W TROSCE O ŻYCIE. Tom II Wybrane dokumenty Stolicy Apostolskiej Zobacz większe

W TROSCE O ŻYCIE. Tom II Wybrane dokumenty Stolicy Apostolskiej

Nowy

Jerzy Brusiło

: Dokumenty
: Wiara i życie, Dokumenty Kościoła
: Książki

39,90 zł

Opis

To drugi tom materiałów z zakresu bioetyki katolickiej, zbioru dokumentów Stolicy Apostolskiej powstałych „w trosce o życie”. Zaprezentowane teksty źródłowe będą stanowić pomoc dla duchownych, jak i świeckich, w ogóle wszystkich ludzi dobrej woli, aby walka o ludzkie życie, jak mówi papież Benedykt, nie tylko w obszarze nauki czy filozofii, ale całej kultury i cywilizacji, dała zwycięstwo integralnemu rozwojowi ludzkiemu w miłości i prawdzie (Caritas in veritate).

Więcej informacji

ISBN 978-83-733291-2-6
rok wydania 2010
typ wydania1 TOM II
format B5

Spis treści

PRZEDMOWA

WSTĘP REDAKCJI


I. DOKUMENTY PAPIESKIE

ENCYKLIKI

Encyklika VERITATIS SPLENDOR O NIEKTÓRYCH PODSTAWOWYCH PROBLEMACH NAUCZANIA MORALNEGO KOŚCIOŁA
Jan Paweł II (6 VIII 1993)

Encyklika CARITAS IN VERITATE O INTEGRALNYM ROZWOJU LUDZKIM W MIŁOŚCI I PRAWDZIE
Benedykt XVI (29 VI 2009)


LISTY, PRZESŁANIA

INTER SANCTOS LIST APOSTOLSKI OGŁASZAJĄCY ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU PATRONEM EKOLOGÓW
Jan Paweł II (29 XI 1979)

IL RECENTE CONCISTORO LIST DO WSZYSTKICH BRACI W BISKUPSTWIE W SPRAWIE ZAGROŻENIA ŻYCIA LUDZKIEGO
Jan Paweł II (19 V 1991)

LIST USTANAWIAJĄCY OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA CHOREGO
Jan Paweł II (13 V 1992)

LIST DO BISKUPÓW NIEMIECKICH W SPRAWIE KOŚCIELNYCH PORADNI RODZINNYCH
Jan Paweł II (11 I 1998)

LIST DO BISKUPÓW NIEMIEC W SPRAWIE DALSZEGO FUNKCJONOWANIA PORADNI KATOLICKICH
Jan Paweł II (3 VI 1999)

LIST DO MOICH BRACI I SIÓSTR – LUDZI W PODESZŁYM WIEKU
Jan Paweł II (1 X 1999)

CZŁOWIEKA NIE MOŻNA SPROWADZIĆ DO PRZEDMIOTU LIST DO MICHELA CAMDESSUS, PREZESA TYGODNI SPOŁECZNYCH FRANCJI
Jan Paweł II (15 XI 2001)

LUDZIE STARSI W ŻYCIU SPOŁECZEŃSTWA LIST PAPIESKI DO UCZESTNIKÓW II ŚWIATOWEGO ZGROMADZENIA POŚWIĘCONEGO PROBLEMOM STARZENIA SIĘ LUDNOŚCI
Jan Paweł II (3 IV 2002)

PRZESŁANIE Z OKAZJI 50. ROCZNICY POWSZECHNEJ DEKLARACJI PRAW CZŁOWIEKA
Jan Paweł II (30 XI 1998)

TAJEMNICĘ CIERPIENIA WYJAŚNIA TYLKO CHRYSTUS PRZESŁANIE PAPIESKIE DO CHORYCH
Jan Paweł II (24 I 1999)

WOBEC EPIDEMII HIV/AIDS PRZESŁANIE DO SEKRETARZA GENERALNEGO ONZ KOFIEGO ANNANA
Jan Paweł II (21 VI 2001)

