POZNAJĄC BIBLIĘ. Część VIII/1 Trudne karty Biblii.  Zobacz większe

POZNAJĄC BIBLIĘ. Część VIII/1 Trudne karty Biblii.

Nowy

ks. Piotr Łabuda

: Poznając Biblię
: Biblistyka
: Książki

20,00 zł

Opis

Poznając Biblię to zapis wykładów wygłoszonych w Radiowo-Internetowym Studium Biblijnym. Tym razem przedstawiona jest Księga Rodzaju, kształtowanie się pierwszej wspólnoty w Jerozolimie oraz dzieje Dziecięctwa Jezusa. Ważna jest także część, która podpowiada, jak czytać Biblię, aby słowa w niej zawarte dotknęły naszych serc i oświeciły nasze myśli. Autorzy w prosty sposób przedstawiają ważne wydarzenia biblijne, ukazując nam ich znaczenie. Wyjaśniają je w kontekście historycznym i teologicznym. Sięgnijmy po tę książkę, jeśli chcemy „zrozumieć, żeby wierzyć”.

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-125-7
rok wydania 2013
ilość stron 192
format B5

Spis treści

Słowo Biskupa Tarnowskiego


Księga Rodzaju – Ks. Mirosław Łanoszka

O stworzeniu świata (Rdz 1,1 – 2,4a)
O stworzeniu człowieka (Rdz 2,4a-24)
O pierwszym grzechu (Rdz 3,1-24)
O pierwszym zabójstwie (Rdz 4)
Ludzkość przedpotopowa (Rdz 5,1 – 6,8)
O potopie (Rdz 6 – 9)
Wieża Babel (Rdz 11,1-9)
Przodkowie Abrahama (Rdz 11,10-32)
Trzech niezwykłych gości u Abrahama (Rdz 18,1-15)
Zniszczenie Sodomy i Gomory (Rdz 19,1-29)
Głęboka wiara Abrahama (Rdz 22,1-19)
Sen Jakuba (Rdz 28,10-22)
Tajemnicza walka nad potokiem Jabbok (Rdz 32,25-33)
Józef w więzieniu (Rdz 39,20b – 40,23)
Józef wyjaśnia sny (Rdz 41,14-57)


Ewangelie dzieciństwa – Ks. Piotr Łabuda

„Na początku było Słowo” (J 1,1-14)
Dlaczego Zachariasz nie uwierzył aniołowi? (Łk 1,5-25)
Niezwykłe narodzenie Jana Chrzciciela (Łk 1,57-66)
Czy Zachariasz rzeczywiście wyśpiewał hymn „Benedictus”? (Łk 1,67-80)
Na czym polegała działalność Jana Chrzciciela? (Łk 3,1-20)
Kim był Jan Chrzciciel? (J 1,19-34)
Co znaczy, że Jezus przyjął chrzest? (Mt 3,13-17)
Czy Jan wierzył, że Jezus jest Mesjaszem? (Łk 7,18-23)
Co sam Jezus mówił o Janie Chrzcicielu? (Łk 7,24-30)
Zwiastowanie (Łk 1,26-38)
Dlaczego Maryja poszła służyć Elżbiecie? (Łk 1,39-45)
„Magnificat”. Czy prosta kobieta, jaką była Maryja, mogła sama ułożyć słowa pieśni o takiej głębi teologicznej? (Łk 1,46-56)
O zaślubinach Maryi z Józefem (Mt 1,18). Jak traktować apokryfy?
Czy rodowód Jezusa Chrystusa rzeczywiście jest prawdziwy? (Mt 1,1-17)
Józef – mąż sprawiedliwy? (Mt 1,18-25)
Boże Narodzenie (Łk 2,1-7)
Kim byli betlejemscy pasterze? (Łk 2,8-20)
Trzej Królowie i betlejemska gwiazda (Mt 2,1-12)
Dlaczego Święta Rodzina uciekała do Egiptu? (Mt 2,13-23)
Czy Jezus musiał pobierać nauki? (Łk 2,41-52)


Początki Kościoła w Jerozolimie – Ks. Robert Głuchowski

Po czasie Jezusa nastaje czas Kościoła (Dz 1,1-11)
„Będziecie moimi świadkami po krańce ziemi” (Dz 1,8)
„Trwali jednomyślnie na modlitwie” (Dz 1,14)
Kim jest apostoł? (Dz 1,15-26)
Czas Kościoła czasem Ducha Świętego (Dz 2,1-12)
Czy żyjemy w czasach ostatecznych? (Dz 2,14-21)
Kościół istnieje, by głosić zmartwychwstałego Jezusa (Dz 2,22-36)
Nawrócenie darem Ducha Świętego (Dz 2,37-41)
Idealny obraz pierwotnej wspólnoty (Dz 2,42-47)
„Wszystko mieli wspólne” (Dz 2,44)
Pierwotny Kościół w cieniu świątyni jerozolimskiej
Uzdrowienie chromego – apostołowie kontynuują dzieło Jezusa (Dz 3,1-11)
Pisma jako proroctwa o Mesjaszu (Dz 3,11-18)
„Nie możemy nie głosić tego, cośmy widzieli i słyszeli” (Dz 4,13-20)
Apostołowie przed Sanhedrynem (Dz 4,1-4)
Modlitwa wspólnoty odpowiedzią na prześladowania (Dz 4,23-31)
Na czym polegał grzech Ananiasza i Safiry? (Dz 5,1-11)
„Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi” (Dz 5,17-41)
Dlaczego Gamaliel bronił chrześcijan? (Dz 5,33-42)


Jak czytać Biblię? – Ks. Michał Bednarz

Biblia jest księgą świętą
Biblię trzeba czytać często
Tylko wiara i miłość pozwalają zrozumieć Pismo św.
Biblia wymaga odpowiedzi
Trzeba się otworzyć na Pismo św.
Czy bezkrytycznie zaufać Bogu?
Wierność słowu Bożemu uczyni nas szczęśliwymi
Izraelici uczą nas, jak czytać Biblię
Pismo św. należy czytać na tle Tradycji


Bibliografia wybrana do poszczególnych bloków tematycznych