KRĄG BIBLIJNY Zeszyt spotkań 19. XXII Niedziela Zwykła - Niedziela Chrystusa Króla Wrzesień - Listopad Materiały dla dus ... Zobacz większe

KRĄG BIBLIJNY Zeszyt spotkań 19. XXII Niedziela Zwykła - Niedziela Chrystusa Króla Wrzesień - Listopad Materiały dla dus ...

Nowy

ks. Piotr Łabuda (red.)

: Krąg Biblijny
: Biblistyka
: Książki

15,00 zł

Opis

Zeszyt 19 „Kręgu Biblijnego” tradycyjnie składa się z dwóch części. W pierwszej z nich – w „Spotkaniach z Biblią” – pojawia się pewne novum. Inaczej niż poprzednio koncentruje się ona na omówieniu nie niedzielnych ewangelii, ale tak zwanych drugich czytań, a więc fragmentów pochodzących z innych pism nowotestamentalnych, Dziejów Apostolskich, listów apostolskich i Apokalipsy św. Jana (w tym zeszycie w przywołane zostały „drugie czytania” od 22. niedzieli zwykłej do uroczystości Chrystusa Króla, w zeszytach następnych będą one pochodziły już z niedziel i świąt nowego roku liturgicznego). Drugą część „Kręgu” – „Poznając Biblię” – otwiera nowy cykl pt. „Historia zbawienia”. Pan dr hab. Krzysztof Mielcarek przedstawi w nim poszczególne etapy zbawczego działania Boga w dziejach ludzkości. Ks. dr hab. Mirosław Wróbel kontynuuje swój cykl starotestamentalny. Tym razem wprowadza czytelnika do jednej z najatrakcyjniejszych pod względem fabularnym ksiąg, a mianowicie do Księgi Estery. Posłuży mu ona jednocześnie za punkt wyjścia dla wyjaśnienia, na czym polega specyfika modlitwy prośby w Starym Testamencie. Ks. dr hab. Piotr Łabuda pozostaje w kręgu pism Pawłowych, omawiając, Drugi List do Tesaloniczan.Zapraszamy również do subskrypcji i korzystania z numerów archiwalnych.

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-078-6
rok wydania 2012
ilość stron 156
format B5

Spis treści

Słowo Boże źródłem wiary
– Ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk

SPOTKANIA Z BIBLIĄ

Ks. dr hab. Michał Bednarz
1. „Wprowadzajcie słowo w czyn” (Jk 1,17-18.21b.22-27)
Grzeszących upominać
2. „Niech wiara wasza w Chrystusa uwielbionego
nie ma względu na osoby” (Jk 2,1-5)
Nieumiejętnych pouczać
3. „Wiara, jeśli nie byłaby połączona z uczynkami, martwa jest” (Jk 2,14-18)
Wątpiącym dobrze radzić
4. „Gdzie zazdrość i żądza sporu, tam też bezład i wszelki występek” (Jk 3,16 – 4,3)
Strapionych pocieszać
5. „Bogacze, zapłaczcie wśród narzekań na utrapienia, jakie was czekają” (Jk 5,1-6)
Krzywdy cierpliwie znosić

Ks. dr Marek Dzik
6. „Przewodnika ich zbawienia udoskonalił przez cierpienie” (Hbr 2,9-11)
Urazy chętnie darować
7. „Żywe jest słowo Boże, skuteczne” (Hbr 4,12-13)
Modlić się za żywych i umarłych
8. „Mamy arcykapłana na nasze podobieństwo, z wyjątkiem grzechu” (Hbr 4,14-16)
Głodnych nakarmić, spragnionych napoić
9. „Każdy arcykapłan z ludzi brany, dla ludzi bywa ustanawiany” (Hbr 5,1-6)
Nagich przyodziać

Ks. dr Tomasz Siemieniec
10. „Uczynił to raz na zawsze, ofiarował samego siebie” (Hbr 7,23-28)
Podróżnych w dom przyjąć
11. „Chrystus raz jeden był ofiarowany
dla zgładzenia grzechów” (Hbr 9,24-28)
Więźniów pocieszać
12. „Gdzie jest odpuszczenie, tam już więcej nie zachodzi potrzeba ofiary za grzechy” (Hbr 10,11-14.18)
Chorych nawiedzać
13. „Świadek Wierny, Pierworodny umarłych, Władca królów ziemi” (Ap 1,5-8)
Umarłych pogrzebać

POZNAWA Ć BIBLIĘ

I. Wprowadzenie do Pisma Świętego – dr hab. Krzysztof Mielcarek
Historia zbawienia
Wprowadzenie ogólne do zagadnienia zbawienia, cz. 1

II. Stary Testament – ks. dr hab. prof. KUL Mirosław Stanisław Wróbel
Księga Estery – nazwa, treść i orędzie teologiczne
Modlitwa prośby w Starym Testamencie

III. Nowy Testament – ks. dr hab. Piotr Łabuda
Listy Pawła Apostoła, cz. III
Drugi List do Tesaloniczan

 

Do pobrania