)
6.1.1. Powrót Mojżesza na górę (24,12-18)
6.1.2. Objawienie projektu świątyni (25,1 – 31,18)
6.1.2.1. Przybytek (25,1 – 27,19)
6.1.2.1.1. Materiały na budowę (25,1-7; 35,4-29)
6.1.2.1.2. Cel budowy (25,8-9; 40,34-35)
6.1.2.1.3. Wyposażenie (25,10-40)
6.1.2.1.3.1. Arka (25,10-22; 37,1-9)
6.1.2.1.3.2. Stół (25,23-30; 37,10-16)
6.1.2.1.3.3. Świecznik (25,31-40; 37,17-24)
6.1.2.1.4. Plan architektoniczny (26,1-27,19)
6.1.2.1.4.1. Przybytek (26,1-37; 36,8-38)
6.1.2.1.4.2. Ołtarz całopaleń (27,1-8; 38,1-7)
6.1.2.1.4.3. Dziedziniec (27,9-19; 38,9-20)
6.1.2.2. Namiot Spotkania (27,20 – 31,11)
6.1.2.2.1. Oliwa do oświetlenia (27,20-21; por. Kpł 24,1-3)
6.1.2.2.2. Konsekracja kapłanów (28,1 – 29,46)
6.1.2.2.2.1. Strój (28,1-43; 39,1-31)
6.1.2.2.2.1.1. Wprowadzenie (28,1-5; 39,11)
6.1.2.2.2.1.2. Efod (28,6-14; 39,2-7)
6.1.2.2.2.1.3. Napierśnik (28,15-30; 39,8-21)
6.1.2.2.2.1.4. Suknia (28,31-35; 39,22-26)
6.1.2.2.2.1.5. Plakietka/diadem (28,36-38; 39,30-31)
6.1.2.2.2.1.6. Pozostałe elementy stroju (28,39-43; 39,27-29)
6.1.2.2.2.2. Rytuał konsekracji (29,1-46; por. Kpł 8,1-36)
6.1.2.2.3. Rytuał mediacji (30,1-38)
6.1.2.2.3.1. Ołtarz kadzenia (30,1-9; 37,25-28)
6.1.2.2.3.2. Dzień Pojednania (30,10)
6.1.2.2.3.3. Spis ludności i podatki (30,11-16; 38,21.24-31)
6.1.2.2.3.4. Kadź na wodę (30,17-21; 38,8)
6.1.2.2.3.5. Olej do namaszczeń i kadzidło (30,22-38; 37,29)
6.1.2.2.4. Wykonawcy (31,1-11; 35,30 – 36,7; 38,21-23)
6.1.2.3. Szabat (31,12-17; 35,1-3)
6.1.2.4. Tablice (31,18; 34,29)
6.1.2.5. Przesłanie teologiczne
6.1.3. Złoty cielec (32,1-35)
6.1.3.1. Budowa i kult złotego cielca (32,1-6)
6.1.3.2. Wstawiennictwo Mojżesza i zniszczenie złotego cielca (32,7-20)
6.1.3.3. Aaron i lewici (32,21-29)
6.1.3.4. Druga modlitwa wstawiennicza Mojżesza (32,30-35)
6.1.3.5. Przesłanie teologiczne

6.2. Trzecia modlitwa wstawiennicza Mojżesza (33,1-23)
6.2.1. Ozdoby (33,1-6)
6.2.2. Mojżesz w Namiocie Spotkania (33,7-11)
6.2.3. Modlitwa Mojżesza (33,12-23)
6.2.4. Przesłanie teologiczne

6.3. Odzyskanie tablic (34,1 – 40,38)
6.3.1. Charakter Boga (34,1-9)
6.3.2. Prawa odnowionego przymierza (34,10-28)
6.3.2.1. Przymierze (34,10-16)
6.3.2.2. Kult (34,17-26)
6.3.2.3. Nowe tablice (34,27-28)
6.3.3. Jaśniejąca twarz Mojżesza (34,29-35)
6.3.4. Przesłanie teologiczne

6.4. Budowa Przybytku (35,1 – 40,38)
6.4.1. Szabat (35,1-3; 31,12-17)
6.4.2. Architektura, wyposażenie i strój kapłański (35,4 – 39,31)
6.4.3. Inspekcja (39,32-43)
6.4.4. Montaż (40,1-33)
6.4.5. Teofania w Przybytku (40,34-38)
6.4.6. Przesłanie teologiczne

SKRÓTY BIBLIOGRAFICZNE

INNE SKRÓTY

BIBLIOGRAFIA