KRĄG BIBLIJNY Zeszyt spotkań 23. Grudzień 2013 - luty 2014 Materiały dla duszpasterzy, animatorów i wszystkich, którzy p ... Zobacz większe

KRĄG BIBLIJNY Zeszyt spotkań 23. Grudzień 2013 - luty 2014 Materiały dla duszpasterzy, animatorów i wszystkich, którzy p ...

Nowy

ks. Piotr Łabuda (red.)

: Krąg Biblijny
: Biblistyka
: Książki

16,00 zł

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-176-9
rok wydania 2013
ilość stron 168
format B5

Spis treści

Wiara się umacnia, gdy jest przekazywana…
– Ks. prof. dr hab. Henryk WitczykSPOTKANIA Z BIBLIĄ
Dr Marcin Majewski
1. „I wy bądźcie gotowi” (Mt 24,37-44)
Zachęta do czuwania
2. „Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie” (Mt 3,1-12)
Wezwanie do zmiany myślenia
3. „Błogosławiony jest ten, kto nie zwątpi we Mnie” (Mt 11,2-11)
Wątpliwości w wierze
4. „Nie bój się, Józefie” (Mt 1,18-24)
Wiara wbrew nadziei
5. „Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę” (Mt 2,13-23)
Boże prowadzenie

Ks. dr Marek Dzik
6. „Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo” (J 1,1-18)
Sakramenty – znaki widzialne łaski Bożej ofiarowywanej mocą Słowa
7. „Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego” (Mt 3,13-17)
Chrzest
8. „Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata” (J 1,29-34)
Bierzmowanie
9. „Nawracajcie się” i „pójdźcie za Mną” (Mt 4,12-23)
Pokuta

Ks. dr hab. Michał Bednarz
10. „Błogosławieni…” (Mt 5,1-12)
Błogosławieństwa drogą do szczęścia
11. „Wy jesteście solą ziemi. Wy jesteście światłem świata” (Mt 5,13-16)
Skuteczność naszego świadectwa
12. „Nie przyszedłem znieść Prawa, ale je wypełnić” (Mt 5,17-37)
Małżeństwo jest święte i z woli Bożej nierozerwalne
13. „Miłujcie waszych nieprzyjaciół” (Mt 5,38-48)
Miłość bez ograniczeńPOZNAWAĆ BIBLIĘ
I. Wprowadzenie do Pisma Świętego – dr hab. prof. KUL Krzysztof Mielcarek
Historia zbawienia
Wprowadzenie ogólne do zagadnienia zbawienia, część I/5

II. Stary Testament – ks. dr hab. prof. KUL Mirosław Stanisław Wróbel
Księga Przysłów – nazwa, treść i orędzie teologiczne
Mądrość w Starym Testamencie

III. Nowy Testament – ks. dr hab. Piotr Łabuda
Listy św. Pawła Apostoła, cz. VII
Drugi List do Koryntian

 

Do pobrania