search

Katechizm według bł. Edmunda Bojanowskiego

Praca zbiorowa

Ukazał się właśnie "Katechizm według bł. Edmunda Bojanowskiego". Został opracowany m.in. przez pracowników katolickiego uniwersytetu w Lublinie.

32,00 zł

Informacje o dostawie
Poczta Polska (przesyłka listowa nierejestrowana)
Do 5 dni roboczych (darmowa dostawa przy zamówieniu powyżej 100 zł)
7,00 zł
Kurier DPD
Dostawa do 3 dni roboczych
15,00 zł
Kurier DPD płatność przy odbiorze
Dostawa do 3 dni roboczych
16,00 zł
Biblos
Odbiór w sklepie (Tarnów, ul. Mościckiego 5)
Darmowa
InPost Kurier
15,00 zł
InPost Paczkomat
13,00 zł

„W przypadku prezentowanego Katechizmu mamy do czynienia z jeszcze jednym przewodnikiem w wierze bł. Edmundem Bojanowskim. Światłym Wielkopolaninem, który trosce o wychowanie religijne dzieci i młodzieży, zwłaszcza ze środowisk wiejskich, poświęcił całe swoje życie. Jest on założycielem zgromadzenia Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia NMP, które znamy z ich czterech odnóg. Pięknie o tej postaci powiedział św. Jan Paweł II: «We wszelkich działaniach kierował się pragnieniem, by wszyscy ludzie stali się uczestnikami odkupienia» (św. Jan Paweł II, Homilia podczas Mszy Świętej i beatyfikacji Reginy Protmann i Edmunda Bojanowskiego oraz 108 męczenników, Warszawa 13.06.1999 r.). Czy właśnie odkupienie nie jest nadrzędnym celem samej katechizacji? Cieszę się, że w 150. roku od śmierci bł. Edmunda pojawia się Katechizm inspirowany myślą i dydaktyką błogosławionego. Dzięki temu możemy oprzeć tak istotną część wychowania młodego pokolenia na doświadczeniu, które zdaje się nie tracić na wartości mimo upływającego czasu” (ze Słowa abpa Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Episkopatu Polski).

Opis

ISBN
978-83-9663-171-8
Autor
Praca zbiorowa
ilość stron
182
format
A4
Kod
9788396631718

Słowo Abp. Stanisława Gądeckiego, Metropolity Poznańskiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski
Słowo Matki Maksymilli Pliszki, Przełożonej Generalnej Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP
Słowo ks. prof. Pawła Malechy, Postulatora w procesie kanonizacyjnym bł. Edmunda Bojanowskiego
Wstęp ks. dr. hab. Andrzeja Kicińskiego, prof. KUL

Część I. Wyznanie wiary – „kamień wiary”
Katecheza 1. Wierzę w jednego Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi
Katecheza 2. Wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych
Katecheza 3. Wierzę w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami
Katecheza 4. On to dla nas, ludzi, i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany
Katecheza 5. Wierzę, że zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo. I wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca
Katecheza 6. I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca
Katecheza 7. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi.
Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę; który mówił przez proroków
Katecheza 8. Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół
Katecheza 9. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. I oczekuję wskrzeszenia umarłych. I życia wiecznego w przyszłym świecie
Katecheza 10. Amen

Część II. Celebracja misterium chrześcijańskiego – „ślady wiary”
Katecheza 11. Chrzest święty
Katecheza 12. Bierzmowanie
Katecheza 13. Eucharystia
Katecheza 14. Sakrament pokuty i pojednania
Katecheza 15. Namaszczenie chorych
Katecheza 16. Kapłaństwo
Katecheza 17. Małżeństwo

Część III. Życie w Chrystusie – „słońce przed domem”
Katecheza 18. Sumienie
Katecheza 19. Cnoty kardynalne – roztropność
Katecheza 20. Cnoty kardynalne – sprawiedliwość
Katecheza 21. Cnoty kardynalne – wstrzemięźliwość
Katecheza 22. Cnoty kardynalne – męstwo
Katecheza 23. Uczynki miłosierne względem duszy – grzeszących upominać
Katecheza 24. Uczynki miłosierne względem duszy – nieumiejętnych pouczać
Katecheza 25. Uczynki miłosierne względem duszy – wątpiącym dobrze radzić
Katecheza 26. Uczynki miłosierne względem duszy – strapionych pocieszać
Katecheza 27. Uczynki miłosierne względem duszy – krzywdy cierpliwie znosić
Katecheza 28. Uczynki miłosierne względem duszy – urazy chętnie darować
Katecheza 29. Uczynki miłosierne względem duszy – modlić się za żywych i umarłych
Katecheza 30. Uczynki miłosierne względem ciała – łaknących nakarmić
Katecheza 31. Uczynki miłosierne względem ciała – spragnionych napoić
Katecheza 32. Uczynki miłosierne względem ciała – nagich przyodziać
Katecheza 33. Uczynki miłosierne względem ciała – podróżnych w dom przyjąć
Katecheza 34. Uczynki miłosierne względem ciała – więźniów pocieszać
Katecheza 35. Uczynki miłosierne względem ciała – chorych nawiedzać
Katecheza 36. Uczynki miłosierne względem ciała – umarłych pogrzebać

Dekalog
Katecheza 37. I. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną
Katecheza 38. II. Nie będziesz brał Imienia Pana Boga twego nadaremno
Katecheza 39. III. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił
Katecheza 40. IV. Czcij ojca swego i matkę swoją
Katecheza 41. V. Nie zabijaj
Katecheza 42. VI. Nie cudzołóż
Katecheza 43. VII. Nie kradnij
Katecheza 44. VIII. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu
Katecheza 45. IX. Nie pożądaj żony bliźniego swego
Katecheza 46. X. Ani żadnej rzeczy, która jego jest

Część IV. Modlitwa – „kładka”
Katecheza 47. Modlitwa
Katecheza 48. Modlitwa „Ojcze nasz”
Katecheza 49. Dziękczynienie
Katecheza 50. Prośba
Katecheza 51. Przeproszenie
Katecheza 52. Uwielbienie
Katecheza 53. Błogosławieństwo
Katecheza 54. Maryja
Katecheza 55. Litania
Katecheza 56. Patriotyzm
Katecheza 57. Książeczka – modlitewnik

Spis opowiadań i multimedia