KRĄG BIBLIJNY Zeszyt spotkań 7. Materiały dla duszpasterzy, animatorów i wszystkich, którzy pragną czytać Pismo Święte. Zobacz większe

KRĄG BIBLIJNY Zeszyt spotkań 7. Materiały dla duszpasterzy, animatorów i wszystkich, którzy pragną czytać Pismo Święte.

Nowy

ks. Piotr Łabuda (red.)

: Krąg Biblijny
: Biblistyka
: Książki

14,00 zł

Opis

Zeszyt siódmy „Kręgu Biblijnego” składa się z trzech części. Do pierwszej „Spotkania z Biblią” zostały włączone omówienia dwunastu perykop ewangelicznych, czytanych w kolejne niedziele przez najbliższe trzy miesiące. Koncentrują się one wokół orędzia o królestwie Bożym głoszonego w przypowieściach przez Jezusa Chrystusa. W części drugiej „Poznawać Biblię” znalazły się artykuły poświęcone archeologii i geografii Galilei, przesłaniu teologicznemu starotestamentalnej Księgi Kapłańskiej i kultowi ofiarniczemu w jej ujęciu oraz postaci i dziełu św. Pawła. Nowością jest część „Dokumenty”, w której tym razem zamieszczono Konstytucję dogmatyczną o objawieniu Bożym Dei verbum, w tłumaczeniu ks. Antoniego Paciorka i z jego komentarzem. Uwaga: zeszyt ukazuje się w nowej – bardziej atrakcyjnej – szacie graficznej.

Więcej informacji

ISBN 978-83-733263-5-4
rok wydania 2008
typ wydania1 1
ilość stron 162
format B5

Spis treści

SPIS TREŚCI

„Kto ma uszy, niechaj słucha”
– Ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk
Wzorem Pawła Apostoła
– Ks. dr Piotr Łabuda

SPOTKANIA Z BIBLIĄ

Ks. mgr lic. Jan Jacek Stefanów
1. Przebaczenie ponad wszystko (Mt 18,15-20)
Troszczyć się o najsłabszych
2. W krzyżu miłości nauka (J 3,13-17)
Być dla ubogich
3. Robotnicy i ich zapłata (Mt 20,1-16a)
Globalizować miłość
4. Prawdziwi wyznawcy Boga (Mt 21,28-32)
Chrześcijanie z kartoteki

Ks. dr Tomasz Siemieniec
5. Oddawać cześć Bogu „w Duchu i prawdzie” (J 4,19-24)
Sprzeciw wobec „religijności supermarketu”
6. Przypowieść o przewrotnych rolnikach (Mt 21,33-43)
Troska o winnicę Pańską obowiązkiem każdego chrześcijanina
7. Przypowieść o uczcie królewskiej (Mt 22,1-14)
Potępieni na własne życzenie
8. Oddawać Bogu to, co należy do Boga (Mt 22,15-21)
Chrześcijanin a powinności obywatelskie

Ks. dr hab. Michał Bednarz
9. Śmierć Jezusa Chrystusa (Łk 23,44-24,6a)
Nauczył umierać, a zmartwychwstając dał nam nadzieję
10. Znak oczyszczenia świątyni (J 2,13-22)
Jezus nową świątynią
11. Przypowieść o talentach (Mt 25,14-30)
Jak korzystam z talentów, które otrzymałem od Boga?
12. Sąd Ostateczny (Mt 25,31-46)
Jezus-Król będzie nas sądził za czyny miłości

POZNAWAĆ BIBLIĘ

I. Wprowadzenie do Pisma Świętego – dr Krzysztof Mielcarek
Geografia i archeologia Ziemi Świętej – Galilea
II. Stary Testament – ks. dr hab. prof. KUL Mirosław Stanisław Wróbel
Księga Kapłańska – nazwa, treść i orędzie teologiczne
Kult ofiarniczy w Izraelu w świetle Księgi Kapłańskiej
III. Nowy Testament – ks. dr Piotr Łabuda
Aby poznać Apostoła Pawła

DOKUMENTY

Konstytucja dogmatyczna o objawieniu Bożym
Tekst
Komentarz ks. prof. A. Paciorek

BIBLIA W NASZYM ŻYCIU

Dr Branislav Kluska
Biblia księgą otwartą na małżonków

 

Do pobrania