WYCHOWANIE MŁODZIEŻY NA POZIOMIE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Część II Wychowanie religijne i katecheza Zobacz większe

WYCHOWANIE MŁODZIEŻY NA POZIOMIE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Część II Wychowanie religijne i katecheza

Nowy

ks. Józef Stala

: Academica
: Książki

18,00 zł

Opis

Druga część pracy zbiorowej poświęconej wychowaniu młodzieży na poziomie szkół ponadgimnazjalnych poświęcona jest zagadnieniom wychowania religijnego (kształtowanie się religijności młodzieży; wychowanie biblijne; wychowanie liturgiczne; wychowanie modlitewne; wychowanie eklezjalne; formacja ekumeniczna; aspekty pedagogiczno-katechetyczne podmiotowej roli rodziny w ewangelizacyjnej misji Kościoła w świetle polskich programów i materiałów katechetycznych do szkół ponadgimnazjalnych po Soborze Watykańskim II) i katecheza (katecheta; natura, treści, cele i zadania edukacji religijnej; wybrane metody stosowane w katechezie młodzieży; programy i podręczniki do nauczania religii; szkoła obok rodziny – wspomaganie w realizacji funkcji wychowawczej).
Książka ta zapewne okaże się pomocna nie tylko dla pracowników naukowych, studentów, ale także dla rodziców, nauczycieli i wychowawców, katechetów i duszpasterzy, czyli tych wszystkich, którzy pracują z młodzieżą i w sposób szczególny zależy im na właściwym wychowaniu młodego pokolenia.

Więcej informacji

ISBN 978-83-733249-4-7
rok wydania 2007
ilość stron 315
format A5

Spis treści

WYKAZ SKRÓTÓW
WPROWADZENIE


WYCHOWANIE RELIGIJNE

ROZDZIAŁ I
KSZTAŁTOWANIE SIĘ RELIGIJNOŚCI MŁODZIEŻY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
(Elżbieta Rydz)
1. CELOWOŚĆ WŁASNEGO ŻYCIA
2. CECHY MYŚLENIA MŁODZIEŻY LICEALNEJ
3. CECHY SFERY EMOCJONALNO-MOTYWACYJNEJ I OSOBOWOŚCI MŁODZIEŻY
4. SFERA SPOŁECZNO-MORALNA
5. KSZTAŁTOWANIE SIĘ RELIGIJNOŚCI MŁODZIEŻY
BIBLIOGRAFIA

ROZDZIAŁ II
WYCHOWANIE BIBLIJNE MŁODZIEŻY
(Ks. Jan Kochel)
1. ŹRÓDŁA I REGUŁY WYCHOWANIA BIBLIJNEGO
2. PODSTAWOWE ETAPY BIBLIJNEJ EDUKACJI MŁODZIEŻY
3. WYBRANE METODY I TECHNIKI PRACY Z PISMEM ŚWIĘTYM
BIBLIOGRAFIA

ROZDZIAŁ III
WYCHOWANIE LITURGICZNE W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH
(s. Halina Iwaniuk)
1. POLSKIE DOKUMENTY KATECHETYCZNE O WYCHOWANIU LITURGICZNYM W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH
2. WYCHOWANIE LITURGICZNE W OBOWIĄZUJĄCYM PROGRAMIE NAUCZANIA RELIGII W LICEUM
3. WYCHOWANIE LITURGICZNE W OBOWIĄZUJĄCYM PROGRAMIE NAUCZANIA RELIGII DLA SZKOŁY ZAWODOWEJ
4. WYCHOWANIE LITURGICZNE W PROGRAMIE KATECHEZY PARAFIALNEJ MŁODZIEŻY
5. PODSUMOWANIE
BIBLIOGRAFIA

ROZDZIAŁ IV
WYCHOWANIE MODLITEWNE W SZKOLE PONADGIMNAZJALNEJ
(Ks. Ryszard Czekalski)
1. WYCHOWANIE DO MODLITWY PODSTAWOWYM ZADANIEM KATECHEZY
2. KATECHETA I KATECHIZOWANY PRZEZ MODLITWĘ ZMIERZA DO CHRYSTUSA
3. MODLITWA W STRUKTURZE JEDNOSTKI LEKCYJNEJ
3.1. Modlitwa rozpoczynająca katechezę
3.2. Interioryzacja
3.3. Modlitwa kończąca katechezę

4. MODLITWA POZALEKCYJNA W SZKOLE
4.1. Msza św. szkolna
4.2. Nabożeństwa szkolne
4.3. Rekolekcje szkolne
4.4. Organizacje i koła zainteresowań
4.5. Pielgrzymki i wycieczki
5. ZAMIAST ZAKOŃCZENIA
BIBLIOGRAFIA

