POZNAJĄC BIBLIĘ. Część III. Wokół Biblii. Pisma mądrościowe i księgi prorockie. Dzieje Apostolskie . Apokalipsa Zobacz większe

POZNAJĄC BIBLIĘ. Część III. Wokół Biblii. Pisma mądrościowe i księgi prorockie. Dzieje Apostolskie . Apokalipsa

Nowy

ks. Piotr Łabuda

: Poznając Biblię
: Biblistyka
: Książki

19,00 zł

Opis

Tom składa się z zapisu kolejnych serii wykładów wygłoszonych na falach Radia RDN Małopolska przez tarnowskich biblistów. Tym razem skoncentrowali się oni wokół zagadnień propedeutycznych
(ks. M. Bednarz) , a także egzegetycznych – tak w odniesieniu do Starego (ks. M. Łanoszka), jak i Nowego Testamentu (ks. P. Łabuda). Walorem wykładów jest ich przystępność: o skomplikowane sprawy przedstawiają w sposób zrozumiały.

Więcej informacji

ISBN 978-83-733285-0-1
rok wydania 2010
ilość stron 270
format B5

Spis treści

Słowo Biskupa Tarnowskiego

Wokół Biblii – ks. Michał Bednarz
1. Biblia jest księgą mądrości
2. Pismo Święte odsłania tajemnicę Boga
3. Pismo Święte odsłania tajemnicę Boga Ojca
4. Pismo Święte odsłania tajemnicę Syna Bożego
5. Pismo Święte odsłania tajemnicę Ducha Świętego
6. Biblia odsłania tajemnicę człowieka
7. Nikt nie jest samotną wyspą
8. Postępujemy podobnie jak bohaterowie Biblii
9. Biblijne zasady prowadzące do szczęścia
10. Jakie tajemnice kryją się w Piśmie Świętym?
11. Dziwne podejście autorów biblijnych do opowiadanych przez siebie historii
12. Dlaczego autorzy natchnieni pisali historię?
13. Jak autorzy natchnieni pisali historię?
14. Raz jeszcze o tym, jak autorzy natchnieni pisali historię
15. Czy lektura Pisma Świętego może prowadzić do zgorszenia?
16. Jaki sens tkwi w opisywaniu scen, które wzbudzają moralny sprzeciw?
17. Jak można pogodzić świętość Biblii z surowością niektórych zasad Starego Testamentu?
18. Czy Izraelici wierzyli w jednego Boga?
19. Czy Izraelici wierzyli w życie pozagrobowe?
20. Bóg jako wychowawca człowieka
21. Stary Testament dopuszcza możliwość rozwodów
22. W Kościele Pismo Święte zawsze otaczano szacunkiem
23. Jak czytać Pismo Święte?
24. Czytajmy Pismo Święte

Pisma mądrościowe i księgi prorockie Starego Testamentu – ks. Mirosław Łanoszka
1. Skarga Hioba (Księga Hioba)
2. Pieśni Izraela (Księga Psalmów)
3. Antologia literatury mądrościowej (Księga Przysłów)
4. Nauczyciel mądrości (Księga Koheleta)
5. Miłość ludzka znakiem miłości Bożej (Pieśń nad pieśniami)
6. Dar mądrości (Księga Mądrości)
7. Refleksje na temat mądrości (Mądrość Syracha)
8. Bóg jest zbawieniem (Księga Izajasza)
9. Młodzieniec z Anatot (Księga Jeremiasza)
10. Trwoga i nadzieja (Księga Lamentacji; Księga Barucha)
11. Bóg jest mocny (Księga Ezechiela)
12. Bóg jest moim sędzią (Księga Daniela)
13. Grzeszna oblubienica Boga (Księga Ozeasza)
14. Między proroctwem a apokaliptyką (Księga Joela)
15. Pasterz z Tekoa (Księga Amosa)
16. Bóg jedyny (Księga Abdiasza)
17. Bóg miłosierny (Księga Jonasza)
18. Władca z Betlejem (Księga Micheasza)
19. Bóg cierpliwy, ale sprawiedliwy (Księga Nahuma)
20. Wierność jedynemu Bogu drogą ocalenia (Księga Habakuka)
21. Niezwykły dzień Pański (Księga Sofoniasza)
22. Wezwanie do odbudowy domu Bożego (Księga Aggeusza)
23. Bliskość zbawienia mesjańskiego (Księga Zachariasza)
24. Boży posłaniec (Księga Malachiasza)
Bibliografia (wybrana)

Dzieje Apostolskie – Listy – Apokalipsa – ks. Piotr Łabuda
1. Dzieje Apostolskie. Historia początków Kościoła
2. Dzieje Apostolskie. Świadectwo o Zmartwychwstałym
3. Szaweł. Od narodzenia, przez Damaszek, po Antiochię
4. Pierwsza podróż misyjna Apostoła Narodów
5. Druga podróż misyjna Apostoła Narodów
6. Sobór jerozolimski
7. Trzecia podróż misyjna Apostoła Narodów
8. Więzienie w Jerozolimie, Cezarei i Rzymie
9. Listy katolickie. List św. Jakuba
10. List św. Judy – najkrótsze Pismo Nowego Testamentu
11. Pierwszy i Drugi List św. Piotra
12. Listy św. Jana Apostoła
13. Apokalipsa św. Jana
Bibliografia (wybrana)