KRĄG BIBLIJNY Zeszyt spotkań 13. Materiały dla duszpasterzy, animatorów i wszystkich, którzy pragną czytać Pismo Święte. Zobacz większe

KRĄG BIBLIJNY Zeszyt spotkań 13. Materiały dla duszpasterzy, animatorów i wszystkich, którzy pragną czytać Pismo Święte.

Nowy

ks. Piotr Łabuda (red.)

: Krąg Biblijny
: Biblistyka
: Książki

14,00 zł

Opis

Zeszyt 13 „Kręgu Biblijnego”, w swojej pierwszej części koncentrujący się wokół czytań wyznaczonych na ostatni etap obecnego roku liturgicznego – od 23. niedzieli zwykłej do uroczystości Chrystusa Króla – podejmuje temat grzechu i nawrócenia, kary i nagrody, zbawienia i potępienia. Podstawą egzegezy są kolejne perykopy z Ewangelii św. Łukasza, współtowarzysza drugiej wyprawy misyjnej św. Pawła, świadka jego rzymskiego uwięzienia i śmierci, a jednocześnie teologa o wyraźnie uniwersalistycznym zacięciu, przedstawiającego Jezusa jako Zbawcę grzeszników i odrzuconych: „Albowiem Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zaginęło” (Łk 19,10).
W „Poznawać Biblię”, drugiej części „Kręgu Biblijnego”, kontynuowane są tematy z wcześniejszych zeszytów: ks. dr Piotr Łabuda przybliża dzieje św. Pawła (między innymi jego wystąpienie o „nieznanym Bogu” na ateńskim Areopagu), a ks. dr hab. Krzysztof Mielcarek świat, w jakim Apostoł Narodów działał (wyspa Samotraka, miasta Naepolis, Filippi, Amfipolis i Apolonia). Natomiast ks. prof. dr hab. Mirosław S. Wróbel tym razem wydobywa przesłanie teologiczne Pierwszej i Drugiej Księgi Królewskiej, koncentrujących się na dziejach Izraela od czasów króla Dawida i króla Salomona, przez historię podzielonych królestw, do czasu ich upadku. Charakteryzuje też starożytny lud Samarytan, do których Jezus zwracał się właśnie jako odrzuconych (J 4).

Więcej informacji

ISBN 978-83-733286-8-6
rok wydania 2010
ilość stron 136
format B5

Spis treści

Królewski trakt
– Ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk


SPOTKANIA Z BIBLIĄ

Ks. dr hab. Michał Bednarz
1. „Kto idzie za Mną” (Łk 14,25-33)
Paradoks wyrzeczenia
2. „Radość z grzesznika, który się nawraca” (Łk 15,1-32)
Powrót jest zawsze możliwy
3. „Synowie tego świata” (Łk 16,1-13)
Roztropność w życiu religijnym

4. „Między nami a wami zionie przepaść” (Łk 16,19-31)
Niebezpieczeństwo płynące z bogactwa

Ks. dr Maciej Basiuk
5. „Przymnóż nam wiary!” (Łk 17,5-10)
Wiara jako dar i zadanie

6. „Upadł do Jego nóg i dziękował” (Łk 17,11-19)
Łaska i dziękczynienie

7. „A czy Bóg będzie zwlekał w ich sprawie?” (Łk 18,1-8)
Sztuka słuchania

8. „Każdy, kto się uniża, będzie wywyższony” (Łk 18,9-14)
Modlitwa grzeszników

Ks. dr Marek Dzik
9. „Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło” (Łk 19,1-10)
Zewnętrzne znaki nawrócenia

10. „Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych” (Łk 20,27-38)
W oczekiwaniu na zmartwychwstanie

11. „Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie” (Łk 21,5-19)
Wytrwałość uczniów Chrystusa

12. „A lud stał i patrzył” (Łk 23,35-43)
Dramat obojętności


POZNAWAĆ BIBLIĘ

I. Wprowadzenie do Pisma Świętego – dr hab. Krzysztof Mielcarek
Świat apostoła Pawła – tło geograficzno-archeologiczne: Miasta północnej Grecji

II. Stary Testament – ks. dr hab. prof. KUL Mirosław Stanisław Wróbel
1-2 Księga Królewska – nazwa, treść i orędzie teologiczne
Samarytanie

III. Nowy Testament – ks. dr Piotr Łabuda
Aby poznać Pawła Apostoła, cz. VII
W Atenach i Koryncie

 

Do pobrania