KRĄG BIBLIJNY Zeszyt spotkań 12. Materiały dla duszpasterzy, animatorów i wszystkich, którzy pragną czytać Pismo Święte. Zobacz większe

KRĄG BIBLIJNY Zeszyt spotkań 12. Materiały dla duszpasterzy, animatorów i wszystkich, którzy pragną czytać Pismo Święte.

Nowy

ks. Piotr Łabuda (red.)

: Krąg Biblijny
: Biblistyka
: Książki

14,00 zł

Opis

Kolejny zeszyt „Kręgu Biblijnego” – jak zwykle – składa się z dwóch części. W pierwszej znalazły się omówienia fragmentów ewangelii wyznaczonych na czytania liturgiczne w okresie od III niedzieli Wielkiego Postu, poprzez Zmartwychwstanie Pańskie, Zesłanie Ducha Świętego i uroczystość Trójcy Świętej, do XIII niedzieli zwykłej. Na część drugą złożyły się artykuły dotyczące starożytnych miast w Azji Mniejszej (Perge, Antiochia Pizydyjska, Ikonium, Listra, Derbe, Attalia), Pierwszej i Drugiej Księgi Samuela oraz dalszych losów św. Pawła

Więcej informacji

ISBN 978-83-733280-9-9
rok wydania 2010
ilość stron 164
format B5

Spis treści

Veni, Sancte Spiritus! Przyjdź i mów do nas!
– Ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk


SPOTKANIA Z BIBLIĄ

Ks. mgr lic. Jan Jacek Stefanów
1. Jeśli się nie nawrócicie… (Łk 13,1-9)
Granice Bożej cierpliwości

2. Wszystko moje należy do ciebie (Łk 15,1-3.11-32)
Syndrom starszego brata

3. Nikt cię nie potępił? (J 8,1-11)
Solidarność grzeszników

4. Tak Bóg umiłował świat (Łk 22,14 – 23,56)
Zanurzyć się w misterium

Ks. dr Maciej Basiuk
5. Pusty grób (J 20,1-9)
Dobro rodzi się w ciszy

6. Którym odpuścicie grzechy (J 20,19-31)
Tajemnica Bożego miłosierdzia

7. Piotrze, czy kochasz Mnie? (J 21,1-19)
Wierzyć na nowo…

8. Moje owce słuchają mego głosu (J 10,27-30)
Kapłan pasterzem na wzór Jezusa Chrystusa

Ks. dr Marek Dzik
9. Abyście się wzajemnie miłowali (J 13,31-35)
Miłość jako świadectwo

10. Kto Mnie miłuje, będzie zachowywał moją naukę (J 14,23-29)
Pokój jako Boży dar

11. W imieniu Jego głoszone będzie nawrócenie (Łk 24,46-53)
Kościół i jego misja

12. Weźmijcie Ducha Świętego (J 20,19-23)
Czy wykorzystuję swoje charyzmaty?

Ks. dr hab. Michał Bednarz
13. Doprowadzi was do całej prawdy (J 16,12-15)
Duch Święty w życiu chrześcijanina

14. Tobie mówię, wstań (Łk 7,11-17)
Chrześciajńska nadzieja na ocalenie

15. Widzisz tę kobietę? (Łk 7,36 – 8,3)
Wdzięczność grzeszników

16. A wy za kogo Mnie uważacie? (Łk 9,18-24)
Uczniowie wezwani do zaparcia się siebie

17. A gdy szli drogą (Łk 9,51-62)
Nie jest łatwo być chrześcijaninem


POZNAWAĆ BIBLIĘ

I. Wprowadzenie do Pisma Świętego
– dr hab. Krzysztof Mielcarek
Świat apostoła Pawła – tło geograficzno-archeologiczne:
Miasta południowej Azji Mniejszej

II. Stary Testament
– ks. dr hab. prof. KUL Mirosław Stanisław Wróbel
1-2 Księga Samuela – nazwa, treść i orędzie teologiczne
„Magnificat Starego Testamentu”
– modlitwa Anny (1 Sm 2,1-10)

III. Nowy Testament
– ks. dr Piotr Łabuda
Aby poznać Pawła Apostoła, cz. VI
Druga podróż misyjna

 

Do pobrania