KRĄG BIBLIJNY Zeszyt spotkań 22. Wrzesień - listopad 2013 Materiały dla duszpasterzy, animatorów i wszystkich, którzy pr ... Zobacz większe

KRĄG BIBLIJNY Zeszyt spotkań 22. Wrzesień - listopad 2013 Materiały dla duszpasterzy, animatorów i wszystkich, którzy pr ...

Nowy

ks. Piotr Łabuda (red.)

: Krąg Biblijny
: Biblistyka
: Książki

16,00 zł

Opis

Zeszyt 22 „Kręgu Biblijnego” w pierwszej części – „Spotkania z Biblią” – koncentruje się wokół Ewangelii, które Kościół włączył do liturgii słowa mszy św. kończących rok liturgiczny (od 1 września do 24 listopada, czyli uroczystości Chrystusa Króla). Ich omówienia uwzględniają także poprzedzające je czytania. I tym razem zostały one uzupełnione aktualizacją, czyli odniesieniem słowa objawionego do konkretnej sytuacji życiowej.
Druga część „Kręgu” – „Poznawać Biblię” – tradycyjnie składa się z trzech artykułów. W pierwszym p. Krzysztof Mielcarek kontynuuje ogólne wprowadzenie w zagadnienia historii zbawienia. W drugim ks. Mirosław Wróbel przybliża nam najobszerniejszy zbiór tekstów w Starym Testamencie – Księgę Psalmów. W trzecim zaś ks. Piotr Łabuda omawia okoliczności powstania i teologiczną myśl Pierwszego Listu do Koryntian św. Pawła.

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-164-6
rok wydania 2013
ilość stron 176
format B5

Spis treści

Lumen fidei…
– Ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk


SPOTKANIA Z BIBLIĄ


Ks. dr Marek Dzik
1. „Każdy, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony” (Łk 14,1.7-14)
Skromność jako więź z ludźmi mniej znaczącymi od siebie
2. „Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być moim uczniem” (Łk 14,25-33)
Praktyki religijne a życie codzienne
3. „Ten mój syn był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się” (Łk 15,1-32)
Miłosierdzie czy sprawiedliwość
4. „Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny” (Łk 16,1-13)
Realizm Ewangelii
5. „Jeśli Mojżesza i Proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, nie uwierzą” (Łk 16,19-31)
Solidarność chrześcijańska

Ks. dr Tomasz Siemieniec
6. „Wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać” (Łk 17,5-10)
Wiara ucznia jako świadectwo
7. „Wrócił, padł na twarz do nóg Jego i dziękował Mu” (Łk 17,11-19)
Obdarowany przez Boga
8. „Bóg weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego” (Łk 18,1-8)
Boże dary jako owoc wytrwałej modlitwy
9. „Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony” (Łk 18,9-14)
Przed Bogiem stajemy w pokorze

Ks. dr hab. Michał Bednarz
10. „Jeśli kogoś w czymś skrzywdziłem, zwracam poczwórnie” (Łk 19,1-10)
Zadośćuczynić za wyrządzone zło
11. „Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy” (Łk 20,27-38)
Zmartwychwstaniemy
12. „Wzejdzie słońce sprawiedliwości” (Łk 21,5-19)
Nie lękajcie się, gdyż to Jezus Chrystus jest Panem historii
13. „To jest Król Żydowski” (Łk 23,35-43)
Mój król zawisł na drzewie hańby


POZNAWAĆ BIBLIĘ


I. Wprowadzenie do Pisma Świętego – dr hab. prof. KUL Krzysztof Mielcarek
Historia zbawienia
Wprowadzenie ogólne do zagadnienia zbawienia, część I/4

II. Stary Testament – ks. dr hab. prof. KUL Mirosław Stanisław Wróbel
Księga Psalmów – nazwa, treść i orędzie teologiczne
Droga prowadząca do szczęścia w świetle Psalmu 1

III. Nowy Testament – ks. dr hab. Piotr Łabuda
Listy św. Pawła Apostoła, cz. VI
Pierwszy List do Koryntian

 

Do pobrania