Jan Paweł II
KONFLIKT INTERESÓW I JEGO ZNACZENIE W NAUCE I MEDYCYNIE PRZESŁANIE DO UCZESTNIKÓW MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI
ZORGANIZOWANEJ W WARSZAWIE (5-6 IV 2002)

MORZE BAŁTYCKIE – WSPÓLNE DZIEDZICTWO, WSPÓLNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZESŁANIE JANA PAWŁA II DO PATRIARCHY BARTŁOMIEJA I Z OKAZJI V SYMPOZJUM POŚWIĘCONEGO RELIGII, NAUCE I ŚRODOWISKU
(27 V 2003)

W SŁUŻBIE ŻYCIU LUDZKIEMU PRZESŁANIE DO CZŁONKÓW PAPIESKIEJ AKADEMII PRO VITA
Jan Paweł II (17 II 2004)

NAWET W OTCHŁANI CIERPIENIA MOŻE ZWYCIĘŻAĆ MIŁOŚĆ PRZESŁANIE PAPIESKIE Z OKAZJI 60. ROCZNICY WYZWOLENIA OBOZU W OŚWIĘCIMIU-BRZEZINCE
Jan Paweł II (15 I 2005)

W OBRONIE ŻYCIA I ZDROWIA KAŻDEJ OSOBY LUDZKIEJ PRZESŁANIE DO CZŁONKÓW PAPIESKIEJ AKADEMII PRO VITA
Jan Paweł II (19 II 2005)


POTRZEBY ROLNICTWA I WALKA Z GŁODEM NA ŚWIECIE PRZESŁANIE NA ŚWIATOWY DZIEŃ WYŻYWIENIA
Benedykt XVI (16 X 2006)

CHRZEŚCIJAŃSKĄ MIŁOŚĆ MAŁŻEŃSKĄ MOŻNA POJĄĆ TYLKO SERCEM PRZESŁANIE DO UCZESTNIKÓW KONGRESU Z OKAZJI 40. ROCZNICY HUMANAE VITAE
Benedykt XVI (2 X 2008)


PRZEMÓWIENIA

NAŚLADUJCIE CHRYSTUSA – LEKARZA DUSZY I CIAŁA PRZEMÓWIENIE WYGŁOSZONE DO UCZESTNIKÓW KONFERENCJI ZORGANIZOWANEJ PRZEZ PAPIESKĄ RADĘ DS. DUSZPASTERSTWA SŁUŻBY ZDROWIA
Jan Paweł II (8 XI 1997)

WALKA Z NARKOMANIĄ SPRAWĄ WSZYSTKICH LUDZI PRZEMÓWIENIA DO UCZESTNIKÓW KONGRESU NA TEMAT NARKOMANI
Jan Paweł II (11 X 1997)

KOBIETA MA PRAWO DO OCHRONY ZDROWIA PRZEMÓWIENIE DO UCZESTNIKÓW MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NA TEMAT „ZDROWIE KOBIET”
Jan Paweł II (20 II 1998)

POSZANOWANIE PRAW CZŁOWIEKA CZĘŚCIĄ INTEGRALNĄ KAŻDEJ KULTURY PRZEMÓWIENIE DO UCZESTNIKÓW I ŚWIATOWEGO KONGRESU POŚWIĘCONEGO DUSZPASTERSTWU PRAW CZŁOWIEKA
Jan Paweł II (4 VII 1998)

PRZEDŁUŻACIE W CZASIE POSŁUGĘ MIŁOSIERDZIA CHRYSTUSA PRZEMÓWIENIE DO SIÓSTR ZAKONNYCH PRACUJĄCYCH W LECZNICTWIE
Jan Paweł II (1 X 1998)

ABY GŁĘBIEJ ZROZUMIEĆ TAJEMNICĘ BOGA, CZŁOWIEKA I STWORZENIA PRZEMÓWIENIE DO UCZESTNIKÓW SESJI PLENARNEJ PAPIESKIEJ AKADEMII NAUK
Jan Paweł II (27 X 1998)

