POZNAJĄC BIBLIĘ. Część V. Jezus Chrystus w kontekście dziejów zbawienia. W drodze do Jerozolimy Zobacz większe

POZNAJĄC BIBLIĘ. Część V. Jezus Chrystus w kontekście dziejów zbawienia. W drodze do Jerozolimy

Nowy

ks. Piotr Łabuda

: Poznając Biblię
: Biblistyka
: Książki

18,00 zł

Opis

Kolejna – już piąta – część Poznając Biblię, na którą złożyły się wykłady wygłoszone w ramach Radiowo-Internetowego Studium Biblijnego w drugim semestrze roku akademickiego 2010-2011, potwierdza intuicję Tomasza Manna, że dzieje zbawienia to studnia bez dna – nie tylko w sensie „początków”, ale także – a może przede wszystkim? – w sensie ich znaczenia. Trzej tarnowscy bibliści: ks. Michał Bednarz, ks. Piotr Łabuda i ks. Mirosław Łanoszka – „centralnym obiektem” swoich rozważań uczynili Jezusa Chrystusa, o którym traktują cztery Ewangelie, ale jednocześnie nie zlekceważyli „peryferii”, na które wszak składają się pozostałe księgi biblijne – tak Starego, jak i Nowego Testamentu. Dzięki temu wydobyli znaczenia niedostępne w bezkontekstowej lekturze dzieł ewangelistów. Rzucili silny snop światła w głąb „studni przeszłości” i w głąb „studni znaczeń”; tym razem koncentrujących się wokół ostatniego etapu w dziejach zbawienia – tom rozpoczyna się od momentu, w którym Jezus Chrystus ruszył ku Jerozolimie. To w niej będą miały miejsce najważniejsze wydarzenia zbawcze: Jego męka, śmierć i zmartwychwstanie. W publikowanych wykładach podążamy Jego śladem, pamiętając, iż Bóg „«wielokrotnie i wielu sposobami (…) mówił przez proroków, na koniec w tych czasach przemówił do nas przez Syna» (Hbr 1,1-2). Zesłał bowiem Syna swego, czyli Słowo odwieczne, oświecającego wszystkich ludzi, by zamieszkał wśród ludzi i opowiedział im tajemnice Boże (por. J 1,1-18)” (Konstytucja dogmatyczna o objawieniu Bożym Dei verbum, 4) (ZE „SŁOWA BISKUPA TARNOWSKIEGO”).

Więcej informacji

ISBN 978-83-733296-5-2
rok wydania 2011
ilość stron 170
format B5

Spis treści

Słowo Biskupa Tarnowskiego

1. Jezus – Zbawiciel grzeszników
2. Panie, naucz nas modlić się…
3. Jezus Sługą Pańskim
4. Spotkanie z Samarytanką
5. Jezus źródłem i dawcą życia
6. Jezus zmartwychwstaniem i życiem
7. Zapowiedź końca czasów
8. Bierzcie i jedzcie – bierzcie i pijcie…
9. Modlitwa
10. Przed Sanhedrynem
11. Śmierć Jezusa
12. Maryja Matka wierzących
13. Zmartwychwstanie
14. Wniebowstąpienie
15. W mocy ducha

Bibliografia (wybrana)

Indeks omówionych fragmentów biblijnych