BÓG MNIE PRZEMIENIA PODRĘCZNIK nr AZ-23-01/1-9 DO NAUKI RELIGII DLA UCZNIA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zobacz większe

BÓG MNIE PRZEMIENIA PODRĘCZNIK nr AZ-23-01/1-9 DO NAUKI RELIGII DLA UCZNIA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Nowy

Elżbieta Osewska, ks. Józef Stala

: Dar spotkania Boga
: Katecheza, Katechetyka Biblos
: Książki

15,00 zł

Więcej informacji

ISBN 978-83-733266-4-4
rok wydania 2010
ilość stron 160
format 192 x 264 mm

Spis treści

WPROWADZENIE

„BÓG MNIE PRZEMIENIA ” – WPROWADZENIE W TREŚĆ KATECHEZY W KLASIE VI

WAŻNIEJSZE WYDARZENIA W ŻYCIU KOŚCIOŁA PIERWOTNEGO

I. DUCH ŚWIĘTY DAWCĄ ŻYCIA KOŚCIOŁA PIERWOTNEGO
1. DZIEJE APOSTOLSKIE – Z JEROZOLIMY AŻ PO KRAŃCE ZIEMI
2. NARODZINY KOŚCIOŁA – DZIEŁO DUCHA ŚWIĘTEGO
3. KOŚCIÓŁ JEROZOLIMSKI – PIERWSZA GMINA CHRZEŚCIJAŃSKA
4. ŚW. PIOTR – PIERWSZY WŚRÓD APOSTOŁ ÓW
5. ŚW. PAWEŁ – NIESTRUDZONY APOSTOŁ NARODÓW
MAPA PODRÓŻY ŚWIĘTEGO PAWŁA
6. LISTY APOSTOLSKIE
7. ŻYCIE PIERWSZYCH CHRZEŚCIJAN W SPOŁECZEŃSTWIE POGAŃSKIM .
8. PRZEŚLADOWANIA KOŚCIOŁA
9. MĘCZENNICY KOŚCIOŁA
10. „DUCH ŚWIĘTY DAWCĄ ŻYCIA KOŚCIOŁA PIERWOTNEGO ”– UTRWALENIE TREŚCI DZIAŁU I

MAP Y ROZPOWSZECHNIANIA SIĘ CHRZEŚCIJAŃSTWA

II. DUCH ŚWIĘTY UMACNIA I PRZEMIENIA KOŚCIÓŁ
11. ZBAWCZE POSŁANNICTWO KOŚCIOŁA
12. OBRAZY KOŚCIOŁA – OWCZARNIA
13. DARY I CHARYZMATY W KOŚCIELE
14. LITURGIA KOŚCIOŁA
15. SAKRAMENTY ŚWIĘTE – ŹRÓDŁA ŁASKI I MIŁOŚCI BOŻEJ .
16. MISYJNA DZIAŁALNOŚĆ KOŚCIOŁA
17. POSŁUGA NASTĘPCY ŚW. PIOTRA W KOŚCIELE
18. KONKLAWE – WYBÓR NOWEGO PAPIEŻA
19. ŻYCIE ZAKONNE W KOŚCIELE
20. ŻEŃSKIE I MĘSKIE WSPÓLNOTY ZAKONNE W POLSCE
21. „DUCH ŚWIĘTY UMACNIA I PRZEMIENIA KOŚCIÓŁ” – UTRWALENIE TREŚCI DZIAŁU II

III. SKARBY DZIEDZICTWA KOŚCIOŁA W POLSCE
22. CHRZEST POLSKI
23. ŚW. WOJCIECH – PATRON KOŚCIOŁA W POLSCE
24. ŚWIADECTWA KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
25. SKARBY POLSKIEJ POBOŻNOŚCI
26. JASNA GÓRA – DUCHOWA STOLICA POLSKI
27. W SŁUŻBIE BOGU I OJCZYŹNIE

MAPA GRANIC POLSKI PRZED I PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ

28. KAROL WOJTYŁA – WEZWANY Z DALEKIEGO KRAJU
29. KOŚCIÓŁ W POLSCE DZIŚ
30. CHARYTATYWNA DZIAŁALNOŚĆ KOŚCIOŁA
31. WIARA I TRADYCJA W MOJEJ RODZINIE

MAPA ROZKŁADU CHRZEŚCIJAŃSTWA

IV. MOJE MIEJSCE W KOŚCIELE
32. CHRZEST FUNDAMENTEM ŻYCIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO
33. OBRZĘDY CHRZTU ŚWIĘTEGO
34. MOJE IMIĘ – MÓJ PATRON
35. PRZYKAZANIA KOŚCIELNE
36. ŚWIĘTOWANIE NIEDZIELI
37. MOJA DIECEZJA

MAPA PODZIAŁU DIECEZJI W POLSCE

38. MOJA PARAFIA 39. MÓJ KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
40. GRUPY I WSPÓLNOTY RELIGIJNE W KOŚCIELE
41. „MOJE MIEJSCE W KOŚCIELE ” – POWT ÓRZENIE TREŚCI DZIAŁU III I IV

V. MOJE MIEJSCE W ŚWIECIE
42. MOJE NAJBLIŻSZE ŚRODOWISKO
43. PRZYJAŹŃ Z BOGIEM PODSTAW Ą JEDNOŚCI MI ĘDZY LUDŹMI
44. CHRZEŚCIJAŃSKIE ZMAGANIE SI Ę Z NIEPOKOJEM I BUDZENIE NADZIEI
45. WRAŻLIWOŚĆ NA LUDZKIE PROBLEMY I BUDOWANIE CHRZEŚCIJAŃSKIEJ SOLIDARNOŚCI
46. CHRZEŚCIJAŃSKIE ROZUMIENIE MIŁOŚCI BLIŹNIEGO
47. MOJA CODZIENNA MODLITWA
48. CHRZEŚCIJAŃSKIE SPĘDZANIE WOLNEGO CZASU
49. MOJE CHRZEŚCIJAŃSKIE POWOŁANIE
50. WSPÓŁPRACA Z DUCHEM ŚWIĘTYM

KATECHEZA KOŃCZĄCA ROK KATECHETYCZNY „BÓG MNIE PRZEMIENIA ” – PODSUMOWANIE TREŚCI KATECHEZ W KLASIE VI

POCZET PAPIEŻY

PIEŚNI I PIOSENKI ZAWARTE W KATECHEZACH
KATECHIZM

PROPOZYCJE STRON INTERNETOWYCH POMOCNYCH
W REALIZACJI EDUKACJI RELIGIJNEJ

SPIS WYBRANYCH ZDJĘĆ ZAMIESZCZONYCH W PODRĘCZNIKU

SPIS WYBRANYCH ILUSTRACJI ZAMIESZCZONYCH W PODRĘCZNIKU