KRĄG BIBLIJNY. Zeszyt spotkań 39 (z płytą CD) Zobacz większe

KRĄG BIBLIJNY. Zeszyt spotkań 39 (z płytą CD) Materiały dla duszpasterzy, animatorów i wszystkich, którzy pragną czytać Pismo Święte

Nowy

ks. Piotr Łabuda (red.)

: Krąg Biblijny
: Biblistyka
: Książki

Spis perykop biblijnych
opracowanych w zeszytach Kręgu Biblijnego

Płyta CD:
Ewangelia wg św. Mateusza:

01. Mt 1,1-17
02. Mt 1,18-25
03. Mt 2,1-12
04. Mt2,13-23
05. Mt 3,1-12
06. Mt 3,13-17
07. Mt 4,1-11
08. Mt 4,12-25
09. Mt 5,1-6
10. Mt 5,7-12
11. Mt 5,13-16
12. Mt 5,17-20

lektor: Andrzej Kozioł

Więcej szczegółów

18,00 zł

Opis

Papież Franciszek przypomina nam, że na każdym chrześcijaninie, a więc na każdym z nas spoczywa zadanie głoszenia, że Jezus Chrystus jest Panem. O dużej przenikliwości świadczy jego stwierdzenie, że konieczność głoszenia Ewangelii nierozerwalnie łączy się z uprzednim spotkaniem z Jego tajemnicą. Jako zespół moderatorów Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła pragniemy zachęcić wszystkich, którzy czują w sobie potrzebę bardziej pogłębionego obcowania z tajemnicą Wcielonego Słowa, do lektury kolejnego zeszytu „Kręgu Biblijnego”. Tradycyjnie składa się on z trzech zasadniczych części. Jeśli chodzi o część pierwszą, to należy odnotować znaczącą zmianę. Jako że omówienie Ewangelii św. Marka dobiegło już końca, więc rozpoczynamy studium Ewangelii św. Mateusza, której autora identyfikuje się z jednym z Dwunastu, a mianowicie z celnikiem z Kafarnaum. Zmiana obiektu biblijnych rozważań w części pierwszej odcisnęła się również na części drugiej. Ksiądz Piotr Łabuda w swoim artykule omawia okoliczności powstania pierwszej ewangelii, a więc tło historyczne tej fazy w rozwoju Kościoła, w której w wyniku dłuższego procesu osiągnęła swój ostateczny kształt. Charakteryzuje jej autora/autorów i adresatów dzieł. Przedstawia także jego zasadnicze tematy. Poza tym w części drugiej kontynuowane są wcześniejsze cykle. Pan Krzysztof Mielcarek w kolejnym szkicu z zakresu wydarzeń historii zbawienia koncentruje się na biblijnej i pozabiblijnej literaturze apokaliptycznej. Natomiast ksiądz Mirosław S. Wróbel omawia Księgę Micheasza, szczególną uwagę poświęcając mesjanizmowi proroka w kontekście judaizmu okresu Drugiej Świątyni. Cześć trzecią „Kręgu Biblijnego” zajmuje artykuł księdza Grzegorza Rzeźwickiego na temat biblijnych źródeł sakramentu bierzmowania. Do zeszytu dołączamy płytę CD z nagraniem odpowiednich fragmentów Ewangelii św. Mateusza. To ważne uzupełnienie, wiara bowiem „rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa” (Rz 10,17).

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-644-3
rok wydania 2019
ilość stron 172
format B5

Opinie

Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Napisz opinię

KRĄG BIBLIJNY. Zeszyt spotkań 39 (z płytą CD)

KRĄG BIBLIJNY. Zeszyt spotkań 39 (z płytą CD)

Spis perykop biblijnych
opracowanych w zeszytach Kręgu Biblijnego

Płyta CD:
Ewangelia wg św. Mateusza:

01. Mt 1,1-17
02. Mt 1,18-25
03. Mt 2,1-12
04. Mt2,13-23
05. Mt 3,1-12
06. Mt 3,13-17
07. Mt 4,1-11
08. Mt 4,12-25
09. Mt 5,1-6
10. Mt 5,7-12
11. Mt 5,13-16
12. Mt 5,17-20

lektor: Andrzej Kozioł

Spis treści

Jesteśmy uczniami-misjonarzami…
– Ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk

SPOTKANIA Z EWANGELIĄ ŚW. MATEUSZA

Ks. Grzegorz M. Baran
01. Rodowód Jezusa Chrystusa (Mt 1,1-17) 
02. Narodziny Jezusa Chrystusa (Mt 1,18-25)
03. Mędrcy ze Wschodu (Mt 2,1-12)   
04. Ucieczka do Egiptu, rzeź niemowląt i powrót do Nazaretu (Mt 2,13-23)     

Joanna Jaromin
05. Działalność Jana Chrzciciela (Mt 3,1-12)     
06. Chrzest Jezusa (Mt 3,13-17)      
07. Kuszenie Jezusa (Mt 4,1-11)      
08. Początek działalności Jezusa (Mt 4,12-25)

Ks. dr Damian Jurczak
09. Kazanie na górze I (Mt 5,1-6)       
10. Kazanie na górze II (Mt 5,7-12)      
11. Zadanie uczniów (Mt 5,13-16)      
12. Jezus a Prawo (Mt 5,17-20)    

POZNAWAĆ BIBLIĘ


I. Wprowadzenie do Pisma Świętego – dr hab. Krzysztof Mielcarek, prof. KUL
   Historia zbawienia
   Wydarzenia historii zbawienia, cz. II/11    


II. Stary Testament – ks. prof. dr hab. Mirosław Stanisław Wróbel
     Księga Micheasza – nazwa, treść i orędzie teologiczne  
     Mesjanizm proroka Micheasza w kontekście judaizmu okresu Drugiej Świątyni  

III. Nowy Testament – ks. dr hab. Piotr Łabuda
      Ewangelia według św. Mateusza    

BIBLIA I LITURGIA

Ks. dr Grzegorz Rzeźwicki
Bierzmowanie – wylaniem Ducha Świętego   

 

Do pobrania