KRĄG BIBLIJNY Zeszyt spotkań 21. Kwiecień - czerwiec 2013 Materiały dla duszpasterzy, animatorów i wszystkich, którzy pr ... Zobacz większe

KRĄG BIBLIJNY Zeszyt spotkań 21. Kwiecień - czerwiec 2013 Materiały dla duszpasterzy, animatorów i wszystkich, którzy pr ...

Nowy

ks. Piotr Łabuda (red.)

: Krąg Biblijny
: Biblistyka
: Książki

16,00 zł

Opis

Na pierwszą część zeszytu 21 „Kręgu Biblijnego” (Spotkania z Biblią) składają się omówienia fragmentów Apokalipsy św. Jana i listów św. Pawła. Są to teksty wyznaczone przez Kościół na drugie czytania okresu wielkanocnego oraz kilku niedziel zwykłych. Ich autorami są ks. Tomasz Siemieniec, ks. Marek Dzik oraz ks. Michał Bednarz. Druga część zeszytu (Poznawać Biblię) zawiera wprowadzenie do problematyki historii zbawienia (p. Krzysztof Mielcarek), refleksję nad Księgą Hioba (ks. Mirosław Wróbel) oraz komentarz do Listu do Filipian (ks. Piotr Łabuda). Uzupełnieniem „Kręgu” jest płyta CD z fotografiami z Ziemi Świętej – tym razem stanowi ona zaproszenie do udania się w drogę wraz z miłosiernym Samarytaninem, prowadzącą przez Pustynię Judzką z Jerozolimy do Jerycha.

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-121-9
rok wydania 2013
ilość stron 180
format B5

Spis treści

„Niech słowo Chrystusa w was przebywa…”
– Ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk


SPOTKANIA Z BIBLIĄ


Ks. dr Tomasz Siemieniec
1. „Doznałem zachwycenia w dzień Pański” (Ap 1,9-19)
Niedziela jako dzień liturgicznego spotkania z Panem
2. „Zasiadającemu na tronie i Barankowi błogosławieństwo i cześć, i chwała, i moc, na wieki” (Ap 5,11-14)
Modlitwa – akt spotkania z Panem
3. „Oto wielki tłum, którego nie mógł nikt policzyć. To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty, i w krwi Baranka je wybielili” (Ap 7,9-17)
Zwycięzcy, czyli świadkowie Chrystusa w sytuacji ucisku
4. „Ujrzałem niebo nowe i ziemię nową” (Ap 21,1-8)
Pielgrzymujemy ku ostatecznej przemianie

Ks. dr Marek Dzik
5. „Świątynią jest Pan Bóg wszechmogący oraz Baranek” (Ap 21,10-14.19-23)
Kim jest Bóg Ojciec?
6. „I wszystko poddał pod Jego stopy” (Ef 1,17-23)
Kim jest Jezus Chrystus?
7. „Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch” (1 Kor 12,3-13)
Tajemnica Ducha Świętego
8. „Zachowajmy pokój z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa… miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego” (Rz 5,1-5)
Tajemnica Trójcy Świętej najgłębszą tajemnicą wiary

Ks. dr hab. Michał Bednarz
9. „Gdyby wam ktoś głosił Ewangelię różną od tej, którą od nas otrzymaliście – niech będzie przeklęty!” (Ga 1,1-2.6-10)
Mądrość Ewangelii a mądrość tego świata
10. „Wybrał mnie jeszcze w łonie matki mojej i powołał łaską swoją” (Ga 1,11-19)
Wszyscy jesteśmy powołani
11. „Uwierzyliśmy w Chrystusa Jezusa, by osiągnąć usprawiedliwienie” (Ga 2,16.19-21)
Wiara a uczynki
12. „Wszyscy bowiem dzięki wierze jesteście synami Bożymi – w Chrystusie Jezusie” (Ga 3,26-29)
Chrzest podstawą równości między ludźmi
13. „Wy zatem, Bracia, powołani zostaliście do wolności” (Ga 5,1.13-18)
Wolność w miłości


POZNAWAĆ BIBLIĘ


I. Wprowadzenie do Pisma Świętego – dr hab. prof. KUL Krzysztof Mielcarek
Historia zbawienia
Wprowadzenie ogólne do zagadnienia zbawienia, część I/3

II. Stary Testament – ks. dr hab. prof. KUL Mirosław Stanisław Wróbel
Księga Hioba – nazwa, treść i orędzie teologiczne
Cierpienie w Księdze Hioba

III. Nowy Testament – ks. dr hab. Piotr Łabuda
Listy św. Pawła, cz. V
List do Filipian

 

Do pobrania