KSIĘGA KAPŁAŃSKA. Podręczny komentarz biblijny Zobacz większe

KSIĘGA KAPŁAŃSKA. Podręczny komentarz biblijny

Nowy

ks. Antoni Tronina

: Podręczny Komentarz Biblijny
: Biblistyka
: Książki

19,90 zł

Opis

Autor przyjął w swoim dziele czteroetapowy schemat: najpierw podaje przekład tekstu hebrajskiego, następnie zatrzymuje się dłużej nad strukturą literacką danej perykopy. W przypadku Księgi Kapłańskiej struktura ta jest bardzo starannie opracowana i pozwala wniknąć w zamysł teologiczny natchnionych pisarzy. Dalszą część zajmuje komentarz egzegetyczny do analizowanej perykopy, po którym następuje chrześcijańską jej interpretacja. Całość może okazać się cenną pomocą dla pogłębienia refleksji nad kapłaństwem w roku mu poświęconym.

Więcej informacji

ISBN 978-83-733275-3-5
rok wydania 2009
ilość stron 354
format B5

Spis treści

SŁOWO WSTĘPNE

WYKAZ SKRÓTÓW

WSTĘP

TEKST I KOMENTARZ

1. Prawo ofiar (1-7)
1.1. Tytuł tory ofiar i całej księgi (1,1-2)
1.2. Przepisy dotyczące trzech ofiar zasadniczych (1,3 – 3,13)
1.2.1. Rytuał ofiary całopalnej (1,3-17)
1.2.2. Rytuał ofiary mącznej (2,1-16)
1.2.3. Rytuał ofiary zjednoczenia (3,1-17)
1.3. Przepisy dotyczące ofiar przebłagalnych (4,1 – 5,26)
1.3.1. Ofiara oczyszczenia (4,1-35)
1.3.2. Ofiara zadośćuczynienia (5,1-26)
1.4. Dodatek: Kapłan i ofiary (6,1 – 7,38)

2. Ustanowienie kapłaństwa (8-11)
2.1. Święcenia Aarona i jego synów (8,1-36)
2.2. Inauguracja posługi kapłańskiej (9,1-24)
2.3. Rola kapłanów w kulcie Izraela (10,1-20)

3. Przepisy o czystości rytualnej (11-15)
3.1. Zwierzęta czyste i nieczyste (11,1-47)
3.2. Rytualna czystość położnicy (12,1-8)
3.3. Zakaźne choroby skóry (13,1-46)
3.4. Pleśń na tkaninach i skórach (13,47-59)
3.5. Oczyszczenia z chorób skórnych (14,1-32)
3.6. Oczyszczenia z pleśni (14,33-56)
3.7. Wycieki fizjologiczne (15,1-33)

4. Krew pojednania (16-17)
4.1. Dzień Ekspiacji (16,1-34)
4.2. Przepisy dotyczące krwi ofiar (17,1-16)

5. Reguły życia społecznego (18-20)
5.1. Zakazy dotyczące życia płciowego (18,1-30)
5.2. Styl życia w świętości (19,1-37)
5.3. Kary za naruszenie świętości życia (20,1-27)

6. Kapłani i ofiary (21-22)
6.1. Kwalifikacje osobiste kapłanów (21,1-24)
6.2. Właściwości ofiar (22,1-33)

7. Konsekracja czasu (23-27)
7.1. Szabat i kalendarz świąteczny (23,1-44)
7.2. Problemy dotyczące kultu (24,1-23)
7.2.1. Wieczne światło i chleby pokładne (24,1-9)
7.2.2. Kara za bluźnierstwo i za pobicie (24,10-23)
7.3. Rok szabatowy i jubileuszowy (25,1-55)
7.4. Błogosławieństwa, groźby i zapowiedź odnowy (26,1-46)
7.5. Dodatek: śluby, poświęcenia i dziesięciny (27,1-34)

ZAKOŃCZENIE: DZIEŃ ÓSMY – ZAPOWIEDŹ EUCHARYSTII

BIBLIOGRAFIA W WYBORZE