KSIĘGA KAPŁAŃSKA. Podręczny komentarz biblijny Zobacz większe

KSIĘGA KAPŁAŃSKA. Podręczny komentarz biblijny

Nowy

: Podręczny Komentarz Biblijny
: Biblistyka
: Książki

19,90 zł

Opis

Autor przyjął w swoim dziele czteroetapowy schemat: najpierw podaje przekład tekstu hebrajskiego, następnie zatrzymuje się dłużej nad strukturą literacką danej perykopy. W przypadku Księgi Kapłańskiej struktura ta jest bardzo starannie opracowana i pozwala wniknąć w zamysł teologiczny natchnionych pisarzy. Dalszą część zajmuje komentarz egzegetyczny do analizowanej perykopy, po którym następuje chrześcijańską jej interpretacja. Całość może okazać się cenną pomocą dla pogłębienia refleksji nad kapłaństwem w roku mu poświęconym.

Więcej informacji

ISBN 978-83-733275-3-5
rok wydania 2009
ilość stron 354
format B5

Opinie

Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Napisz opinię

KSIĘGA KAPŁAŃSKA. Podręczny komentarz biblijny

KSIĘGA KAPŁAŃSKA. Podręczny komentarz biblijny

Spis treści

SŁOWO WSTĘPNE

WYKAZ SKRÓTÓW

WSTĘP

TEKST I KOMENTARZ

1. Prawo ofiar (1-7)
1.1. Tytuł tory ofiar i całej księgi (1,1-2)
1.2. Przepisy dotyczące trzech ofiar zasadniczych (1,3 – 3,13)
1.2.1. Rytuał ofiary całopalnej (1,3-17)
1.2.2. Rytuał ofiary mącznej (2,1-16)
1.2.3. Rytuał ofiary zjednoczenia (3,1-17)
1.3. Przepisy dotyczące ofiar przebłagalnych (4,1 – 5,26)
1.3.1. Ofiara oczyszczenia (4,1-35)
1.3.2. Ofiara zadośćuczynienia (5,1-26)
1.4. Dodatek: Kapłan i ofiary (6,1 – 7,38)

2. Ustanowienie kapłaństwa (8-11)
2.1. Święcenia Aarona i jego synów (8,1-36)
2.2. Inauguracja posługi kapłańskiej (9,1-24)
2.3. Rola kapłanów w kulcie Izraela (10,1-20)

3. Przepisy o czystości rytualnej (11-15)
3.1. Zwierzęta czyste i nieczyste (11,1-47)
3.2. Rytualna czystość położnicy (12,1-8)
3.3. Zakaźne choroby skóry (13,1-46)
3.4. Pleśń na tkaninach i skórach (13,47-59)
3.5. Oczyszczenia z chorób skórnych (14,1-32)
3.6. Oczyszczenia z pleśni (14,33-56)
3.7. Wycieki fizjologiczne (15,1-33)

4. Krew pojednania (16-17)
4.1. Dzień Ekspiacji (16,1-34)
4.2. Przepisy dotyczące krwi ofiar (17,1-16)

5. Reguły życia społecznego (18-20)
5.1. Zakazy dotyczące życia płciowego (18,1-30)
5.2. Styl życia w świętości (19,1-37)
5.3. Kary za naruszenie świętości życia (20,1-27)

6. Kapłani i ofiary (21-22)
6.1. Kwalifikacje osobiste kapłanów (21,1-24)
6.2. Właściwości ofiar (22,1-33)

7. Konsekracja czasu (23-27)
7.1. Szabat i kalendarz świąteczny (23,1-44)
7.2. Problemy dotyczące kultu (24,1-23)
7.2.1. Wieczne światło i chleby pokładne (24,1-9)
7.2.2. Kara za bluźnierstwo i za pobicie (24,10-23)
7.3. Rok szabatowy i jubileuszowy (25,1-55)
7.4. Błogosławieństwa, groźby i zapowiedź odnowy (26,1-46)
7.5. Dodatek: śluby, poświęcenia i dziesięciny (27,1-34)

ZAKOŃCZENIE: DZIEŃ ÓSMY – ZAPOWIEDŹ EUCHARYSTII

BIBLIOGRAFIA W WYBORZE