KRĄG BIBLIJNY. Zeszyt spotkań 39 (z płytą CD) Zobacz większe

KRĄG BIBLIJNY. Zeszyt spotkań 39 (z płytą CD) Materiały dla duszpasterzy, animatorów i wszystkich, którzy pragną czytać Pismo Święte

Nowy

ks. Piotr Łabuda (red.)

: Krąg Biblijny
: Biblistyka
: Książki

Spis perykop biblijnych
opracowanych w zeszytach Kręgu Biblijnego

Płyta CD:
Ewangelia wg św. Mateusza:

01. Mt 1,1-17
02. Mt 1,18-25
03. Mt 2,1-12
04. Mt2,13-23
05. Mt 3,1-12
06. Mt 3,13-17
07. Mt 4,1-11
08. Mt 4,12-25
09. Mt 5,1-6
10. Mt 5,7-12
11. Mt 5,13-16
12. Mt 5,17-20

lektor: Andrzej Kozioł

Więcej szczegółów

18,00 zł

Opis

Papież Franciszek przypomina nam, że na każdym chrześcijaninie, a więc na każdym z nas spoczywa zadanie głoszenia, że Jezus Chrystus jest Panem. O dużej przenikliwości świadczy jego stwierdzenie, że konieczność głoszenia Ewangelii nierozerwalnie łączy się z uprzednim spotkaniem z Jego tajemnicą. Jako zespół moderatorów Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła pragniemy zachęcić wszystkich, którzy czują w sobie potrzebę bardziej pogłębionego obcowania z tajemnicą Wcielonego Słowa, do lektury kolejnego zeszytu „Kręgu Biblijnego”. Tradycyjnie składa się on z trzech zasadniczych części. Jeśli chodzi o część pierwszą, to należy odnotować znaczącą zmianę. Jako że omówienie Ewangelii św. Marka dobiegło już końca, więc rozpoczynamy studium Ewangelii św. Mateusza, której autora identyfikuje się z jednym z Dwunastu, a mianowicie z celnikiem z Kafarnaum. Zmiana obiektu biblijnych rozważań w części pierwszej odcisnęła się również na części drugiej. Ksiądz Piotr Łabuda w swoim artykule omawia okoliczności powstania pierwszej ewangelii, a więc tło historyczne tej fazy w rozwoju Kościoła, w której w wyniku dłuższego procesu osiągnęła swój ostateczny kształt. Charakteryzuje jej autora/autorów i adresatów dzieł. Przedstawia także jego zasadnicze tematy. Poza tym w części drugiej kontynuowane są wcześniejsze cykle. Pan Krzysztof Mielcarek w kolejnym szkicu z zakresu wydarzeń historii zbawienia koncentruje się na biblijnej i pozabiblijnej literaturze apokaliptycznej. Natomiast ksiądz Mirosław S. Wróbel omawia Księgę Micheasza, szczególną uwagę poświęcając mesjanizmowi proroka w kontekście judaizmu okresu Drugiej Świątyni. Cześć trzecią „Kręgu Biblijnego” zajmuje artykuł księdza Grzegorza Rzeźwickiego na temat biblijnych źródeł sakramentu bierzmowania. Do zeszytu dołączamy płytę CD z nagraniem odpowiednich fragmentów Ewangelii św. Mateusza. To ważne uzupełnienie, wiara bowiem „rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa” (Rz 10,17).

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-644-3
rok wydania 2019
ilość stron 172
format B5

Spis treści

Jesteśmy uczniami-misjonarzami…
– Ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk

SPOTKANIA Z EWANGELIĄ ŚW. MATEUSZA

Ks. Grzegorz M. Baran
01. Rodowód Jezusa Chrystusa (Mt 1,1-17) 
02. Narodziny Jezusa Chrystusa (Mt 1,18-25)
03. Mędrcy ze Wschodu (Mt 2,1-12)   
04. Ucieczka do Egiptu, rzeź niemowląt i powrót do Nazaretu (Mt 2,13-23)     

Joanna Jaromin
05. Działalność Jana Chrzciciela (Mt 3,1-12)     
06. Chrzest Jezusa (Mt 3,13-17)      
07. Kuszenie Jezusa (Mt 4,1-11)      
08. Początek działalności Jezusa (Mt 4,12-25)

Ks. dr Damian Jurczak
09. Kazanie na górze I (Mt 5,1-6)       
10. Kazanie na górze II (Mt 5,7-12)      
11. Zadanie uczniów (Mt 5,13-16)      
12. Jezus a Prawo (Mt 5,17-20)    

POZNAWAĆ BIBLIĘ


I. Wprowadzenie do Pisma Świętego – dr hab. Krzysztof Mielcarek, prof. KUL
   Historia zbawienia
   Wydarzenia historii zbawienia, cz. II/11    


II. Stary Testament – ks. prof. dr hab. Mirosław Stanisław Wróbel
     Księga Micheasza – nazwa, treść i orędzie teologiczne  
     Mesjanizm proroka Micheasza w kontekście judaizmu okresu Drugiej Świątyni  

III. Nowy Testament – ks. dr hab. Piotr Łabuda
      Ewangelia według św. Mateusza    

BIBLIA I LITURGIA

Ks. dr Grzegorz Rzeźwicki
Bierzmowanie – wylaniem Ducha Świętego   

 

Do pobrania