POZNAJĄC BIBLIĘ.  Część VIII/5 Trudne karty Biblii. Zobacz większe

POZNAJĄC BIBLIĘ. Część VIII/5 Trudne karty Biblii.

Nowy

ks. Piotr Łabuda

: Poznając Biblię
: Biblistyka
: Książki

20,00 zł

Opis

Bóg jest Alfą i Omegą, Początkiem i Końcem dziejów świata i człowieka. Jest Prawodawcą i Tym, który będzie nas rozliczał z wierności danemu nam prawu. Jest światłem, które nas prowadzi i celem, ku któremu zdążamy. Te prawdy odnajdujemy w kolejnym tomie serii „Poznając Biblię”, w którym znalazły się komentarze do Księgi Powtórzonego Prawa, wydarzeń w Jerozolimie po Niedzieli Palmowej i w końcu do Objawienia św. Jana, czyli do Apokalipsy. W tajemnice Księgi Powtórzonego Prawa wprowadza ks. dr Mirosław Łanoszka, w wydarzenia jerozolimskie z życia Pana Jezusa ks. dr hab. Piotr Łabuda, w symboliczny świat Apokalipsy ks. dr hab. Michał Bednarz.

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-236-0
rok wydania 2014
ilość stron 224
format B5

Spis treści

Jam Alfa i Omega…


Księga Powtórzonego Prawa – ks. Mirosław Łanoszka

Pierwsza mowa Mojżesza do Izraela (Pwt 1,1 – 4,43)
Druga mowa Mojżesza do Izraela: zachowywanie przykazań odpowiedzią na Bożą miłość (Pwt 5,1 – 11,32)
Druga mowa Mojżesza do Izraela: Kodeks deuteronomiczny (Pwt 12 – 26)
Trzecia mowa Mojżesza do Izraela: wybierz szczęśliwe życie, czyli przyjaźń z Bogiem (Pwt 29,1 – 30,20)


Jerozolima – czas zbawczego wypełnienia dzieła Jezusa Chrystusa – ks. Piotr Łabuda

Oczyszczenie świątyni jerozolimskiej (Łk 19,45-48)
Ostatnia Pascha Jezusa (Łk 22,1-38)
Modlitwa w Ogrodzie Oliwnym (Łk 22,39-48)
Męka i śmierć Jezusa Chrystusa (Łk 22,54 – 23,49)
Umarł i zmartwychwstał! (Łk 24,1-52)


Apokalipsa św. Jana – ks. Michał Bednarz

Apokalipsa – najtrudniejsza księga Nowego Testamentu
Kto napisał Apokalipsę?
Język symboliczny apokalipsy św. Jana
Specyficzne formy języka symbolicznego
Jak interpretować Apokalipsę św. Jana?
Prolog do Listów do siedmiu Kościołów
Czy „Niewiasta obleczona w słońce” to Maryja?

Bibliografia wybrana do poszczególnych bloków tematycznych