KRĄG BIBLIJNY. Zeszyt spotkań 38 (z płytą CD) Zobacz większe

KRĄG BIBLIJNY. Zeszyt spotkań 38 (z płytą CD) Materiały dla duszpasterzy, animatorów i wszystkich, którzy pragną czytać Pismo Święte

Nowy

ks. Piotr Łabuda (red.)

: Krąg Biblijny
: Biblistyka
: Książki

Spis perykop biblijnych
opracowanych w zeszytach Kręgu Biblijnego

Płyta CD:
Ewangelia wg św. Marka:

01. Mk 15,1-5
02. Mk 15,6-15
03. Mk 15,16-20
04. Mk 15,20b-28
05. Mk 15, 15,29-32
06. Mk 15,33-37
07. Mk 15,38-41
08. Mk 15,42-47
09. Mk 16,1-8
10. Mk 16,9-14
11. Mk 16,15-18
12. Mk 16,19-20
lektor: Rafał Porzeziński

Więcej szczegółów

16,00 zł

Opis

Papież Franciszek w adhortacji Evangelii gaudium (Radość Ewangelii), pisząc o konieczności dzielenia się słowem, podkreśla, że niezwykle ważne jest przygotowanie się do tego zadania. Moderatorzy Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II, zgodnie ze wskazaniami Ojca Świętego, wraz z gronem współpracujących z nimi biblistów, od wielu już lat oddają do druku kolejne zeszyty „Kręgu Biblijnego” z myślą o „duszpasterzach, animatorach i wszystkich, którzy pragną czytać Pismo Święte”. Całe to przedsięwzięcie oparte jest na założeniu, że każdy zeszyt stanowi pomoc w odsłanianiu tajemnicy słowa Bożego. I tak w zeszycie 38 „Kręgu” zamykamy omówienie Ewangelii św. Marka. Przez pięć zeszytów, wspólnie z biblistami i patrologami, ale też redaktorami i innymi pracownikami wydawnictwa „Biblos”, przeczytaliśmy w sposób pogłębiony całą pierwszą ewangelię. Tym razem przypadły nam w udziale dwa jej ostatnie rozdziały, koncentrujące się na męce, śmierci, zmartwychwstaniu i wniebowstąpieniu Jezusa. Tej problematyce poświęcona jest pierwsza część „Kręgu”. W drugiej części p. Krzysztof Mielcarek przedstawia kolejny etap historii zbawienia, odwołując się do starotestamentalnej literatury mądrościowej, między innymi do Księgi Hioba i Księgi Koheleta, pism, które tak głęboko zapisały się w naszej kulturze. Ks. Mirosław S. Wróbel przybliża Księgę Abdiasza, jej tytuł, treść i orędzie teologiczne, a także rysuje portret Edomitów, starożytnego ludu, który sprzymierzał się z wrogami Izraela. Ks. Piotr Łabuda zaprasza nas do zgłębienia tajemnicy ostatniej księgi Nowego Testamentu – Apokalipsy św. Jana. Natomiast w trzeciej części „Kręgu” ks. Grzegorz Rzeźwicki, koncentrując się na odsłanianiu biblijnych podstaw sakramentalnego wymiaru Kościoła, opisuje pierwszy z sakramentów – chrzest święty. Do zeszytu została dołączona płyta CD z nagraniem ostatnich fragmentów Ewangelii św. Marka. Jej wydanie było możliwe dzięki współpracy z wydawnictwem Edycja św. Pawła.

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-624-5
rok wydania 2018
ilość stron 146
format B5

Opinie

Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Napisz opinię

KRĄG BIBLIJNY. Zeszyt spotkań 38 (z płytą CD)

KRĄG BIBLIJNY. Zeszyt spotkań 38 (z płytą CD)

Spis perykop biblijnych
opracowanych w zeszytach Kręgu Biblijnego

Płyta CD:
Ewangelia wg św. Marka:

01. Mk 15,1-5
02. Mk 15,6-15
03. Mk 15,16-20
04. Mk 15,20b-28
05. Mk 15, 15,29-32
06. Mk 15,33-37
07. Mk 15,38-41
08. Mk 15,42-47
09. Mk 16,1-8
10. Mk 16,9-14
11. Mk 16,15-18
12. Mk 16,19-20
lektor: Rafał Porzeziński

Produkty powiązane

Spis treści

By głosić Ewangelię…
– Ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk

SPOTKANIA Z EWANGELIĄ ŚW. MARKA

Ks. dr Damian Jurczak
  1. Jezus przed Piłatem (Mk 15,1-5)  
  2. Jezus odrzucony przez swój naród (Mk 15,6-15)
  3. Król wyśmiany (Mk 15,16-20a)
  4. Droga krzyżowa i ukrzyżowanie (Mk 15,20b-28)

Dr Joanna Jaromin
  5. Wyszydzenie na krzyżu (Mk 15,29-32)
  6. Śmierć Jezusa (Mk 15,33-37)
  7. Po śmierci Jezusa (Mk 15,38-41)
  8. Pogrzeb Jezusa (Mk 15,42-47)

Ks. dr Robert Głuchowski
  9. Pusty grób (Mk 16,1-8)
10. Jezus ukazuje się swoim (Mk 16,9-14)
11. Ostatni rozkaz (Mk 16,15-18)
12. Wniebowstąpienie (Mk 16,19-20)

POZNAWAĆ BIBLIĘ

I.  Wprowadzenie do Pisma Świętego – dr hab. Krzysztof Mielcarek, prof. KUL
    Historia zbawienia
    Wydarzenia historii zbawienia, cz. II/10

II. Stary Testament – ks. prof. dr hab. Mirosław Stanisław Wróbel
    Księga Abdiasza – nazwa, treść i orędzie teologiczne
    Edom i jego mieszkańcy – geneza, historia i znaczenie

III. Nowy Testament – ks. dr hab. Piotr Łabuda
      Pisma św. Jana, cz. 4
      Apokalipsa św. Jana – zagadnienia literacko-historyczne (1)

BIBLIA I LITURGIA

Ks. dr Grzegorz Rzeźwicki
Chrzest – nowe narodziny

 

Do pobrania