O SZACUNEK DLA LUDZI W PODESZŁYM WIEKU PRZEMÓWIENIE DO UCZESTNIKÓW KONFERENCJI ZORGANIZOWANEJ PRZEZ PAPIESKĄ RADĘ DS. DUSZPASTERSTWA SŁUŻBY ZDROWIA
Jan Paweł II (31 X 1998)


GODNOŚĆ CZŁOWIEKA UMIERAJĄCEGO
PRZEMÓWIENIE DO UCZESTNIKÓW ZGROMADZENIA OGÓLNEGO
PAPIESKIEJ AKADEMII PRO VITA
Jan Paweł II (27 II 1999)

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ PRZEMÓWIENIE DO CZŁONKÓW PAPIESKIEJ AKADEMII NAUK
Jan Paweł II (12 III 1999)

OJCOSTWO I MACIERZYŃSTWO W ZAMYŚLE BOŻYM PRZEMÓWIENIE DO UCZESTNIKÓW TYGODNIA STUDIÓW NAD MAŁŻEŃSTWEM I RO-DZINĄ
Jan Paweł II (27 VIII 1999)

MEDYCYNA A PRAWA CZŁOWIEKA PRZEMÓWIENIE NA JUBILEUSZ LEKARZY KATOLICKICH
Jan Paweł II (7 VII 2000)

POSZUKIWANIA NAUKOWE MUSZĄ SZANOWAĆ GODNOŚĆ KAŻDEJ LUDZKIEJ ISTOTY PRZEMÓWIENIE DO UCZESTNIKÓW KONGRESU ŚWIATOWEGO TOWARZYSTWA TRANSPLANTOLOGICZNEGO
Jan Paweł II (29 VIII 2000)

OCHRONA ZDROWIA A SPOŁECZEŃSTWO PRZEMÓWIENIE DO UCZESTNIKÓW KONGRESU PAPIESKIEJ RADY DS. DUSZPASTERSTWA SŁUŻBY ZDROWIA
Jan Paweł II (17 XI 2000)

CAŁYM SERCEM SŁUŻCIE LUDZKIEMU ŻYCIU PRZEMÓWIENIE DO UCZESTNIKÓW MIĘDZYNARODOWEGO KONGRESU KATOLICKICH POŁOŻNIKÓW I GINEKOLOGÓW
Jan Paweł II (18 VI 2001)

BĄDŹMY ŚWIADKAMI EWANGELICZNEJ NADZIEI PRZEMÓWIENIE DO UCZESTNIKÓW MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI „WŁADZA I ZDROWIE”
Jan Paweł II (17 XI 2001)

SPIESZYĆ Z POMOCĄ CHORYM PRZEMÓWIENIE W CZASIE SPOTKANIA Z CZŁONKAMI DELEGACJI WŁOSKIEJ LIGI WALKI Z RAKIEM
Jan Paweł II (25 II 2002)

W LECZENIU NIE ZAPOMINAJCIE O DUCHOWYCH POTRZEBACH CZŁOWIEKA PRZEMÓWIENIE W CZASIE SPOTKANIA Z LEKARZAMI
Jan Paweł II (23 III 2002)

NIEŚCIE LUDZIOM EWANGELIĘ MIŁOSIERDZIA I NADZIEI PRZEMÓWIENIE DO UCZESTNIKÓW V ZGROMADZENIA PLENARNEGO PAPIESKIEJ RADY DS. DUSZPASTERSTWA SŁUŻBY ZDROWIA
Jan Paweł II (2 V 2002)

MISJĄ PAPIEŻA JEST OBRONA PRAW CZŁOWIEKA PRZEMÓWIENIE Z OKAZJI UROCZYSTOŚCI NADANIA DOKTORATU HONORIS CAUSA UNIWERSYTETU LA SAPIENZA
Jan Paweł II 17 V 2003

NIE MA POKOJU BEZ POSZANOWANIA ŻYCIA PRZEMÓWIENIE DO CZŁONKÓW ZARZĄDU WŁOSKIEGO RUCHU OBRONY ŻYCIA
Jan Paweł II (22 V 2003)

