KRĄG BIBLIJNY. Zeszyt spotkań 30 Zobacz większe

KRĄG BIBLIJNY. Zeszyt spotkań 30 (z płytą CD z drugą częścią nagrania Ewangelii św. Łukasza [Łk 11,36 - 24,53]) Kwiecień - czerwiec. Materiały dla duszpasterzy, animatorów i wszystkich, którzy pragną czytać Pismo Święte.

Nowy

ks. Piotr Łabuda (red.)

: Krąg Biblijny
: Biblistyka
: Książki

16,00 zł

Opis

Trzydziesty zeszyt „Kręgu Biblijnego” składa się z trzech zasadniczych części. Pierwsza część zawiera omówienia trzynastu kolejnych ewangelii niedzielnych, zmierzające do wydobycia ich zasadniczego przesłania, wraz z aktualizacjami nawiązującymi do problemów, jakimi żyje współczesny Kościół. Kończą się one wykazem literatury pozwalającej na dalsze, już samodzielne, zgłębianie tajemnic słowa Bożego. Pierwsza część tym razem obejmuje cały okres wielkanocny, rozpoczynający się Niedzielą Miłosierdzia, i kilka niedziel okresu zwykłego, do 13. niedzieli zwykłej włącznie. Druga cześć kreśli biblijną historię zbawienia, koncentrując się na postaci Abrahama, ukazuje kolejną księgę Starego Testamentu – Księgę Lamentacji wraz z jej orędziem teologicznym, kontynuuje omawianie pism Pawłowych, sięgając tym razem do Drugiego Listu do Tymoteusza. Część trzecia ma charakter liturgiczny – skupia się na biblijnych źródłach symboliki Eucharystii. Do zeszytu dołączona jest płyta CD, z drugą częścią nagrania Ewangelii św. Łukasza (Łk 11,36 - 24,53), nazywanej też Ewangelią Miłosierdzia.

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-385-5
rok wydania 2016
ilość stron 168
format B5

Spis treści

Kontemplacja tajemnicy Bożego miłosierdzia
– Ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk         


SPOTKANIA Z BIBLIĄ

Ks. dr hab. Michał Bednarz
1. „Pokój wam!” (J 20,19-31)
    Wiara jest darem i zobowiązaniem       
2.  „Powiedział do nich…” (J 21,1-19)
    Słowo Jezusa światłem       
3. „Moje owce” (J 10,27-30)
    Przywileje i zobowiązania Jezusowego stada       
4. „Abyście się wzajemnie miłowali” (J 13,31-35)
    Chrześcijaństwo religią miłości       

Dr Joanna Jaromin
5. „Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę” (J 14,23-29)
    Chrześcijanin świadkiem miłości       
6. „Jesteście świadkami” (Łk 24,46-53)
    Radość świadczenia o Chrystusie       
7. „Komu odpuścicie, są im odpuszczone” (J 20,19-23)
    Dar sakramentu pojednania       
8. „Przyjdzie Duch Prawdy i doprowadzi was do całej prawdy” (J 16,12-15)
    Poznanie Boga       
9. „Panie, nie jestem godzien, powiedz słowo” (Łk 7,1-10)
    Prawdziwa wiara       

Ks. dr Robert Głuchowski
10. „Tobie mówię, wstań!” (Łk 7,11-17)
     Doświadczenie wieczności       
11. „Mam ci coś powiedzieć” (Łk 7,36 – 8,3)
     Wierzyciel i dłużnicy       
12. „Za kogo uważają Mnie tłumy?” (Łk 9,18-24)
     Przedmiot Bożej miłości       
13. „Panie, chcę pójść za Tobą” (Łk 9,51-62)
     Dojrzała wolność    


POZNAWAĆ BIBLIĘ

I.  Wprowadzenie do Pisma Świętego – dr hab. Krzysztof Mielcarek, prof. KUL
    Historia zbawienia
    Wydarzenia historii zbawienia, cz. II/2    

II. Stary Testament – ks. prof. dr hab. Mirosław Stanisław Wróbel
    Księga Lamentacji – nazwa, treść i orędzie teologiczne    
    Jerozolima Lamentacji – między smutkiem porażki i radością nawrócenia

III. Nowy Testament – ks. dr hab. Piotr Łabuda
      Listy św. Pawła Apostoła, cz. XIV
      Drugi List do Tymoteusza     


BIBLIA I LITURGIA

Ks. dr Grzegorz Rzeźwicki
Otworzyć drzwi do świata świętej liturgii – obrzędy wstępne Mszy św.    


Spis perykop biblijnych opracowanych w zeszytach KB – 1-30    

 

Do pobrania