ROZDZIAŁ V
WYCHOWANIE NA POZIOMIE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH DO ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WYPEŁNIENIE MISJI KOŚCIOŁA
(Ks. Andrzej Offmański)
1. SYTUACJA WSPÓŁCZESNEJ MŁODZIEŻY
2. POMOC MŁODZIEŻY W ODNALEZIENIU SWOJEJ PODMIOTOWOŚCI
3. POCZUCIE ODPOWIEDZIALNOŚCI OZNAKĄ DOJRZAŁOŚCI
4. MISJA CHRYSTUSOWA PRZEKAZANA KOŚCIOŁOWI
4.1. Misja głoszenia królestwa Bożego
4.1.1. Słowo Boże gromadzi
4.1.2. Słowo Boże powołuje
4.1.3. W słowie zawarte jest Boże posłannictwo
4.2. Przenikanie życia codziennego misterium zbawczym Chrystusa
4.3. Bycie znakiem jedności
4.4. Inicjacja w życie chrześcijańskie oparte na Chrystusowej zasadzie miłości
5. BYCIE ŚWIADKIEM CHRYSTUSA NAJLEPSZĄ DROGĄ REALIZACJI MISJI CHRYSTUSOWEJ
6. KATECHEZA MŁODZIEŻY PONADGIMNAZJALNEJ PROWADZI DO ŚWIADECTWA WIARY
BIBLIOGRAFIA

ROZDZIAŁ VI
FORMACJA EKUMENICZNA W KATECHEZIE KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO
(Bp Gerard Kusz)
1. DOKUMENTY KOŚCIOŁA
2. PODRĘCZNIKI KATECHETYCZNE
3. KATECHEZA UKIERUNKOWANA EKUMENICZNIE

ROZDZIAŁ VII
ASPEKTY PEDAGOGICZNO-KATECHETYCZNE PODMIOTOWEJ ROLI RODZINY
W EWANGELIZACYJNEJ MISJI KOŚCIOŁA W ŚWIETLE POLSKICH PROGRAMÓW
I MATERIAŁÓW KATECHETYCZNYCH DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH PO SOBORZE WATYKAŃSKIM II
(Ks. Józef Stala)
1. CZŁOWIEK I RODZINA DROGĄ KOŚCIOŁA
2. RODZINA EWANGELIZUJE I JEST EWANGELIZOWANA
3. PROGRAMY I MATERIAŁY KATECHETYCZNE OPRACOWANE PRZED 2001 ROKIEM
4. PROGRAMY I MATERIAŁY KATECHETYCZNE PO 2001 ROKU
BIBLIOGRAFIA


KATECHEZA

ROZDZIAŁ I
KATECHETA W SZKOLE PONADGIMNAZJALNEJ
(Ks. Mieczysław Polak)
1. ŚRODOWISKO SZKOLNEJ KATECHEZY PONADGIMNAZJALNEJ
2. ADRESACI KATECHEZY PONADGIMNAZJALNEJ
3. CHARAKTER KATECHEZY PONADGIMNAZJALNEJ
4. KOMPETENCJE KATECHETY PONADGIMNAZJALNEGO
BIBLIOGRAFIA

ROZDZIAŁ II
NATURA, TREŚCI, CELE I ZADANIA EDUKACJI RELIGIJNEJ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH
(Ks. Paweł Mąkosa)
1. CHARAKTERYSTYKA MŁODZIEŻY PONADGIMNAZJALNEJ
2. GŁÓWNE IDEE EDUKACJI RELIGIJNEJ MŁODZIEŻY W ŚWIETLE DOKUMENTÓW KOŚCIOŁA
3. PROGRAM EDUKACJI RELIGIJNEJ DLA POSZCZEGÓLNYCH KLAS
3.1. Nauczanie religii w szkole
3.1.1. Nauczanie religii w liceum
3.1.2. Nauczanie religii w szkołach zawodowych
3.2 Katecheza parafialna
4. ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA

ROZDZIAŁ III
WYBRANE METODY STOSOWANE W KATECHEZIE MŁODZIEŻY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
(Elżbieta Osewska)
1. CELE I ZADANIA KATECHEZY MŁODZIEŻY
2. ODMIANY I TECHNIKI DYSKUSJI
3. METODY ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW W SPOSÓB TWÓRCZY
4. METODY ZWIĄZANE Z ZASTOSOWANIEM MEDIÓW ELEKTRONICZNYCH
BIBLIOGRAFIA

ROZDZIAŁ IV
PROGRAMY I PODRĘCZNIKI DO NAUCZANIA RELIGII W SZKOLE PONADGIMNAZJALNEJ
(Ks. Piotr Tomasik)
1. ZAŁOŻENIA KATECHEZY I NAUCZANIA RELIGII W SZKOLE PONADGIMNAZJALNEJ
2. CHARAKTERYSTYKA PROGRAMÓW KATECHETYCZNYCH DLA LICEUM
2.1. Program Komisji Wychowania Katolickiego (AZ-4-01/1)
2.2. Program kielecki (AZ-4-04/2)
3. CHARAKTERYSTYKA PODRĘCZNIKÓW KATECHETYCZNYCH DLA LICEUM I TECHNIKUM
3.1. Podręczniki do programów Komisji Wychowania Katolickiego
3.2. Podręczniki do programu kieleckiego
4. CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU NAUCZANIA RELIGII I PODRĘCZNIKÓW DLA SZKOŁY ZAWODOWEJ
5. WYZWANIA PRZYSZŁOŚCI

ROZDZIAŁ V
SZKOŁA OBOK RODZINY – WSPOMAGANIE W REALIZACJI FUNKCJI WYCHOWAWCZEJ
(Ks. Adam Skreczko)
1. TWORZENIE PŁASZCZYZN WSPÓŁPRACY I PARTNERSTWA
2. PRZEKAZ INFORMACJI O UCZNIU
3. PEDAGOGIZACJA RODZICÓW
4. TRUDNE POROZUMIEWANIE
BIBLIOGRAFIA

BIOGRAMY