BROŃMY RODZINY I JEJ SŁUSZNYCH PRAW PRZEMÓWIENIE DO PRZEWODNICZĄCYCH KOMISJI EPISKOPATÓW DS. RODZINY I ŻYCIA
Jan Paweł II (13 VI 2003)

PRAWDA, KTÓRA RZĄDZI ŚWIATEM I KIERUJE ŻYCIEM LUDZI PRZEMÓWIENIE DO PAPIESKIEJ AKADEMII NAUK
Jan Paweł II (10 XI 2003)

ZAMYSŁ STWÓRCY A SZTUCZNA PROKREACJA PRZEMÓWIENIE DO CZŁONKÓW PAPIESKIEJ AKADEMII PRO VITA
Jan Paweł II (21 II 2004)

CZŁOWIEK CHORY ZAWSZE ZACHOWUJE SWĄ GODNOŚĆ PRZEMÓWIENIE DO UCZESTNIKÓW MIĘDZYNARODOWEGO KONGRESU LEKARZY KATOLICKICH
Jan Paweł II (20 III 2004)

TOWARZYSZYĆ CHOREMU AŻ DO KOŃCA PRZEMÓWIENIE DO UCZESTNIKÓW KONFERENCJI PAPIESKIEJ RADY DS. DUSZPASTERSTWA SŁUŻBY ZDROWIA
Jan Paweł II (12 XI 2004)

UŚWIĘCAĆ CZAS CHOROBY PRZEMÓWIENIE DO UCZESTNIKÓW SESJI PAPIESKIEJ RADY DS. DUSZPASTERSTWA SŁUŻBY ZDROWIA
Jan Paweł II (21 I 2005)

KOŚCIÓŁ WOBEC NOWYCH ODKRYĆ MEDYCZNYCH PRZEMÓWIENIE DO UCZESTNIKÓW KONFERENCJI PAPIESKIEJ RADY DS. DUSZPASTERSTWA CHORYCH I SŁUŻBY ZDROWIA
Benedykt XVI (19 XI 2005)

BÓG DARZY MIŁOŚCIĄ CZŁOWIEKA OD CHWILI POCZĘCIA PRZEMÓWIENIE DO UCZESTNIKÓW KONGRESU PAPIESKIEJ AKADEMII PRO VITA
Benedykt XVI (27 II 2006)

PRZYSZŁOŚĆ LUDZKOŚCI IDZIE PRZEZ RODZINĘ PRZEMÓWIENIE DO UCZESTNIKÓW SESJI PLENARNEJ PAPIESKIEJ RADY DS. RODZINY
Benedykt XVI (13 V 2006)

O PEŁNE POSZANOWANIE ŻYCIA OD CHWILI POCZĘCIA PRZEMÓWIENIE DO UCZESTNIKÓW KONGRESU ZORGANIZOWANEGO PRZEZ PAPIESKĄ AKADEMIĘ PRO VITA
Benedykt XVI (16 IX 2006)

ŚWIAT CIERPIENIA PRZYZYWA ŚWIAT LUDZKIEJ MIŁOŚCI PRZEMÓWIENIE DO UCZESTNIKÓW KONFERENCJI PAPIESKIEJ RADY DS. DUSZPASTERSTWA CHORYCH I SŁUŻBY ZDROWIA
Benedykt XVI (24 XI 2006)

SŁUŻĄC UBOGIM UMACNIAMY POKÓJ PRZEMÓWIENIE Z OKAZJI PREZENTACJI PROGRAMU SZCZEPIEŃ – ADVANCE MARKET COMMITMENT
Benedykt XVI (9 II 2007)

ŻYCIE JEST PIERWSZYM DOBREM, JAKIE OTRZYMUJEMY OD BOGA, I PODSTAWĄ WSZYSTKICH INNYCH PRZEMÓWIENIE DO UCZESTNIKÓW ZGROMADZENIA PLENARNEGO PAPIESKIEJ AKADEMII PRO VITA
Benedykt XVI (24 II 2007)

