KRĄG BIBLIJNY Zeszyt spotkań 27. Kwiecień - czerwiec Materiały dla duszpasterzy, animatorów i wszystkich, którzy pragną  ... Zobacz większe

KRĄG BIBLIJNY Zeszyt spotkań 27. Kwiecień - czerwiec Materiały dla duszpasterzy, animatorów i wszystkich, którzy pragną ...

Nowy

ks. Piotr Łabuda (red.)

: Krąg Biblijny
: Biblistyka
: Książki

16,00 zł

Opis

27. numer Kręgu Biblijnego tradycyjnie zawiera opracowane Ewangelie, które Kościół otwiera przed nami w kolejne niedziele okresu wielkanocnego oraz w niedziele per annum. Tradycyjnie możemy dalej poznawać Historię Zbawienia, kolejną księgę Starego Testamentu – Księgę Mądrości Syracha, oraz kolejny list Pawłowy – List do Efezjan. Możemy również dalej poznawać tajemnicę Eucharystii.
W niniejszym jednak numerze Kręgu Biblijnego, możemy bliżej poznać metodę Lectio Divina. Możemy sięgnąć po płytę cd, która przybliży nam tę szacowną metodę, która pomoże nam w jej duchu zbliżać się do tajemnicy Słowa.

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-304-6
rok wydania 2015
ilość stron 190
format B5

Spis treści

Czytaj – rozważaj – i żyj!
– Ks. prof. dr hab. Henryk WitczykKs. dr hab. Piotr Łabuda
Lectio divina – pobożne czytanie…SPOTKANIA Z BIBLIĄKs. dr Robert Głuchowski
1. „Ujrzał i uwierzył” (J 20,1-9)
Wiara źródłem rozpoznania
2. „Pokój wam!” (J 20,19-31)
Zapisani w ranach Jezusa Chrystusa
3. „Czyż serce nie pałało w nas?”
(Łk 24,35-48) Świadkowie Jezusa Chrystusa
4. „Ja jestem dobrym pasterzem” (J 10,11-18)
Owczarnia ChrystusowaKs. dr Marek Dzik
5. „Nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą” (J 15,1-8)
Bóg jest miłością
6. „Ja was wybrałem, abyście szli i owoc przynosili” (J 15,9-17)
Chrześcijanin głosicielem Bożej chwały
7. „Idźcie na cały świat” (Mk 16,15-20)
Wywyższenie Boga darem dla człowieka
8. „Strumienie wody żywej popłyną z Jego wnętrza” (J 7,37-39)
W mocy Ducha
9. „Udzielajcie im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” (Mt 28,16-20)
Trójca Święta władcą wszechświataKs. dr hab. Michał Bednarz
10. „Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia” (Mk 3,20-35)
Grzech a Boże miłosierdzie
11. „Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię” (Mk 4,26-34)
Wielkie są dzieła Pana
12. „Przeprawmy się na drugą stronę” (Mk 4,35-41)
Wiara w Jezusa jedynym ratunkiem
13. „Twoja wiara cię ocaliła” (Mk 5,21-43)
Choroba i śmierć mogą stać się darem BogaPOZNAWAĆ BIBLIĘI. Wprowadzenie do Pisma Świętego – dr hab. Krzysztof Mielcarek, prof. KUL
Historia zbawienia Wydarzenia historii zbawienia, cz. II/1II. Stary Testament – ks. prof. dr hab. Mirosław Stanisław Wróbel
Księga Syracha – nazwa, treść i orędzie teologiczne
Król Dawid w Księdze SyrachaIII. Nowy Testament – ks. dr hab. Piotr Łabuda
Listy św. Pawła Apostoła, cz. XI
List do EfezjanBIBLIA I LITURGIAKs. dr Grzegorz Rzeźwicki
Nowotestamentalne podstawy kształtu Mszy św.

 

Do pobrania