KRĄG BIBLIJNY Zeszyt spotkań 16. Materiały dla duszpasterzy, animatorów i wszystkich, którzy pragną czytać Pismo Święte. ... Zobacz większe

KRĄG BIBLIJNY Zeszyt spotkań 16. Materiały dla duszpasterzy, animatorów i wszystkich, którzy pragną czytać Pismo Święte. ...

Nowy

ks. Piotr Łabuda (red.)

: Krąg Biblijny
: Biblistyka
: Książki

15,00 zł

Opis

Część pierwsza zeszytu, „Spotkania z Biblią”, koncentruje się wokół postaci Apostołów – zostali oni potraktowani jako ci uczniowie Mistrza z Nazaretu, którzy ujęci jakąś istotną prawdą Jego nauczania postanowili poddać ją próbie w życiu – i próba ta na ogół potwierdzała zarówno jej owocność, jak i wiarygodność jej rzeczników – większość z nich stać było na męczeństwo. Nic zatem dziwnego, że przykład Apostołów był dla pierwszych gmin chrześcijańskich urzeczywistnieniem pewnego wzorca – nie szukali oni ludzkiej chwały. Naśladując ich, w dalszym ciągu można mieć pewność, że kroczy się drogą Chrystusa: począwszy od Piotra i jego brata, Andrzeja, a skończywszy na Macieju, który został wybrany w miejsce zdrajcy Judasza. Dobrze, że tej części towarzyszy płyta CD z katechezami Benedykta XVI na temat Apostołów, wygłoszonymi w 2006 r.
Druga część zeszytu, „Poznając Biblię”, zwieńcza cykl ks. Piotra Łabudy poświęcony św. Pawłowi, którego droga jakże się różniła od drogi Piotra i pozostałych Apostołów. Jego spotkanie z Kościołem nie zaowocowało natychmiastowym przylgnięciem do niego, ale prześladowaniami jego członków. Dopiero bezpośrednia interwencja Jezusa Chrystusa spowodowała, że Szaweł, gorliwy faryzeusz i wróg rodzącego się Kościoła, stał się Pawłem, niestrudzonym głosicielem Dobrej Nowiny wśród pogan. Krzysztof Mielcarek w swoich podróżach archeologicznych zabiera nas do Rzymu, w którym Paweł poniósł śmierć męczeńską. Natomiast ks. Mirosław S. Wróbel pisze o Księdze Rut, tej natchnionej noweli, której celem było głoszenie ukrytego kierownictwa Boga w historii na pięć stuleci przed powołaniem pierwszych Apostołów.

Zapraszamy również do subskrypcji i korzystania z numerów archiwalnych.

Więcej informacji

ISBN 978-83-733297-7-5
rok wydania 2011
format B5

Spis treści

Ks. Michał Bednarz
1. „Gdzie śa dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich (Mt 18,15-20)
Apostołowie – świadkowie i posłańcy Chrystusa

2. „Ile razy mam przebaczyć?” (Mt 18,21-35)
Piotr – Apostoł, który był świadomy swojej grzeszności

3. „Idźcie i wy do mojej winnicy” (Mt 20,1-16)
Szymon Piotr, na którym Jezus zbudował swój Kościoł

4. „Opamiętał się i poszedł...” (Mt 21,28-32)
Św. Jakub – Apostoł wiary popartej uczynkami

Ks. Marek Dzik
5. „Był pewnien gospodarz, który założył winnicę…” (Mt 21,33-43)
Św. Bartłomiej – Żyd, który rozpoznał w Jezusie Syna Bożego, Króla Izraela

6. „Bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych” (Mt 22,1-14)
Jakub Starszy – świadek przemienienia Jezusa Chrystusa i Jego konania

7. „Oddajcie Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga” (Mt 22,15-21)
Szymon Kananejczyk – gorliwy uczeń Pana Juda Tadeusz – uczeń o otwartym sercu

8. „Będziesz miłował…” (Mt 22,34-46)
Św. Filip – prawdziwy świadek

Ks. Maciej Basiuk
9. „Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony” (Mt 23,1-12)
Św. Meteusz – rzecznik odwróconej hierarchii królestwa Bożego

10. „Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny” (Mt 25,1-13)
Św. Andrzej – „pierwszy wezwany”

11. „Przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek” (Mt 25,14-30)
Św. Jan – „umiłowany uczeń”

12. „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25,31-46)
Św. Tomasz – „uczeń niewierny”


POZNAWAĆ BIBLIĘ

I. Wprowadzenie do Pisma Świętego – dr hab. Krzysztof Mielcarek
Świat Apostoła Pawła – tło geograficzno-archeologiczne
Rzym i okolice

II. Stary Testament – ks. dr hab. prof. KUL Mirosław Stanisław Wróbel
Księga Rut – nazwa, treść i orędzie teologiczne
Uniwersalizm zbawczego działania Boga

III. Nowy Testament – ks. dr Piotr Łabuda
Aby poznać Pawła Apostoła, cz. X
Aż po męczeńską śmierć

 

Do pobrania