KRĄG BIBLIJNY Zeszyt spotkań 14. Materiały dla duszpasterzy, animatorów i wszystkich, którzy pragną czytać Pismo Święte. ... Zobacz większe

KRĄG BIBLIJNY Zeszyt spotkań 14. Materiały dla duszpasterzy, animatorów i wszystkich, którzy pragną czytać Pismo Święte. ...

Nowy

ks. Piotr Łabuda (red.)

: Krąg Biblijny
: Biblistyka
: Książki

14,00 zł

Opis

Poprzez słowo objawione i sakramenty Kościół prowadzi człowieka do zbawienia. Zeszyt 14 „Kręgu Biblijnego” im właśnie został poświęcony. Kolejne jednostki „Spotkań z Biblią” koncentrują się jak zwykle wokół wyznaczonych na niedziele czytań (a dokładniej – ewangelii), ale tym razem mają one swój specyficzny profil, podejmują bowiem jednocześnie temat tych dwóch rzeczywistości zbawczych. Takie podejście wydaje się być naturalne, wszak między sakramentem a Ewangelią istnieje ścisła więź. Jest on następstwem dwustronnego aktu wiary: przepowiadającego słowo i przyjmującego je.
Część „Poznając Biblię” – tradycyjnie – składa z artykułów o charakterze bardziej ogólnym: ks. prof. dr hab. Mirosław S. Wróbel zajął się Pierwszą i Drugą Księgą Kronik, wydobywając ich zasadnicze orędzie teologiczne. Scharakteryzował też służbę kapłańską w świątyni jerozolimskiej. Miasta Macedonii (Tesalonika, Berea) i Grecji (Ateny) stały się tematem omówienia archeologiczno-historycznego dr hab. Krzysztofa Mielcarka. Natomiast ks. dr Piotr Łabuda opisał kolejny etap dziejów św. Pawła, a dokładniej – jego trzecią wyprawę misyjną.
Do zeszytu dołączona jest płyta ze zdjęciami z Ziemi Świętej (głównie z miejsc położonych wokół Jeziora Galilejskiego)

Więcej informacji

ISBN 978-83-733289-7-6
rok wydania 2010
ilość stron 174
format B5

Spis treści

Wstęp


SPOTKANIA Z BIBLIĄ

Ks. dr hab. Michał Bednarz
1. „Czuwajcie, bo nie wiecie w którym dniu Pan przyjdzie” (Mt 24,37-44)
Formy czuwania
2. „Przygotujcie drogę Panu” (Mt 3,1-12)
Wezwanie do nawrócenia
3. „Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść?” (Mt 11,2-11)
A na kogo ja czekam?
4. „Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak” (Mt 1,18-24)
Z pokorą przed Bożą tajemnicą
5. „I wchodzi do Egiptu” (Mt 2,13-15.19-23)
Czy św. Józef może być dzisiaj wzorem?

Ks. dr Maciej Basiuk
6. „Na poczatku było Słowo” (J 1,1-18)
Czym są sakramenty?
7. „Godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe” (Mt 3,13-17)
Chrzest
8. „Oto Baranek Boży” (J 1,29-34)
Eucharystia
9. „Pójdźcie za Mną” (Mt 4,12-23)
Pokuta – sakrament miłości Boga
10. „Błogosławieni...” (Mt 5,1-12a)
Bierzmowanie – czym jest dla chrześcijan dzisiaj

Ks. dr Marek Dzik
11. „Wy jesteście solą ziemi... i światłem świata” (Mt 5,13-16)
Kapłaństwo – nie tylko urzędowe, ale i powszechne
12. „Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego” (Mt 5,17-37)
Małżeństwo drogą do zbawienia
13. „Słońce Jego wschodzi nad złymi i dobrymi” Mt 5,38-48
Namaszczenie chorych – miłować wszystkich, oczekując na Jego Miłość
14. „Nie troszcie się zbytnio o jutro” (Mt 6,24-34)
Pogrzeb chrześcijański


POZNAWAĆ BIBLIĘ

I. Wprowadzenie do Pisma Świętego – dr hab. Krzysztof Mielcarek
Świat Apostoła Pawła – tło geograficzno-archeologiczne
Miasta Macedonii i Grecji

II. Stary Testament – ks. dr hab. prof. KUL Mirosław Stanisław Wróbel
1-2 Księga Kronik – nazwa, treść i orędzie teologiczne
Słudzy świątyni jerozolimskiej i ich czynności kultyczne

III. Nowy Testament – ks. dr Piotr Łabuda
Aby poznać Pawła Apostoła, cz. VI
Tzw. Trzecia wyprawa misyjna

 

Do pobrania