CHRZEŚCIJANIN ŚWIADKIEM CHRYSTUSA Konferencje ewangelizacyjne oraz rozważania do słowa Bożego w święta poświęcone Maryi  ... Zobacz większe

CHRZEŚCIJANIN ŚWIADKIEM CHRYSTUSA Konferencje ewangelizacyjne oraz rozważania do słowa Bożego w święta poświęcone Maryi ...

Nowy

ks. Jan Mikulski

: Wiara i życie
: Książki

22,00 zł

Opis

Niniejsze opracowanie jest kolejnym tomem rozważań biblijnych autorstwa ks. Jana Mikulskiego. Zasadniczo składa się z dwóch części. Pierwsza zawiera rozważania biblijne, zgrupowane tematycznie w dziewięciu rozdziałach, prowadzące do refleksji nad podstawowymi prawami, którymi kieruje się nasze życie duchowe. Można je wykorzystać podczas rekolekcji ewangelizacyjnych przeżywanych indywidualnie bądź też we wspólnocie. Część druga obejmuje natomiast rozważania do tekstów biblijnych, które spotykamy w święta poświęcone Maryi oraz innym świętym świadkom Chrystusa.

Więcej informacji

ISBN 978-83-733292-9-4
rok wydania 2011
ilość stron 242
format A5

Spis treści

WPROWADZENIE

Część I: Rozważania ewangelizacyjne

Dzień pierwszy
Chrześcijanin świadkiem miłości
1. Rozważanie wstępne: Świadectwo otwartości na Boże słowo
2. Konferencja tematyczna: Świadectwo o Bożym działaniu
3. Rozważanie na zakończenie dnia: Wdzięczność za dar Bożego słowa

Dzień drugi
Świadectwo prawdy o Bogu
1. Rozważanie wstępne: Tajemnica poznania Boga
2. Konferencja tematyczna: Bóg miłuje wszystkich ludzi i ma dla każdego wspaniały plan
3. Rozważanie na zakończenie dnia: Radość przekazywania prawdy o Bogu

Dzień trzeci
Świadectwo prawdy o człowieku
1. Rozważanie wstępne: Wszyscy potrzebujemy uzdrowienia
2. Konferencja tematyczna: Wszyscy jako grzesznicy – potrzebujemy zbawienia
3. Rozważanie na zakończenie dnia: Warto się nieustannie nawracać


Dzień czwarty
Świadectwo Jezusa Chrystusa
1. Rozważanie wstępne: Jesteśmy zaproszeni na drogę miłości
2. Konferencja tematyczna: Jezus Chrystus naszym Panem i Zbawicielem
3. Rozważanie na zakończenie dnia: Radość pozostawania zawsze w Chrystusie

Dzień piąty
Świadectwo życia poddanego Chrystusowi
1. Rozważanie wstępne: W drodze do nowego nieba i nowej ziemi
2. Konferencja tematyczna: Jesteśmy wezwani do życia według ducha
3. Rozważanie na zakończenie dnia: Wielbić Boga całym swym życiem

Dzień szósty
Świadectwo życia człowieka sprawiedliwego
1. Rozważanie wstępne: Dobre czyny przynoszą plon sprawiedliwości
2. Konferencja tematyczna: Człowiek sprawiedliwy żyje z wiary
3. Rozważanie na zakończenie dnia: Boża moc – siłą sprawiedliwych

Dzień siódmy
Świadectwo wolności
1. Rozważanie wstępne: Doświadczenie wolności na drodze miłości
2. Konferencja tematyczna: Do wolności wyswobodził nas Chrystus
3. Rozważanie na zakończenie dnia: Posługa na rzecz wyzwolenia

Dzień ósmy
Świadectwo przebaczenia
1. Rozważanie wstępne: Warunki trwałego pojednania
2. Konferencja tematyczna: Chrześcijanin świadkiem przebaczenia
3. Rozważanie na zakończenie dnia: Tajemnica jedności Kościoła

Dzień dziewiąty
Świadectwo Maryjnego posłuszeństwa
1. Rozważanie wstępne: Kierowanie się Bożymi radami
2. Konferencja tematyczna: Radość z zachowania Bożego Prawa
3. Rozważanie na zakończenie dnia: Wprowadzać słowo w czyn

Podsumowanie


Część II: Świadkowie Bożej miłości

Rozdział 1. Świadectwo Najświętszej Maryi Panny
1.1. Świadectwo Maryi Niepokalanie Poczętej – 8 XII
(Rdz 3,9-15; Ef 1,3-6.11-12; Łk 1,26-38)
1.2. Świadectwo Maryi ofiarującej swego Syna – 2 II
(Ml 3,1-4; Hbr 2,14-18; Łk 2,22-40)
1.3. Świadectwo Maryi posłusznej Bożemu słowu – 25 III
(Iz 7,10-14; Hbr 10,4-10; Łk 1,26-38)
1.4. Świadectwo Maryi – Królowej Polski – 3 V
(Jdt 13,18-20; Kol 1,12-16; J 19,25-27)
1.5. Świadectwo Nawiedzenia NMP – 31 V
(So 3,14-18; Rz 12,9-16b; Łk 1,39-56)
1.6. Świadectwo Maryi, Matki Kościoła
– Poniedziałek po Pięćdziesiątnicy
(Rdz 3,9-15; Dz 1,12-14; J 2,1-11)

