KRĄG BIBLIJNY. Zeszyt spotkań 38 (z płytą CD) Zobacz większe

KRĄG BIBLIJNY. Zeszyt spotkań 38 (z płytą CD) Materiały dla duszpasterzy, animatorów i wszystkich, którzy pragną czytać Pismo Święte

Nowy

ks. Piotr Łabuda (red.)

: Krąg Biblijny
: Biblistyka
: Książki

Spis perykop biblijnych
opracowanych w zeszytach Kręgu Biblijnego

Płyta CD:
Ewangelia wg św. Marka:

01. Mk 15,1-5
02. Mk 15,6-15
03. Mk 15,16-20
04. Mk 15,20b-28
05. Mk 15, 15,29-32
06. Mk 15,33-37
07. Mk 15,38-41
08. Mk 15,42-47
09. Mk 16,1-8
10. Mk 16,9-14
11. Mk 16,15-18
12. Mk 16,19-20
lektor: Rafał Porzeziński

Więcej szczegółów

16,00 zł

Opis

Papież Franciszek w adhortacji Evangelii gaudium (Radość Ewangelii), pisząc o konieczności dzielenia się słowem, podkreśla, że niezwykle ważne jest przygotowanie się do tego zadania. Moderatorzy Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II, zgodnie ze wskazaniami Ojca Świętego, wraz z gronem współpracujących z nimi biblistów, od wielu już lat oddają do druku kolejne zeszyty „Kręgu Biblijnego” z myślą o „duszpasterzach, animatorach i wszystkich, którzy pragną czytać Pismo Święte”. Całe to przedsięwzięcie oparte jest na założeniu, że każdy zeszyt stanowi pomoc w odsłanianiu tajemnicy słowa Bożego. I tak w zeszycie 38 „Kręgu” zamykamy omówienie Ewangelii św. Marka. Przez pięć zeszytów, wspólnie z biblistami i patrologami, ale też redaktorami i innymi pracownikami wydawnictwa „Biblos”, przeczytaliśmy w sposób pogłębiony całą pierwszą ewangelię. Tym razem przypadły nam w udziale dwa jej ostatnie rozdziały, koncentrujące się na męce, śmierci, zmartwychwstaniu i wniebowstąpieniu Jezusa. Tej problematyce poświęcona jest pierwsza część „Kręgu”. W drugiej części p. Krzysztof Mielcarek przedstawia kolejny etap historii zbawienia, odwołując się do starotestamentalnej literatury mądrościowej, między innymi do Księgi Hioba i Księgi Koheleta, pism, które tak głęboko zapisały się w naszej kulturze. Ks. Mirosław S. Wróbel przybliża Księgę Abdiasza, jej tytuł, treść i orędzie teologiczne, a także rysuje portret Edomitów, starożytnego ludu, który sprzymierzał się z wrogami Izraela. Ks. Piotr Łabuda zaprasza nas do zgłębienia tajemnicy ostatniej księgi Nowego Testamentu – Apokalipsy św. Jana. Natomiast w trzeciej części „Kręgu” ks. Grzegorz Rzeźwicki, koncentrując się na odsłanianiu biblijnych podstaw sakramentalnego wymiaru Kościoła, opisuje pierwszy z sakramentów – chrzest święty. Do zeszytu została dołączona płyta CD z nagraniem ostatnich fragmentów Ewangelii św. Marka. Jej wydanie było możliwe dzięki współpracy z wydawnictwem Edycja św. Pawła.

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-624-5
rok wydania 2018
ilość stron 146
format B5

Produkty powiązane

Spis treści

By głosić Ewangelię…
– Ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk

SPOTKANIA Z EWANGELIĄ ŚW. MARKA

Ks. dr Damian Jurczak
  1. Jezus przed Piłatem (Mk 15,1-5)  
  2. Jezus odrzucony przez swój naród (Mk 15,6-15)
  3. Król wyśmiany (Mk 15,16-20a)
  4. Droga krzyżowa i ukrzyżowanie (Mk 15,20b-28)

Dr Joanna Jaromin
  5. Wyszydzenie na krzyżu (Mk 15,29-32)
  6. Śmierć Jezusa (Mk 15,33-37)
  7. Po śmierci Jezusa (Mk 15,38-41)
  8. Pogrzeb Jezusa (Mk 15,42-47)

Ks. dr Robert Głuchowski
  9. Pusty grób (Mk 16,1-8)
10. Jezus ukazuje się swoim (Mk 16,9-14)
11. Ostatni rozkaz (Mk 16,15-18)
12. Wniebowstąpienie (Mk 16,19-20)

POZNAWAĆ BIBLIĘ

I.  Wprowadzenie do Pisma Świętego – dr hab. Krzysztof Mielcarek, prof. KUL
    Historia zbawienia
    Wydarzenia historii zbawienia, cz. II/10

II. Stary Testament – ks. prof. dr hab. Mirosław Stanisław Wróbel
    Księga Abdiasza – nazwa, treść i orędzie teologiczne
    Edom i jego mieszkańcy – geneza, historia i znaczenie

III. Nowy Testament – ks. dr hab. Piotr Łabuda
      Pisma św. Jana, cz. 4
      Apokalipsa św. Jana – zagadnienia literacko-historyczne (1)

BIBLIA I LITURGIA

Ks. dr Grzegorz Rzeźwicki
Chrzest – nowe narodziny

 

Do pobrania