NIEZBYWALNA WARTOŚĆ NATURALNEGO PRAWA MORALNEGO PRZEMÓWIENIE DO UCZESTNIKÓW SESJI PLENARNEJ MIĘDZYNARODOWEJ KOMISJI TEOLOGICZNEJ
Benedykt XVI (5 X 2007)

FARMACEUTA MA PRAWO DO SPRZECIWU SUMIENIA PRZEMÓWIENIE DO UCZESTNIKÓW MIĘDZYNARODOWEGO KONGRESU FARMACEUTÓW KATOLICKICH
Benedykt XVI (29 X 2007)

OBOWIĄZKIEM KOŚCIOŁA JEST PRZYPOMINAĆ O WIELKICH WARTOŚCIACH, KTÓRE SĄ ZAGROŻONE PRZEMÓWIENIE DO UCZESTNIKÓW SESJI PLENARNEJ KONGREGACJI NAUKI WIARY
Benedykt XVI (31 I 2008)


ŻADEN CZŁOWIEK NIE POWINIEN UMIERAĆ W SAMOTNOŚCI PRZEMÓWIENIE DO UCZESTNIKÓW ZGROMADZENIA OGÓLNEGO PAPIESKIEJ AKADEMII PRO VITA I ZORGANIZOWANEGO PRZEZ NIĄ KONGRESU
Benedykt XVI (25 II 2008)

OTOCZMY OPIEKĄ OSOBY ZRANIONE PRZEMÓWIENIE DO UCZESTNIKÓW KONGRESU POŚWIĘCONEGO PLADZE ABORCJI I ROZWODÓW
Benedykt XVI (5 IV 2008)

ENCYKLIKA, KTÓRA STAŁA SIĘ ZNAKIEM SPRZECIWU PRZEMÓWIENIE DO UCZESTNIKÓW KONGRESU Z OKAZJI 40-LECIA ENCYKLIKI PAWŁA VI HUMANAE VITAE
Benedykt XVI (10 V 2008)

ABORCJA NIE ROZWIĄZUJE PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH PRZEMÓWIENIE DO WŁOSKIEGO RUCHU OBRONY ŻYCIA
Benedykt XVI (12 V 2008)

DAR DLA ŻYCIA. PRZEMYŚLENIA O OFIAROWANIU ORGANÓW PRZEMÓWIENIE DO UCZESTNIKÓW MIĘDZYNARODOWEGO KONGRESU ZORGANIZOWANEGO PRZEZ PAPIESKĄ AKADEMIĘ PRO VITA
Benedykt XVI (7 XI 2008)


PRAWO NATURALNE I POSZUKIWANIE ETYKI UNIWERSALNEJ PRZEMÓWIENIE DO UCZESTNIKÓW SESJI PLENARNEJ MIĘDZYNARODOWEJ KOMISJI TEOLOGICZNEJ
Benedykt XVI (5 XII 2008)

ŻYCIA LUDZKIEGO NALEŻY STRZEC I OTACZAĆ JE TROSKĄ PRZEMÓWIENIE DO CHORYCH I ICH OPIEKUNÓW
Benedykt XVI (11 II 2009)

CZŁOWIEK TO COŚ WIĘCEJ NIŻ KOMBINACJA INFORMACJI GENETYCZNYCH PRZEMÓWIENIE DO UCZESTNIKÓW XV ZGROMADZENIA ZWYCZAJNEGO PAPIESKIEJ AKADEMII PRO VITA
Benedykt XVI (21 II 2009)


ORĘDZIA NA ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO

MIŁOŚĆ DO CIERPIĄCYCH MIARĄ POZIOMU CYWILIZACJI ORĘDZIE NA I ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO 11 LUTEGO 1993
Jan Paweł II (opublikowany 21 X 1992)

CHRZEŚCIJAŃSKI SENS LUDZKIEGO CIERPIENIA ORĘDZIE NA II ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO 11 LUTEGO 1994 R.
Jan Paweł II (opublikowane 8 XII 1993)

