DUSZPASTERSKI KOMENTARZ DO NOWEGO TESTAMENTU Ewangelia wg św. Mateusza Mt 14,1-28,20 Zobacz większe

DUSZPASTERSKI KOMENTARZ DO NOWEGO TESTAMENTU Ewangelia wg św. Mateusza Mt 14,1-28,20

Nowy

ks. Mariusz Rosik

: DUSZPASTERSKI KOMENTARZ DO NOWEGO TESTAMENTU
: Biblistyka
: Książki

15,90 zł

Opis

Druga część duszpasterskiego przewodnika ks. Mariusza Rosika do Ewangelii św. Mateusza obejmuje takie tematy, jak „Dalsza działalność Jezusa w Galilei i na pograniczu” (dotycząca gównie kształtowania apostołów), „Działalność w Judei i Jerozolimie”, „Męka i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa”.

Więcej informacji

ISBN 978-83-733257-6-0
rok wydania 2010
ilość stron 154
format B5

Spis treści

1. Ścięcie Jana Chrzciciela
2. Pierwsze rozmnożenie chleba
3. Jezus kroczy po jeziorze
4. Kwestia czystości
5. Kobieta kananejska
6. Uzdrowienia nad jeziorem i drugie rozmnożenie chleba
7. Kwas faryzeuszów i saduceuszów
8. Wyznanie Piotra i pierwsza zapowiedź męki i zmartwychwstania
9. Warunki naśladowania Jezusa
10. Przemienienie Jezusa
11. Uzdrowienie epileptyka
12. Druga zapowiedź męki i kwestia podatku
13. Spór o pierwszeństwo i kwestia zgorszenia
14. Zabłąkana owca i upomnienie braterskie
15. Obowiązek przebaczenia
16. Małżeństwo i stan bezżenny
17. Błogosławieństwo dzieci i kwestia bogactwa
18. Przypowieść o robotnikach w winnicy
19. Trzecia zapowiedź męki i prośba synów Zebedeusza
20. Niewidomy pod Jerychem
21. Uroczysty wjazd do Jerozolimy i wydarzenia mu towarzyszące
22. Przypowieść o synach i o rolnikach w kontekście
pytania o władzę
23. Przypowieść o uczcie weselnej
24. Podatek należny Cezarowi
25. Spory z saduceuszami i faryzeuszami
26. Mowa Jezusa przeciw uczonym w Piśmie i faryzeuszom
27. Zapowiedź zburzenia świątyni
28. Powtórne przyjście Chrystusa, czyli Paruzja
29. Przypowieści o czujności
30. Sąd Ostateczny
31. Od ostatniej zapowiedzi męki do zdrady Judasza
32. Ostatnia wieczerza
33. Jezus w Ogrodzie Oliwnym
34. Przesłuchanie Jezusa przed Sanhedrynem
35. Jezus przed Piłatem i śmierć Judasza
36. Jezus odrzucony i wyszydzony
37. Ukrzyżowanie Jezusa
38. Wydarzenia towarzyszące śmierci Jezusa i pogrzeb
39. Pusty grób Jezusa
40. Ostatni nakaz Jezusa