WSPOMNIENIA o Tadeuszu Płoskim biskupie, generale i profesorze Zobacz większe

WSPOMNIENIA o Tadeuszu Płoskim biskupie, generale i profesorze

Nowy

Martyna Seroka, ks. Zbigniew Kępa

: Dokumenty KEP
: Książki

36,00 zł

Opis

Pamiątkowy album zawiera wspomnienia tych, którzy spotkali Biskupa Tadeusza Płoskiego w różnych okolicznościach swojego życia – poznali go jako biskupa, generała i profesora. Wywołane w pamięci osób znających niegdyś Biskupa obrazy dotyczą więc trzech różnych wymiarów jego posługi. Zarówno zawarte w publikacji wspomnienia, jak i zdjęcia z życia Biskupa Tadeusza Płoskiego świadczą o tym, że pozostawił po sobie wiele dobrych wspomnień.

Więcej informacji

ISBN 978-83-62383-13-9
rok wydania 2012
ilość stron 196
format B5

Spis treści

WSTĘP
[1.] abp dr Józef Kowalczyk
Słowo wstępne Prymasa Polski
[2.] bp dr Józef Guzdek
Był moim Poprzednikiem
[3.] prof. dr hab. Bronisław Sitek
Przedmowa

I. BISKUP
A. Wspomnienia kapłanów
[1.] ks. płk SG dr Zbigniew Kępa
Dwa telefony
[2.] ks. prof. dr hab. Florian Lempa
Omnium Horarum Omnibus Homo
[3.] ks. kmdr por. Ryszard Preuss
Przyjaciel Straży Granicznej
[4.] ks. prof. dr hab. Juliusz Ryszard Sztychmiler
Biskup – Sędzia – Generał – Profesor
B. Fotoalbum

II. GENERAŁ
A. Wspomnienia przyjaciół i znajomych
[1.] Ewa Błasik
Wielkie, szlachetne i dobre serce
[2.] płk rez. mgr inż. Bogdan Bartosiński
Niech się ksiądz kapitan nie przejmuje
[3.] gen. bryg. rez. Ryszard Dębski
Wspomnienia
[4.] Stanisław Kozyra
Najdrobniejsza sprawa była dla niego ważną
[5.] Jacek Kujawa
Miał łatwość i dar gromadzenia wokół siebie ludzi
[6.] gen. dyw. dr inż. Stanisław Krysiński
Skromność, pracowitość i wielka wiedza
[7.] płk rez. inż. Zbigniew Kryszałowicz
Wspomnienie
[8.] płk pil. dr Władysław Leśnikowski
Był duchowym przywódcą i przyjacielem
[9.] gen. bryg. Włodzimierz Nowak
Powiernik, Przyjaciel, Żołnierz…
[10.] płk rez. lek. med. Piotr Piasny
Dane mi było Go poznać
[11.] dr Halina Rajska
Pozostanie w mojej pamięci…
[12.] st. bryg. Stanisław Sulenta
Zmienił posterunek, na którym przyszło Mu pełnić służbę…
[13.] Elżbieta Szmigielska-Jezierska
Nauczył mnie odkrywać głęboki sens słowa „służba”
[14.] gen. dyw. rez. Krzysztof Szymański
Zrodził w nas nowe wartości
[15.] mgr inż. Krzysztof Wiatrzyk
Postawiłem swoją osobę do Jego dyspozycji
[16] Zbigniew Winkiel
Pamięć o Człowieku wielkiego serca
[17] prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki
Uczony generał
B. Fotoalbum

III. PROFESOR
A. Wspomnienia pracowników WPiA UWM
[1.] prof. dr hab. Tadeusz Jasudowicz
Tadeuszowi – Wspomnienie – Modlitwa
[2.] dr Kazimiera Atamańczuk, dr Bogna Orłowska-Zielińska
Zaszczepiał w nas miłość do polskiego wojska
[3.] dr Lech Grochowski
Niedokończona rozmowa
[4.] dr Marta Kopacz, dr Zbigniew Kopacz
Nasz Przyjaciel i duchowy Przewodnik
[5.] prof. dr hab. Bronisław Młodziejowski
Pracował przy ekshumacji Kapelana Legionów
[6.] mgr Martyna Seroka
Biskup Tadeusz – wielki i skromny Człowiek
[7.] dr hab. Magdalena Sitek
Przyjaźń
[8.] dr Krystyna Szczechowicz, dr Jarosław Szczechowicz
Był taki dzień…
[9.] dr Elżbieta Żywucka-Kozłowska, dr Krystyna Bronowska
Dni, których nie sposób zapomnieć
B. Fotoalbum

IV. DIARIUSZ
wybranych wydarzeń z życia bp. gen. broni prof. dr. hab.
Tadeusza Płoskiego (ks. płk SG dr Zbigniew Kępa)

ZAKOŃCZENIE
prof. dr hab. Mirosław Gornowicz
Biskup Tadeusz Płoski – jakim był człowiekiem?