POZNAJĄC BIBLIĘ. Część VII. Bohaterowie Biblii w  Księgach prorockich,  Ewangeliach, Dziejach Apostolskich  Zobacz większe

POZNAJĄC BIBLIĘ. Część VII. Bohaterowie Biblii w Księgach prorockich, Ewangeliach, Dziejach Apostolskich

Nowy

ks. Piotr Łabuda

: Poznając Biblię
: Biblistyka
: Książki

19,00 zł

Opis

Bohaterowie biblijni znani są nam ze słyszenia: Abraham, Mojżesz... Wielu potrafiłoby wymienić kilku starotestamentalnych proroków, przynajmniej tych większych, Izajasza, Jeremiasza. Kto nie zdołałby wyliczyć imion apostołów? Przynajmniej większości z nich? Ważnym jednak pytaniem jest kwestia – czy poza imieniem bylibyśmy w stanie o nich powiedzieć coś więcej? Dawid, Daniel, Łukasz, Jakub, Maria, Marta, Maciej, Szczepan... – to imiona znane, często wybierane przez rodziców dla swoich dzieci, to także imiona patronów osób przyjmujących sakrament bierzmowania. Warto jednak, aby nie były one tylko pusto brzmiącymi dźwiękami... Dobrze by było, aby postaci, które je nosiły i które zapisały je w dziejach zbawienia, kojarzyły się nam z konkretnymi wydarzeniami, ważnymi wyborami, podjętym ryzykiem, triumfem lub klęską; dobrze by było, aby przemówiły do nas z otchłani wieków.Ostatnie dwa semestry Radiowo-lnternetowego Studium Biblijnego były poświęcone bohaterom Starego i Nowego Testamentu: część VII Poznając Biblię to zbiór wykładów wygłoszonych w trakcie drugiego z nich. Rozpoczyna ją cykl o prorokach. Ks. Mirosław Łanoszka przedstawia historię ich powołania, a także główne idee ich profetycznego orędzia. Bohaterowie Ewangelii synoptycznych i Ewangelii św. Jana stali się tematem prezentacji ks. Michała Bednarza. Poświęcona jest ona postaciom z pierwszego planu: apostołom, ewangelistom, ale też bohaterom jednego epizodu; zarówno osobom wybranym przez Mistrza z Nazaretu, jak i ludziom niejako przypadkowo zaplątanym w zbawcze dzieje, jak choćby Kananejka czy dobry łotr. Ks. Piotr Łabuda przybliża wybrane postacie z początków Kościoła, które przewinęły się w sposób mniej lub bardziej zauważalny przez Dzieje Apostolskie. Jest wśród nich na przykład Gamaliel, mistrz Pawła Apostoła z jego faryzejskich jeszcze czasów.

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-068-7
rok wydania 2012
ilość stron 188
format B5

Spis treści

Słowo wstępne


Księgi prorockie – Ks. Mirosław Łanoszka

Izajasz – prorok, który doświadczył świętości Boga
Jeremiasz – prorok żyjący w serdecznej przyjaźni z Bogiem
Ezechiel – prorok budzący nadzieję na nowe życie
Daniel – mędrzec modlący się, który czerpie poznanie i wiedzę ze źródła Bożej mądrości
Ozeasz – prorok głoszący wierną miłość Boga
Joel – prorok wzywający do wewnętrznej przemiany
Amos – prorok wyjaśniający istotę religii ludu Bożego
Abdiasz – prorok obwieszczający Boże panowanie nad światem
Jonasz – czyli ten, który przypomina, że miłosierdzie Boże nie zna granic
Micheasz – prorok uczący właściwej postawy wobec Boga
Nahum – prorok przypominający, że Bóg jest ucieczką swojego ludu
Habakuk – prorok nauczający o wierze sprawiedliwego, która prowadzi do życia
Sofoniasz – prorok wzywający do szukania ubóstwa ze względu na Boże zbawienie
Aggeusz – prorok płonący gorliwością o Bożą świątynię
Zachariasz – prorok przygotowujący lud, by Bóg mógł zamieszkać pośród niego
Malachiasz – prorok zapowiadający nadejście Dnia Pana


Ewangelie – Ks. Michał Bednarz

Herod Antypas
Mateusz – apostoł i ewangelista
Marek – towarzysz Piotra
Łukasz – ewangelista
Jan – apostoł, ewangelista i umiłowany uczeń Jezusa
Piotr – Opoka, na której zbudowany jest Kościół
Jakub – pierwszy męczennik z grona apostołów
Jakub, brat Jezusa
Andrzej, brat Piotra
Juda Tadeusz – brat Pana
Szymon Gorliwy
Tomasz, który uwierzył, bo ujrzał
Filip Apostoł
Natanael – Bartłomiej
Judasz, który zdradził Mistrza
Bogaty Zacheusz znalazł drogę do zbawienia
Nikodem
Józef z Arymatei
Wezwał ją, aby stała się misjonarką Samarytan
Maria Magdalena – „Apostołka Apostołów”
Wiara Kananejki
Maria, siostra Łazarza – wierna uczennica Pana
Łazarz – przyjaciel Jezusa
Marta – uczennica zbyt zatroskana o sprawy doczesne
Annasz, który przesłuchał Jezusa
Kajfasz, który przyczynił się do wydania wyroku na Jezusa
Piłat, który starał się być bezstronnym sędzią Jezusa
Dobry łotr


Dzieje Apostolskie i Apokalipsa św. Jana – Ks. Piotr Łabuda

Maciej – nowy apostoł
Gamaliel – faryzeusz otwarty na orędzie apostolskie
Diakoni Kościoła
Diakon Szczepan – sługa słowa aż po męczeńską śmierć
Dzieje Maryi w pierwotnej wspólnocie chrześcijan
Herod Agryppa I (10 r. przed Chr. – 44 r. po Chr.) – okrutny wnuk Heroda Wielkiego
Feliks i Festus – dwaj namiestnicy cesarscy w Judei
Ananiasz i Safira – do końca ludzie małej wiary
Apostoł Piotr – od zdrady aż po śmierć męczeńską
Apokaliptyczna Wielka Nierządnica – kim jest?


Bibliografia (wybrana)