MARIA REGINA Koronacje wizerunków maryjnych w II Rzeczypospolitej Zobacz większe

MARIA REGINA Koronacje wizerunków maryjnych w II Rzeczypospolitej

Nowy

Aleksandra Witkowska

: Bibliotheca Tarnoviensis
: Książki

18,00 zł

Opis

Uroczyste koronacje wizerunków maryjnych w sanktuariach polskich, zapoczątkowane koronacją obrazu jasnogórskiego w 1717 r., wpisują się w dziedzictwo i losy naszego Kościoła. W ciągu prawie trzystu lat akty koronacyjne, uwarunkowane zmieniającą się w ciągu kolejnych stuleci sytuacją Kościoła i państwa, potwierdzają królewski patronat Maryi nad Rzeczpospolitą i utrwalają nadany Jej przed wiekami tytuł Regina Poloniae. Autorzy niniejszej publikacji przyjrzeli się bliżej obrzędom koronacyjnym, będącym wydarzeniami nie tylko o znaczeniu religijnym, ale i historycznym czy społeczno-kulturowym.

Więcej informacji

ISBN 978-83-733291-0-2
rok wydania 2011
ilość stron 120
format B5

Spis treści

Wprowadzenie

ks. Janusz Królikowski,
Maryja Królowa. Sens teologiczny tytułu w kontekście praktyki koronacji obrazów maryjnych

Aleksandra Witkowska osu,
Uroczyste koronacje wizerunków maryjnych na ziemiach polskich w latach 1717-2005

Joanna Nastalska-Wiśnicka,
„Złota korona na Jej głowie”. Wizerunki Matki Bożej uroczyście koronowane w II Rzeczypospolitej

Marzena Baum-Gruszowska,
Koronatorzy wizerunków maryjnych w latach 1919-1939

Obrazki koronacyjne

Bibliografia okolicznościowa z lat 1919-1939 – wybór

Spis ilustracji

Mapy