NASZA CYWILIZACJA JEST CHORA NA SZERZĄCY SIĘ EGOIZM ORĘDZIE NA III ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO 11 LUTEGO 1995 R.
Jan Paweł II (opublikowane 21 XI 1994)

MARYJA – UZDROWIENIE CHORYCH ORĘDZIE NA IV ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO 11 LUTEGO 1996 R.
Jan Paweł II (opublikowane 11 XI 1995)

MARYJA PROWADZI DO STÓP KRZYŻA ORĘDZIE NA V ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO 11 LUTEGO 1997 R.
Jan Paweł II (opublikowane 18 X 1996)

NADZIEJA NADAJE NOWY SENS ORĘDZIE NA VI ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO 11 LUTEGO 1998 R.
Jan Paweł II (opublikowane 29 VI 1997)

„ZRZUĆ SWĄ TROSKĘ NA PANA, A ON CIĘ PODTRZYMA” (PS 55 [54], 23) ORĘDZIE NA VII ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO 11 LUTEGO 1999 R.
Jan Paweł II (opublikowane 8 XII 1998 r.)

KONTEMPLUJMY PRZYKŁAD JEZUSA – BOSKIEGO SAMARYTANINA ORĘDZIE NA VIII ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO 11 LUTEGO 2000 R.
Jan Paweł II (opublikowane, Castel Gandolfo 6 VIII 1999)

NOWA EWANGELIZACJA A GODNOŚĆ CZŁOWIEKA CIERPIĄCEGO ORĘDZIE NA IX ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO 11 LUTEGO 2001 R.
Jan Paweł II (opublikowane, Castel Gandolfo 22 VIII 2000)

„ABY MIELI ŻYCIE I MIELI JE W OBFITOŚCI” (POR. J 10, 10) ORĘDZIE NA X ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO 11 LUTEGO 2002 R.
Jan Paweł II (opublikowane, Castel Gandolfo 6 VIII 2001)

CHRYSTUS PRZEMIENIA CIERPIENIE W ŹRÓDŁO ŁASKI I ŻYCIA ORĘDZIE NA XI ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO 11 LUTEGO 2003 R.
Jan Paweł II (opublikowane 2 II 2003)

NIEPOKALANA POCZĄTKIEM LEPSZEGO ŚWIATA ORĘDZIE NA XII ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO 11 LUTEGO 2004 R.
Jan Paweł II (opublikowane 1 XII 2003)

CHRYSTUS NADZIEJĄ DLA AFRYKI ORĘDZIE NA XIII ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO 11 LUTEGO 2005 R.
Jan Paweł II (opublikowane 8 IX 2004)

OTACZAJMY TROSKĄ I MIŁOŚCIĄ UMYSŁOWO CHORYCH ORĘDZIE NA XIV ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO 11 LUTEGO 2006 R.
Benedykt XVI (opublikowane 8 XII 2005)

KOŚCIÓŁ NAŚLADUJE MIŁOSIERNEGO SAMARYTANINA ORĘDZIE NA XV ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO 11 LUTEGO 2007 R.
Benedykt XVI (opublikowane 8 XII 2006)

EUCHARYSTIA, LOURDES I DUSZPASTERSTWO CHORYCH ORĘDZIE NA XVI ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO 11 LUTEGO 2008
Benedykt XVI (opublikowane 11 I 2008)

ŻYCIE MA WIELKĄ WARTOŚĆ, NAWET KIEDY JEGO PIĘKNO PRZYSŁANIA TAJEMNICA CIERPIENIA ORĘDZIE NA XVII ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO 11 LUTEGO 2009
Benedykt XVI (opublikowane 2 II 2009)

POSŁUGA DUSZPASTERSKA W SŁUŻBIE ZDROWIA ORĘDZIE NA XVIII ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO 11 LUTEGO 2010
Benedykt XVI (opublikowane 22 XI 2009)


INNE ORĘDZIA

POSZANOWANIE PRAW CZŁOWIEKA WARUNKIEM PRAWDZIWEGO POKOJU
ORĘDZIE NA XXXII ŚWIATOWY DZIEŃ POKOJU
Jan Paweł II (1 I 1999)

