POZNAJĄC BIBLIĘ. część VI. Bohaterowie Biblii.  W kręgu Pawła Apostoła ... Zobacz większe

POZNAJĄC BIBLIĘ. część VI. Bohaterowie Biblii. W kręgu Pawła Apostoła ...

Nowy

ks. Piotr Łabuda

: Poznając Biblię
: Biblistyka
: Książki

19,00 zł

Opis

Chcąc zbliżyć się do tajemnicy Jezusa Chrystusa, warto prześledzić całe dzieje zbawienia, których On jest ostatecznym wypełnieniem, a zarazem centrum. Zbawczy strumień płynie od tysiącleci, ma wiele dopływów i ujść; bywa, że słychać go z oddali, jak opada po górskich kaskadach, nieraz jednak ginie pod ziemią, aby w innym miejscu wypłynąć ze zdwojoną siłą. Inaczej być nie może, dzieje zbawienia bowiem to dzieje bosko-ludzkie: impet strumieniowi daje Bóg, ale na kształt jego koryta ma wpływ człowiek. Pismo Święte zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu jest tego prawa wiarygodną ilustracją. Dobrze jest zatem prześledzić udział zaludniających je postaci w tych zbawczych zmaganiach.Taki też cel stawia sobie niniejsze opracowanie, które powstało w ramach Radiowo-lnternetowego Studium Biblijnego. Kolejne dwa semestry tych spotkań zostały poświęcone bohaterom Starego i Nowego Testamentu. Owocem pierwszego z nich jest część VI cyklu Poznając Biblię. Ks. Mirosław Łanoszka zajął się postaciami z Pięcioksięgu, ksiąg historycznych i mądrościowych, fundamentalnymi dla wykrystalizowania się oblicza wiary biblijnej. Ks. Michał Bednarz zaprezentował bohaterów Ewangelii dzieciństwa – a zatem tych wszystkich, którzy występują w pierwszych rozdziałach Ewangelii Mateusza i Łukasza. Ks. Piotr Łabuda zaś przedstawił apostoła Pawła i krąg towarzyszy jego podróży misyjnych, ważnych współpracowników w dziele głoszenia Dobrej Nowiny.

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-067-0
rok wydania 2012
ilość stron 208
format B5

Spis treści

Słowo wstępne


Pięcioksiąg, księgi historyczne i mądrościowe – Ks. Mirosław Łanoszka

Abel, czyli ten, którego krew została przelana
Noe – człowiek sprawiedliwy i prawy
Abraham – człowiek bezgranicznie ufający Bogu
Sara – żona Abrahama i matka Izaaka, syna Bożej obietnicy
Melchizedek – tajemniczy król i kapłan
Izaak – syn obietnicy
Jakub – patriarcha zmagający się z Bogiem
Józef, syn Jakuba i Racheli – w kręgu Bożego błogosławieństwa
Tamar – sprawiedliwa synowa Judy
Mojżesz – prawodawca narodu wybranego, któremu Bóg objawił swoje imię
Rachab – Kananejka, która uznała w Bogu Izraela Pana nieba i ziemi
Moabitka Rut – pramatka króla Dawida
Anna, matka Samuela, która wyśpiewała pieśń dziękczynną Bogu za cudownie poczęte dziecko
Samuel – wiarygodny prorok Boga
Dawid – król według serca Bożego
Salomon – król, który prosił Boga o „serce pełne rozsądku”
Mędrcy biblijni – skarb słowa przekazany następnym pokoleniom
Eliasz – prorok żyjący wiarą w jednego prawdziwego Boga
Judyta – wdowa, która przyniosła ocalenie swojemu ludowi
Juda Machabeusz – bohater narodu walczącego o wolność


Ewangelie dzieciństwa – Ks. Michał Bednarz

Elżbieta – matka wielkiego proroka
Zachariasz – ojciec wielkiego proroka
Jan Chrzciciel – wołający na pustyni
Józef – oblubieniec Maryi
Maryja – Matka Jezusa, Syna Bożego
Herod Wielki – król Judei (37-4 r. przed Chr.)
Mędrcy ze Wschodu
Symeon – starzec „wyczekujący pociechy Izraela”
Anna – prorokini, która spotkała Jezusa w świątyni jerozolimskiej
Nadano Mu imię „Jezus”


W kręgu Pawła Apostoła – Ks. Piotr Łabuda

Kilka spotkań z Pawłem
Barnaba – prawdziwie syn pocieszenia, bez reszty oddany służbie Panu
Sylwan – zawsze wierny wspólnocie Kościoła
Tymoteusz – umiłowany uczeń i współpracownik Apostoła Narodów
Apollos – apostoł dwóch kultur
Tytus – apostoł od spraw trudnych
Lidia – pierwsza nawrócona kobieta w Europie
Pryscylla i Akwila – apostołowie „drogi Bożej”
Gajus i Kryspus – uczniowie ochrzczeni przez Pawła w Koryncie
Filemon i Onezym – pan i niewolnik w służbie Ewangelii
Erast – skarbnik koryncki i uczestnik wyprawy Pawła do Macedonii
Jazon – oddany Pawłowi uczeń Chrystusa
Epafrodyt – współpracownik i współbojownik Pawła
Trofim i Tychik – dwaj towarzysze z Azji
Onezyfor – krzepiciel uwięzionego Pawła
Ewodia i Syntycha – ryzyko podziałów
Maria i inne niewiasty – kobiety w służbie Ewangelii


Bibliografia (wybrana)