ŻYCIE I ŚMIERĆ ANTIOCHA IV EPIFANESA W PRZEKAZACH POZABIBLIJNYCH I BIBLIJNYCH Historia i teologia Zobacz większe

ŻYCIE I ŚMIERĆ ANTIOCHA IV EPIFANESA W PRZEKAZACH POZABIBLIJNYCH I BIBLIJNYCH Historia i teologia

Nowy

Ks. Grzegorz Mariusz Baran

: Książki

ŻYCIE I ŚMIERĆ ANTIOCHA IV EPIFANESA W PRZEKAZACH POZABIBLIJNYCH I BIBLIJNYCH Historia i teologia

39,00 zł

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-316-9
rok wydania 2015
ilość stron 256
format B5

Spis treści

Wstęp

Rozdział I: Szkic biograficzny Antiocha IV Epifanesa
1. Dzieciństwo i młodość
2. Objęcie tronu i sprawowanie władzy
3. Sprawy egipskie
3.1. Tło historyczne i przebieg szóstej wojny syryjskiej
3.2. Odwrót z Egiptu i atak na Jerozolimę
3.3. Parada w Dafne – świętowanie „osiągnięć” wypraw egipskich
4. Sprawy żydowskie
5. Wyprawa na Wschód i śmierć

Rozdział II: Charakterystyka Antiocha IV Epifanesa i ocena moralna w świetle tekstów źródłowych
1. W przekazach autorów pozabiblijnych
1.1. Polibiusz
1.2. Diodor Sycylijski
1.3. Liwiusz
1.4. Tacyt
1.5. Józef Flawiusz
1.6. Appian z Aleksandrii
2. W przekazach autorów biblijnych
2.1. Księga Daniela
2.1.1. Wizja czterech bestii
2.1.2. Wizja barana i kozła
2.1.3. Proroctwo o siedemdziesięciu tygodniach
2.1.4. Walki za Antiocha IV Epifanesa
2.2. Księgi Machabejskie
2.2.1. Pierwsza Księga Machabejska
2.2.2. Druga Księga Machabejska
3. W przekazach apokryficznych
3.1. Czwarta Księga Machabejska
3.2. Trzecia Księga Sybillińska

Rozdział III: Śmierć Antiocha IV Epifanesa w przekazie tekstów źródłowych
1. W przekazach autorów pozabiblijnych
1.1. Polibiusz
1.2. Diodor Sycylijski
1.3. Józef Flawiusz
1.4. Appian z Aleksandrii
2. W przekazach autorów biblijnych
2.1. Księga Daniela
2.2. Księgi Machabejskie
2.2.1. Pierwsza Księga Machabejska
2.2.2. Druga Księga Machabejska
2.2.2.1. 2 Mch 1,13–16
2.2.2.2. 2 Mch 9,1–29
3. W przekazach apokryficznych
3.1. Czwarta Księga Machabejska
3.2. Trzecia Księga Sybillińska

Zakończenie

Wykaz najważniejszych dat dotyczących Antiocha IV

Wykaz skrótów

Bibliografia

Summary