ŚWIĘTY PAWEŁ TRZYNASTY APOSTOŁ Zobacz większe

ŚWIĘTY PAWEŁ TRZYNASTY APOSTOŁ

Nowy

ks. Piotr Łabuda

: Academica
: Książki

23,00 zł

Opis

Oryginalne ujęcie dziejów św. Pawła, oparte na najnowszych ustaleniach archeologii i historii biblijnej i ciekawej interpretacji pism Apostoła Narodów. Autor zadbał o przedstawienie tła kulturowego i religijnego opisywanych wydarzeń, a sylwetkę najdynamiczniejszego z misjonarzy wczesnochrześcijańskich przedstawił w całym jego psychologicznym skomplikowaniu. Postacie Pawła i jego protagonistów i antagonistów posłużyły ks. Piotrowi Łabudzie do przedstawienia dylematów, przed jakimi stanęli zwolennicy „nowej drogi”, czyli chrześcijanie I wieku. Szczegółowe opowiadanie o podróżach misyjnych trzynastego apostoła i o jego udziale w Soborze Jerozolimskim dają wgląd w korzenie naszej wiary.

Więcej informacji

ISBN 978-83-733297-5-1
rok wydania 2011
ilość stron 180
format B5

Spis treści

WPROWADZENIE

I. ABY POZNAĆ PAWŁA APOSTOŁA
1. Tło historyczne
2. Tło religijne
3. Pochodzenie i status społeczny Pawła Apostoła?

II. OD TARSU PRZEZ DAMASZEK PO LATA NIEZNANE
1. Tars
2. W szkole Gamaliela
3. Gorliwy faryzeusz
4. U bram Damaszku
5. Próby głoszenia Dobrej Nowiny

III. OD SAMOTNOŚCI I UKRYCIA DO WSPÓLNEGO GŁOSZENIA Z MOCĄ
1. Tzw. lata nieznane w życiu Pawła
2. „Wystarczy ci mojej łaski” (2 Kor 12,9)
3. Kim był Barnaba?
4. Wyrusz ze mną… do Antiochii

IV. PIERWSZA PODRÓŻ MISYJNA
1. Wyspa miedzi – Cypr
2. Sprawa Jana Marka
3. Z Perge do Antiochii Pizydyjskiej
4. W drodze powrotnej do Antiochii Syryjskiej

V. SOBÓR JEROZOLIMSKI
1. Przyczyny zwołania tzw. Soboru Jerozolimskiego
2. Początek obrad. Mowa Piotra i Jakuba
3. List do Galatów a tzw. sobór jerozolimski
4. „Postanowiliśmy, Duch Święty i my…” (Dz 15,28)

VI. DRUGA PODRÓŻ MISYJNA
1. Jan Marek i Barnaba a Paweł
2. Tymoteusz
3. Przez Azję Mniejszą do Filippi
4. Ku Atenom
5. W Atenach
6. Na Areopagu
7. Korynt
8. A zatem umiłowane miasto?
9. W drodze do Antiochii
10. Datacja drugiej podróży misyjnej

VII. TRZECIA PODRÓŻ MISYJNA
1. Spór w Antiochii
2. Apollos
3. W Efezie
4. Więzienie w Efezie
5. Opuszczając Efez…
6. Z Macedonii ku Jerozolimie
7. Datacja trzeciej podróży misyjnej

VIII. OD WIĘZIENIA W JEROZOLIMIE AŻ PO RZYM
1. W Jerozolimie
2. W Cezarei
3. W drodze do Rzymu

IX. AŻ PO MĘCZEŃSKĄ ŚMIERĆ
1. Więzienie czy więzienia w Rzymie?
2. Przesłanie Dziejów Apostolskich
3. Tymoteuszu, „Pospiesz się, by przybyć do mnie szybko”
4. Z Rzymu do Hiszpanii
5. Poszukując śladów…
6. Drugie więzienie w Rzymie

X. CHRONOLOGIA ŻYCIA I PISM ŚW. PAWŁA

WYBRANA BIBLIOGRAFIA