POZNAJĄC BIBLIĘ. Część VIII/3 Trudne karty Biblii.  Zobacz większe

POZNAJĄC BIBLIĘ. Część VIII/3 Trudne karty Biblii.

Nowy

ks. Piotr Łabuda

: Poznając Biblię
: Biblistyka
: Książki

20,00 zł

Opis

Poznając Biblię to zapis wykładów wygłoszonych w Radiowo-Internetowym Studium Biblijnym. Tym razem przedstawiona jest Księga Kapłańska, Rola i znaczenie tzw. Kazania na górze, pierwsze kroki misyjne wspólnoty pierwotnego Kościoła. Ważna jest także część, która podpowiada, jak czytać Biblię, aby słowa w niej zawarte dotknęły naszych serc i oświeciły nasze myśli. Autorzy w prosty sposób przedstawiają ważne wydarzenia biblijne, ukazując nam ich znaczenie. Wyjaśniają je w kontekście historycznym i teologicznym. Sięgnijmy po tę książkę, jeśli chcemy „zrozumieć, żeby wierzyć”.

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-151-6
rok wydania 2013
ilość stron 184
format B5

Spis treści

Słowo Biskupa Tarnowskiego


Księga Kapłańska – Ks. Mirosław Łanoszka

Naprawić naruszoną relację z Bogiem (Kpł 5)
„Prymicyjna” ofiara Aarona (Kpł 9)
Boży ład w życiu codziennym (Kpł 11)
Dzień Pojednania (Kpł 16)
Krew jako źródło życia (Kpł 17)
„Świętymi bądźcie!” (Kpł 19)
Odpoczynek warunkujący duchowy rozwój (Kpł 23)
Wieczne światło (Kpł 24,1-4)
Ufność i zawierzenie Opatrzności: rok szabatowy i jubileuszowy (Kpł 25)
Nagroda za posłuszeństwo (Kpł 26,3-13)
Pedagogiczny charakter kar (Kpł 26,14-46)


Kazanie na górze – Ks. Piotr Łabuda

Błogosławieństwa (Mt 5,1-12)
Czy to źle być zamożnym, sytym, radosnym i chwalonym? (Łk 6,24-26)
Czy rzeczywiście trzeba miłować nieprzyjaciół? (Łk 6,27-36)
Co to znaczy być solą i światłem? (Mt 5,13-16)
Czy Jezus znosi Prawo Starego Testamentu? (Mt 5,17-20)
Jak Jezus tłumaczy przykazanie „Nie zabijaj”? (Mt 5,21-26)
Czy rzeczywiście lekarstwem na pokusę jest wyłupienie oka i odcięcie ręki? (Mt 5,27-32)
Wolno czy nie wolno przysięgać? (Mt 5,33-37)
Dlaczego Jezus nakazuje: „Jeśli cię ktoś uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi”? (Mt 5,38-42)
Czy mamy miłować nieprzyjaciół i modlić się za tych, którzy nas prześladują? (Mt 5,43-48)


Na krańce Ziemi – Ks. Robert Głuchowski

Prześladowca Kościoła spotyka Jezusa (Dz 9,1-9)
Paweł wchodzi do wspólnoty Kościoła (Dz 9,10-16)
Pierwsze kroki nawróconego Szawła (Dz 9,20-25)
Szaweł powołany do służby Kościołowi
Piotr uzdrawia Eneasza (Dz 9,32-35)
Wskrzeszenie Tabity (Dz 9,36-42)
Piotr Apostoł w domu Korneliusza (Dz 10,1-43)
Dar Ducha Świętego również dla pogan (Dz 10,44-48)
Wspólnota antiocheńska (Dz 11,19-26)
Uwolnienie św. Piotra z więzienia (Dz 12,1-17)
Nikt nie powstrzyma ewangelizacji – śmierć Heroda (Dz 12,18-24)


Czytanie Biblii nie jest trudne… Praktyczne wskazówki – Ks. Michał Bednarz

Dlaczego powinniśmy się modlić słowami psalmów?
Psalmy mogą nam być bliskie
Psalmy są trudną modlitwą
Do zrozumienia Biblii potrzebna jest znajomość geografii Ziemi Świętej
Czytanie Pisma Świętego trzeba zacząć od Ewangelii św. Łukasza
Czytanie Pisma Świętego. Egzystencjalny punkt wyjścia. Kręgi biblijne
Co to jest lectio divina?
Jak czytać Pismo Święte metodą lectio divina?
Indywidualne czytanie Pisma Świętego

Bibliografia wybrana do poszczególnych bloków tematycznych