POZNAJĄC BIBLIĘ. Część IV. Jezus Chrystus w kontekście dziejów zbawienia.  Zobacz większe

POZNAJĄC BIBLIĘ. Część IV. Jezus Chrystus w kontekście dziejów zbawienia.

Nowy

ks. Piotr Łabuda

: Poznając Biblię
: Biblistyka
: Książki

18,00 zł

Opis

Dobrze się stało, że wykłady wygłoszone w ramach Radiowo-Internetowego Studium Biblijnego w ciągu kończącego się właśnie roku akademickiego (2010/2011) – w tak wyrazisty sposób – każdy z nich składa się jakby z trzech odsłon – uwzględniły prawdę o jedności Starego i Nowego Testamentu i, koncentrując się wokół osoby, życia i nauczania Jezusa Chrystusa, pozwoliły spojrzeć na Niego przez pryzmat całego Pisma Świętego. Ostatnim podjętym w pierwszym półroczu tematem jest przemienienie Pańskie. Opis Mateusza Ewangelisty został przez wykładowców skonfrontowany z relacją ze spotkania Mojżesza na górze Synaj z Księgi Rodzaju i wspomnieniem św. Piotra z tego wydarzenia, utrwalonym z jego Drugim Liście. Pozwoliło to pokazać przemienienie jako – z jednej strony – urzeczywistnienie oczekiwań, jakimi żyli Żydzi („wypełnienie Prawa i Proroków” – Mt 15,7), a - z drugiej – jako adresowaną do rodzącego się Kościoła zapowiedź powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa. Dzięki takiemu zabiegowi nikt już nie może mieć wątpliwości, że Biblia nie jest luźnym zbiorem przypadkowo dobranych ksiąg, ale niezwykle spójnym dziełem, w które nie sposób ingerować (przez dopisywanie czy wykreślanie czegokolwiek) bez poważnego jego okaleczenia; że tak naprawdę należy mówić nie o księgach, ale o Księdze (ZE „SŁOWA BISKUPA TARNOWSKIEGO”).

Więcej informacji

ISBN 978-83-733282-7-3
rok wydania 2011
ilość stron 216
format B5

Spis treści

Słowo Biskupa Tarnowskiego

1. Na początku było Słowo…
2. Jan Chrzciciel – poprzednik Pana
3. Zwiastowanie
4. Nawiedzenie
5. Rodowód Jezusa
6. Nadadzą mu imię Emmanuel
7. Boże Narodzenie
8. Mędrcy ze Wschodu
9. Wypełnienie prawa
10. Jezus w świątyni
11. Chrzest Jezusa
12. Kuszenie na pustyni
13. W nazaretańskiej synagodze
14. Kana Galilejska
15. Królestwo Boże
16. Kazanie na górze
17. Wielki prorok
18. Baranek Boży
19. Jezus jest Panem
20. Przemienienie

Bibliografia (wybrana)

Indeks omówionych fragmentów biblijnych