POZNAJĄC BIBLIĘ. Część II. Wokół Biblii. Pięcioksiąg i księgi historyczne. Ewangelie Zobacz większe

POZNAJĄC BIBLIĘ. Część II. Wokół Biblii. Pięcioksiąg i księgi historyczne. Ewangelie

Nowy

ks. Piotr Łabuda

: Poznając Biblię
: Biblistyka
: Książki

17,00 zł

Opis

Książka „Poznając Biblię”, której redaktorem jest ks. Piotr Łabuda, jest poszerzonym zapisem wykładów wygłoszonych na falach diecezjalnego radia RDN Małopolska przez ks. Michała Bednarza, ks. Mirosława Łanoszkę i ks. Piotra Łabudę, w ramach kolejnej edycji Radiowo-Internetowego Studium Biblijnego. Została ona podzielona na trzy części: „Wokół Biblii”, „Pięcioksiąg i księgi historyczne Starego Testamentu” oraz „Ewangelie”. Autorzy wprowadzają czytelnika na drogę wiary biblijnie pogłębionej. Jak pisał św. Paweł: „To zaś, co niegdyś zostało napisane, napisane zostało i dla naszego pouczenia, abyśmy dzięki cierpliwości i pociesze, jaką niosą Pisma, podtrzymywali nadzieję” (Rz 15,4).

Więcej informacji

ISBN 978-83-733282-6-6
rok wydania 2010
ilość stron 214
format B5

Spis treści

Poznając słowo… – ks. Jerzy Zoń

Wokół Biblii – ks. Michał Bednarz
1. Dlaczego zrażamy się do Pisma Świętego?
2. Dziwny świat Biblii
3. Czy Biblia jest święta?
4. Pismo Święte trzeba często czytać
5. Tylko wiara i miłość pozwalają zrozumieć Pismo Święte
6. Nie wystarczy przeczytanie tekstu biblijnego
7. Na słowo Boże trzeba się otworzyć
8. Czy mam bezkrytycznie zaufać Pismu Świętemu?
9. Po co Tradycja? Czy nie wystarczy samo Pismo Święte?
10. Dlaczego w wyjaśnianiu Biblii chrześcijanie zawsze opierali się na Tradycji?
11. Dlaczego Jezus urodził się w Betlejem?

Pięcioksiąg i księgi historyczne Starego Testamentu – ks. Mirosław Łanoszka
1. Prehistoria Narodu Wybranego (Księga Rodzaju)
2. Od niewoli do służby prawdziwemu Bogu (Księga Wyjścia)
3. Wezwanie do świętości (Księga Kapłańska)
4. Jak iść razem z Bogiem? (Księga Liczb)
5. Mowa pożegnalna (Księga Powtórzonego Prawa)
6. Ziemia Obiecana – darem Boga (Księga Jozuego)
7. Charyzmatyczni przywódcy Izraela (Księga Sędziów)
8. Pełnomocnik Boga (Pierwsza i Druga Księga Samuela)
9. Od zjednoczonej do podzielonej monarchii (Pierwsza i Druga Księga Królewska)
10. Dzieło kronikarskie (Pierwsza i Druga Księga Kronik oraz księgi Ezdrasza i Nehemiasza)
11. Historia Moabitki Rut (Księga Rut)
12. Budująca opowieść o Tobicie (Księga Tobiasza)
13. W obronie zagrożonego narodu (Księgi Judyty i Estery)
14. W walce o wolność narodową i religijną (Pierwsza i Druga Księga Machabejska)
Bibliografia (wybrana)

Ewangelie – ks. Piotr Łabuda
1. Co to jest „ewangelia”?
2. Kształtowanie się ewangelii za życia Jezusa
3. Kształtowanie się ewangelii. Czas apostołów i redaktorów
4. Kształtowanie się ewangelii. Spisanie ksiąg
5. Ewangelie – jedynie wyraz wiary Kościoła?
6. Ewangelia – prawdziwa narracja teologiczna
7. Ewangelie synoptyczne. Skąd taka nazwa?
8. Tajemnicze źródło Q
9. Ewangelia z Galilei
10. Ewangelia św. Marka – Ewangelia o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym
11. Teologia Ewangelii św. Marka
12. Dzieło św. Mateusza. „Pierwsza ewangelia” – najważniejsza księga świata
13. Ewangelia Mateusza – Ewangelią palestyńską?
14. Ewangelia Mateusza – Ewangelią Kościoła
15. Autor i adresaci trzeciej ewangelii
16. Ewangelia Łukasza – Dobrą Nowiną dla wszystkich „miłujących Boga”
17. Św. Łukasz – teolog historii zbawienia
18. Jan – umiłowany uczeń Mistrza z Nazaretu?
19. Ostatnia z ewangelii...
20. Jego i nasza matka...
Bibliografia (wybrana)