ORĘDZIE NA JUBILEUSZ W WIĘZIENIACH
Jan Paweł II (9 VII 2000)

JEŚLI CHCESZ KRZEWIĆ POKÓJ, STRZEŻ DZIEŁA STWORZENIA ORĘDZIE NA ŚWIATOWY DZIEŃ POKOJU
Benedykt XVI (1 I 2010)


II. DOKUMENTY KONGREGACJI NAUKI WIARY

UWAGI DOTYCZĄCE PROJEKTÓW LEGALIZACJI PRAWNEJ ZWIĄZKÓW MIĘDZY OSOBAMI HOMOSEKSUALNYMI
Kongregacja Nauki Wiary (3 VI 2003)

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE SZTUCZNEGO ODŻYWIANIA I NAWADNIANIA
Kongregacja Nauki Wiary (1 VIII 2007)

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA KRYTERIÓW ROZEZNAWANIA POWOŁANIA W STOSUNKU DO OSÓB Z TENDENCJAMI HOMOSEKSUALNYMI W KONTEKŚCIE PRZYJMOWANIA ICH DO SEMINARIÓW I DOPUSZCZANIA DO ŚWIĘCEŃ
Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego (4 XI 2005)

DIGNITAS PERSONAE. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA NIEKTÓRYCH PROBLEMÓW BIOETYCZNYCH
Kongregacja Nauki Wiary (8 IX 2008)

WOKÓŁ INSTRUKCJI DIGNITAS PERSONAE


III. DOKUMENTY AKADEMII I RAD PAPIESKICH

GODNOŚĆ I POSŁANNICTWO LUDZI STARSZYCH W KOŚCIELE I W ŚWIECIE
Papieska Rada do Spraw Świeckich (1 X 1998)

DEKLARACJA NA TEMAT WYTWARZANIA I WYKORZYSTANIA NAUKOWEGO I TERAPEUTYCZNEGO LUDZKICH ZARODKOWYCH KOMÓREK MACIERZYSTYCH
Papieska Akademia Pro Vita (25 VIII 2000)

ROZPOWSZECHNIANIE, PRZEPISYWANIE I PRZYJMOWANIE PIGUŁKI WCZESNOPORONNEJ JEST ABSOLUTNIE NIEGODZIWE KOMUNIKAT DOTYCZĄCY WPROWADZENIA DO POWSZECHNEJ SPRZEDAŻY NA TERENIE REPUBLIKI WŁOSKIEJ PIGUŁKI WCZESNOPORONNEJ „DZIEŃ PO”
Papieska Akademia Pro Vita (31 X 2000)

SZANSE DLA KSENOTRANSPLANTACJI. ASPEKTY NAUKOWE I WZGLĘDY ETYCZNE
Papieska Akademia Pro Vita (26 IX 2001)


IV. INNE DOKUMENTY STOLICY APOSTOLSKIEJ

STANOWISKO WOBEC OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO CZŁOWIEKA
Stolica Apostolska (1971)


RODZINA – DAR I ZADANIE, NADZIEJA LUDZKOŚCI DEKLARACJA KONGRESU TEOLOGICZNO DUSZPASTERSKIEGO W RIO DE JANEIRO
Jan Paweł II (3 X 1997)

DAWAĆ, A NIE PRODUKOWAĆ ŻYCIE
Komunikat Stolicy Apostolskiej nt. eksperymentów nad wytwarzaniem ludzkiego embrionu in vitro
(listopad 2001)

O OBOWIĄZKU SZANOWANIA ŚWIATA STWORZONEGO
WSPÓLNA DEKLARACJA PAPIEŻA JANA PAWŁA II I PATRIARCHY BARTŁOMIEJA I
(10 VI 2002)

W SPRAWIE CAŁKOWITEGO ZAKAZU KLONOWANIA CZŁOWIEKA
Oświadczenie Stolicy Apostolskiej w nowojorskiej siedzibie ONZ
(Abp Renato Raffaele Martino, 23 IX 2002)

INDEKS