KRĄG BIBLIJNY Zeszyt spotkań 26. Styczeń - marzec 2015 Materiały dla duszpasterzy, animatorów i wszystkich, którzy pragn ... Zobacz większe

KRĄG BIBLIJNY Zeszyt spotkań 26. Styczeń - marzec 2015 Materiały dla duszpasterzy, animatorów i wszystkich, którzy pragn ...

Nowy

ks. Piotr Łabuda (red.)

: Krąg Biblijny
: Biblistyka
: Książki

16,00 zł

Opis

Dwudziesty szósty zeszyt „Kręgu Biblijnego w części pierwszej zawiera omówienia biblijnych fragmentów Ewangelii, które Kościół przygotował na niedziele i święta okresu zwykłego oraz Wielkiego Postu. Każdy z tekstów Ewangelii został przez autorów odniesiony do sytuacji życiowej czytelników. Druga część „Kręgu” wprowadza nas w kwestie łączące się z historią zbawienia, Księgą Mądrości oraz najkrótszym pismem Pawła Apostoła, Listem do Filemona. Novum najnowszego zeszytu jest część pt „Biblia i liturgia”, podejmująca zagadnienie wzajemnych relacji między księgami Starego i Nowego Testamentu a sprawowanym przez chrześcijan kultem. Do zeszytu dołączona jest płyta CD z bogatą serią zdjęć dających dobre wyobrażenie o Jerozolimie biblijnej i współczesnej.

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-276-6
rok wydania 2014
ilość stron 160
format B5

Spis treści

Księga natchniona i pełna prawdy
– Ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk


SPOTKANIA Z BIBLIĄ

Dr Beata Urbanek
1. „Bez Niego nic się nie stało” (J 1,1-18)
Upodobnić się do Słowa
2. „Tyś jest mój Syn umiłowany” (Mk 1,6b-11)
Pogłębiać więź z Bogiem

Ks. mgr lic. Dawid Ledwoń
3. „Znaleźliśmy Mesjasza” (J 1,35-42)
Rola świadectwa w nowej ewangelizacji
4. „Natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim” (Mk 1,14-20)
Radośnie przeżywane powołanie zachętą do nawrócenia

Ks. dr Robert Głuchowski
5. „Nowa jakaś nauka z mocą” (Mk 1,21-28)
Dokonać właściwego wyboru
6. „Uzdrowił wielu…” (Mk 1,29-39)
W Jego ranach jest nasze zdrowie
7. „Możesz mnie oczyścić” (Mk 1,40-45)
Uleczenie z trądu duszy
8. „Aniołowie usługiwali Mu” (Mk 1,12-15)
Odwrócić się od grzechu

Ks. dr hab. Michał Bednarz
9. „Jego słuchajcie” (Mk 9,2-10)
Chrześcijanin żyje głosem Boga
10. „Gorliwość o dom Twój…” (J 2,13-25)
Dwie drogi poznania Boga
11. „Aby świat został przez Niego zbawiony” (J 3,14-21)
Między przebaczeniem a potępieniem
12 „Teraz odbywa się sąd nad tym światem” (J 12,20-33)
Uznać swoją grzeszność
13. „Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił” (Mk 15,1-39)
Owoce krzyża


POZNAWAĆ BIBLIĘ

I. Wprowadzenie do Pisma Świętego – dr hab. Krzysztof Mielcarek, prof. KUL
Historia zbawienia
Wprowadzenie ogólne do zagadnienia zbawienia, cz. I/8

II. Stary Testament – ks. prof. dr hab. Mirosław Stanisław Wróbel
Księga Mądrości – nazwa, treść i orędzie teologiczne
Mądrość w Starym Testamencie

III. Nowy Testament – ks. dr hab. Piotr Łabuda
Listy św. Pawła Apostoła, cz. X
List do Filemona


BIBLIA I LITURGIA

Ks. dr Grzegorz Rzeźwicki
Eucharystia nowym kultem „w Duchu i prawdzie”

 

Do pobrania