POZNAJĄC BIBLIĘ. Część I. Historia zbawienia. Wstęp ogólny do Pisma Świętego  Zobacz większe

POZNAJĄC BIBLIĘ. Część I. Historia zbawienia. Wstęp ogólny do Pisma Świętego

Nowy

ks. Piotr Łabuda

: Poznając Biblię
: Biblistyka
: Książki

19,00 zł

Opis

Publikacja zawiera zapis wykładów wygłoszonych na falach Radia RDN Małopolska przez ks. Michała Bednarza i ks. Piotra Łabudę w ramach Radiowo-Internetowego Studium Biblijnego. Złożyły się one na zarys historii zbawienia i ogólne wprowadzenie do Pisma Świętego.

Więcej informacji

ISBN 978-83-733287-4-7
rok wydania 2010
typ wydania1 II uzupełnione i poprawione
ilość stron 172
format B5

Spis treści

Poznając słowo – ks. Jerzy Zoń

Historia zbawienia – ks. Michał Bednarz
1. Stworzenie świata (Rdz 1,1.26-31)
2. Stworzenie człowieka (Rdz 1,26-31 i 2,4b-7)
3. Upadek pierwszych ludzi i kara (Rdz 3,1-24)
4. Ludzkość po wypędzeniu z raju (Rdz 4,19-24)
5. Ludzie, odrzucając Boga, zabłądzili (Rdz 11,1-4)
6. Powołanie Abrama (Rdz 12,1-4a)
7. Dzieje patriarchów: Abrahama, Izaaka, Jakuba i Józefa (Rdz 15,1-6)
8. Skąd wyszli, kim byli i kiedy żyli patriarchowie (Rdz 12,4-8)?
9. Pobyt Izraelitów w Egipcie (Wj 1,6-14)
10. Wyjście z Egiptu (Wj 12,37-42)
11. Wędrówka Izraelitów przez pustynię (Wj 19,1-6)
12. Wejście Izraelitów do Ziemi Obiecanej (Joz 1,1-5)
13. Prorocy wychowawcami narodu (Pwt 18,15-20)
14. Zburzenie Jerozolimy i niewola babilońska (Jr 52,12-16)
15. Powrót z niewoli. Izraelici czekają na przyjście Mesjasza (Ezd 1,1-5)
16. Pełnia czasu – oczekiwanie na przyjście Mesjasza (Łk 3,1-6)

Wstęp ogólny do Pisma Świętego – ks. Piotr Łabuda
1. Czym są nauki biblijne
2. Nazwy Pisma Świętego
3. Podział ksiąg biblijnych na rozdziały i wersety. Traktat o natchnieniu
4. Stary Testament o natchnieniu
5. Nowy Testament o natchnieniu Starego Testamentu
6. Nowy Testament o natchnieniu ksiąg Nowego Testamentu
7. Nauka Kościoła o natchnieniu biblijnym
8. Od Soboru Trydenckiego aż po dziś dzień
9. Natura natchnienia
10. Zakres i skutki natchnienia
11. Tekst biblijny
12. Przekłady biblijne
13. Krytyka tekstu
14. Traktat o kanonie
15. Co to znaczy, że w Biblii mamy „szukać sensów”?
16. Aby znajdować sens, trzeba czytać
Bibliografia (wybrana)