POZNAJĄC BIBLIĘ. Część VIII/2 Trudne karty Biblii.  Zobacz większe

POZNAJĄC BIBLIĘ. Część VIII/2 Trudne karty Biblii.

Nowy

ks. Piotr Łabuda

: Poznając Biblię
: Biblistyka
: Książki

20,00 zł

Opis

Poznając Biblię to zapis wykładów wygłoszonych w Radiowo-Internetowym Studium Biblijnym. Tym razem przedstawiona jest Księga Wyjścia, początek działalności Jezusa jak również pierwsze kroki misyjne wspólnoty pierwotnego Kościoła. Ważna jest także część, która podpowiada, jak czytać Biblię, aby słowa w niej zawarte dotknęły naszych serc i oświeciły nasze myśli. Autorzy w prosty sposób przedstawiają ważne wydarzenia biblijne, ukazując nam ich znaczenie. Wyjaśniają je w kontekście historycznym i teologicznym. Sięgnijmy po tę książkę, jeśli chcemy „zrozumieć, żeby wierzyć”.

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-150-9
rok wydania 2013
ilość stron 192
format B5

Spis treści

Słowo Biskupa Tarnowskiego

Księga Wyjścia – Ks. Mirosław Łanoszka
Narodziny Mojżesza (Wj 2,1-10)
Płonący krzew (Wj 3,1-6)
Boża obietnica ocalenia Izraela (Wj 6,2 – 7,7)
Plagi egipskie (Wj 7,8 – 11,10)
Noc paschalna (Wj 12,1-14)
Wybawienie nad morzem (Wj 14,15-31)
Gorzkie wody (Wj 15,22-27)
Przepiórki i manna (Wj 16)
Militarne wysiłki wsparte modlitwą (Wj 17,8-16)
Być szczególną własnością Boga (Wj 19,1-9)
Bóg objawia się ludowi (Wj 19,16-25)
Zawarcie przymierza (Wj 24,1-11)
Mojżesz rozmawia z Bogiem (Wj 33,7-11)
Bóg mieszka pośród swojego ludu (Wj 40,34-38)

Początek działalności Jezusa – Ks. Piotr Łabuda
Czy Jezus był rzeczywiście kuszony przez diabła? (Mt 4,1-11)
Czy w Nazarecie rzeczywiście chciano zabić Jezusa? (Łk 4,16-30)
Spotkanie pod drzewem figowym (J 1,35-51)
Jezus i Maryja w Kanie Galilejskiej (J 2,1-12)
Czy Jezus rzeczywiście uzdrawiał słowem? (Łk 4,31-37)
Jezus uzdrowił teściową Piotra. Co wiemy o rodzinie Piotra? (Mk 1,29-31)
Dlaczego Jezus powołał celnika Lewiego? (Łk 5,27-32)
Dlaczego Jezus nie przestrzegał szabatu? (Łk 6,1-11).
Dlaczego Jezus wybrał Dwunastu Apostołów (Łk 6,12-16)?

Świadkowie Słowa w Judei i Samarii (Dz 6 – 8) – Ks. Robert Głuchowski
„Nie jest rzeczą słuszną, abyśmy zaniedbywali Słowo Boże, a obsługiwali stoły” (Dz 6,2)
Kim w pierwotnym Kościele byli diakoni?
Dlaczego Szczepan został ukamienowany?
Kościół staje się wspólnotą męczenników
Konfrontacja Słowa ze światem magii
Apostołowie Piotr i Jan w Samarii
Czy to ważne, że pielgrzym nawrócony przez Filipa był Etiopczykiem?
Dlaczego Łukasz podkreśla, że etiopski dworzanin był eunuchem?
Dlaczego Etiopczyk pielgrzymował do Jerozolimy?
„O kim to prorok mówi, o sobie czy o kimś innym?” (Dz 8,34)

Czytanie Biblii nie jest trudne… Na co zwrócić uwagę? – Ks. Michał Bednarz
Autorzy Pisma Świętego byli natchnieni
Pismo Święte księgą ludzką
Bóg mówił do ludzi
Człowiek zapisał słowo Boże
Nie było łatwo przedstawić objawienie Boże
Biblia księgą mądrości
Dlaczego autorzy natchnieni pisali o wydarzeniach historycznych?
Biblia odsłania tajemnicę Boga
Dzięki Pismu Świętemu poznajemy Jezusa
Biblia odsłania tajemnicę człowieka
Pismo Święte uczy o potrzebie związku z innymi
Postępujemy podobnie jak bohaterowie Biblii
Autorzy natchnieni podają zasady postępowania
Czego należy szukać w Piśmie Świętym?
Czy Pismo Święte może gorszyć?
Jak rozumieć gorszące opisy biblijne?
Dlaczego Stary Testament propaguje okrutne zasady moralne?
Dlaczego Bóg przemieniał ludzi powoli?
Dlaczego ludzie obdarzeni łaską Boga odwracali się od Niego?

Bibliografia wybrana do poszczególnych bloków tematycznych