KRĄG BIBLIJNY. Zeszyt spotkań 37 (z płytą CD) Zobacz większe

KRĄG BIBLIJNY. Zeszyt spotkań 37 (z płytą CD) Materiały dla duszpasterzy, animatorów i wszystkich, którzy pragną czytać Pismo Święte

Nowy

ks. Piotr Łabuda (red.)

: Krąg Biblijny
: Biblistyka
: Książki

Spis perykop biblijnych
opracowanych w zeszytach Kręgu Biblijnego

Płyta CD:
Ewangelia wg św. Marka:

01. Mk 12,1-12
02. Mk 12,13-17
03. Mk 12,18-27
04. Mk 12,28-34
05. Mk 12,35-40
06. Mk 12,41-44
07. Mk 13,1-13
08. Mk 13,14-27
09. Mk 13,28-37
10. Mk 14,1-11
11. Mk 14,12-25
12. Mk 14,26-31
13. Mk 14,32-42
14. Mk 14,43-52
15. Mk 14,53-65
16. Mk 14,66-72
lektor: Rafał Porzeziński

Więcej szczegółów

16,00 zł

Opis

„Krąg Biblijny”, podobnie jak cała działalność moderatorów Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II, ma na celu przybliżać współczesnym uczniom Chrystusa tajemnicę Słowa Bożego. Trzydziesty siódmy zeszyt „Kręgu”, tak samo jak poprzednie, składa się z trzech części zatytułowanych: „Spotkania z Ewangelią św. Marka”, „Poznawać Biblię” oraz „Biblia i liturgia”. Do zeszytu dołączona jest płyta z nagraniami odpowiednich fragmentów Ewangelii Markowej.

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-593-4
rok wydania 2018
ilość stron 160
format B5

Spis treści

Poznając tajemnicę Jezusa Chrystusa – Ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk

SPOTKANIA Z EWANGELIĄ ŚW. MARKA

Dr Joanna Jaromin
1. Przypowieść o przewrotnych rolnikach (Mk 12,1-12)      
2. Sprawa podatku (Mk 12,13-17)       
3. Kwestia zmartwychwstania (Mk 12,18-27)       
4. Przykazanie miłości (Mk 12,28-34)       

Ks. dr Robert Głuchowski
5. Mesjasz Synem Bożym. Ostrzeżenie przed uczonymi w Piśmie (Mk 12,35-40)       
6. Wdowi grosz (Mk 12,41-44)       
7. Zapowiedź zniszczenia świątyni i prześladowania uczniów (Mk 13,1-13)       
8. Znaki zapowiadające zburzenie Jerozolimy i przyjście Chrystusa (Mk 13,14-27)       

Ks. dr hab. Michał Bednarz
9. Zachęta do czujności (Mk 13,28-37)       
10. Spisek przeciw Jezusowi i namaszczenie w Betanii (Mk 14,1-11)       
11. Ostatnia wieczerza (Mk 14,12-25)       
12. Przepowiednia zaparcia się Piotra (Mk 14,26-31)       

Ks. dr Maciej Basiuk
13. Modlitwa i trwoga konania (Mk 14,32-42)       
14. Pojmanie Jezusa (14,43-52)     
15. Przed Sanhedrynem (Mk 14,53-65)     
16. Zaparcie się Piotra (Mk 14,66-72)    


POZNAWAĆ BIBLIĘ

I. Wprowadzenie do Pisma Świętego – dr hab. Krzysztof Mielcarek, prof. KUL
    Historia zbawienia
    Wydarzenia historii zbawienia, cz. II/9     

II. Stary Testament – ks. prof. dr hab. Mirosław Stanisław Wróbel
    Księga Jonasza – nazwa, treść i orędzie teologiczne     
    Bóg pragnie ocalić wszystkie narody     

III. Nowy Testament – ks. dr hab. Piotr Łabuda
    Pisma św. Jana, cz. 3
    Drugi i Trzeci List św. Jana – zagadnienia literacko-teologiczne     

BIBLIA I LITURGIA

Ks. dr Grzegorz Rzeźwicki
Osobowość sakramentalna chrześcijanina     

 

Do pobrania