1.7. Świadectwo Maryi Wniebowziętej – 15 VIII
(Ap 11,19a; 12,1.3-6a.10ab; 1 Kor 15,20-26; Łk 1,39-56)
1.8. Świadectwo Jasnogórskiej Pani – 26 VIII
(Prz 8,22-35; Iz 2,2-5; Ga 4,4-7; J 2,1-11)
1.9. Świadectwo Narodzenia NMP – 8 IX
(Mi 5,1-4a; Rz 8,28-30; Mt 1,1-16.18-23)

Rozdział 2. Świadectwo Apostołów
2.1. Świadectwo św. Filipa i Jakuba – 6 V
(Dz 2,42-47; 1 Kor 15,1-8; J 14,6-14)
2.2. Świadectwo św. Macieja – 14 V
(Dz 1,15-17.20-26; J 15,9-17)
2.3. Świadectwo św. Piotra i Pawła – 29 VI
(Dz 12,1-11; 2 Tm 4,6-9.17-18; Mt 16,13-19)
2.4. Świadectwo św. Tomasza – 3 VII
(Ef 2,19-22; J 20,24-29)
2.5. Świadectwo św. Jakuba – 25 VII
(Iz 49,1-6; 2 Kor 4,7-15; Mt 20,20-28)
2.6. Świadectwo św. Bartłomieja – 24 VIII
(Iz 52,7-10; Ap 21,9b-14; J 1,45-51)
2.7. Świadectwo św. Mateusza – 21 IX
(Iz 61,1-3a; Ef 4,1-7.11-13; Mt 9,9-13)
2.8. Świadectwo św. Szymona i Judy Tadeusza – 28 X
(Jr 1,4-10; Ef 2,19-22; Łk 6,12-19)
2.9. Świadectwo św. Andrzeja – 30 XI
(Rz 10,9-18; Ps 19; Mt 4,18-22)

Rozdział 3. Świadectwo męczenników
3.1. Świadectwo św. Wojciecha – 23 IV
(Dz 1,3-8; Flp 1,20c-30; J 12,24-26)
3.2. Świadectwo św. Marka, Ewangelisty – 25 IV
(Dz 1,3-8; 1 P 5,5b-14; Mk 16,15-20)
3.3. Świadectwo św. Stanisława Biskupa – 8 V
(Dz 20,17-18a.28-32.36; Rz 8,31b-39; J 10,11-16)
3.4. Świadectwo św. Andrzeja Boboli – 16 V
(Ap 12,10-12a; 1 Kor 1,10-13.17-18; J 17,20-26)
3.5. Świadectwo św. Jana Chrzciciela – 24 VI
(Iz 49,1-6; Dz 13,22-26; Łk 1,57-66.80)
3.6. Świadectwo św. Teresy Benedykty od Krzyża – 8 VIII
(Est 4,17klmrt; J 4,19-24)
3.7. Świadectwo św. Wawrzyńca – 10 VIII
(Dz 6,1-6; 2 Kor 9,6-10; J 12,24-26)
3.8. Świadectwo św. Maksymiliana Marii Kolbego – 14 VIII
(Mdr 3,1-9; 1 J 3,13-16; J 15,12-16)
3.9. Świadectwo św. Łukasza – 18 X
(2 Tm 4,9-17a; Łk 10,1-9)

Rozdział 4. Świadectwo życia świętych wyznawców
4.1. Świadectwo św. Kazimierza – 4 III
(Syr 51,13-20; Flp 3,8-14; Łk 12,35-40)
4.2. Świadectwo św. Józefa – Oblubieńca NMP – 19 III
(2 Sm 7,4-5a.12-14a.16; Rz 4,13.16-18.22; Mt 1,16.18-21.24a)
4.3. Świadectwo św. Benedykta, Opata – 11 VII
(Prz 2,1-9; Dz 4,32-35; Mt 19,27-29)
4.4. Świadectwo św. Joachima i Anny – 26 VII
(2 Sm 7,1-5.8b-11.16; Hbr 11,1-2.8-13; Mt 13,16-17)
4.5. Świadectwo św. Stanisława Kostki – 18 IX
(Mdr 4,7-15; 1 J 2,12-17; Łk 2,41-52)
4.6. Świadectwo św. Franciszka z Asyżu – 4 X
(Ga 6,14-18; Mt 11,25-30)
4.7. Świadectwo św. Jadwigi Śląskiej – 16 X
(Prz 31,10-13.19-20.30-31; 1 Tm 5,3-10; Mk 3,31-35)
4.8. Świadectwo św. Marcina z Tours – 11 XI
(Iz 61,1-3a; 1 P 1,1-4; Mt 25,31-40)
4.9. Świadectwo wszystkich świętych – 1 XI
(Ap 7,2-4.9-14; 1 J 3,1-3; Mt 5,1-12a)

Rozdział 5. Świadectwo życia chrześcijanina
5.1. Świadectwo nawrócenia św. Pawła – 25 I
(Dz 22,3-16; Mk 16,15-18)
5.2. Świadectwo Katedry św. Piotra – 22 II
(1 P 5,1-4; Mt 16,13-19)
5.3. Świadectwo Jezusa eucharystycznego – Boże Ciało
(Pwt 8,2-3.14b-16a; 1 Kor 10,16-17; J 6,51-58)
5.4. Świadectwo miłości Jezusa Chrystusa
– Najświętszego Serca Pana Jezusa
(Pwt 7,6-11; 1 J 4,7-16; Mt 11,25-30)
5.5. Świadectwo Przemienienia – 6 VIII
(Dn 7,9-10.13-14; 2 P 1,16-19; Mt 17,1-9)
5.6. Świadectwo Podwyższenia Krzyża – 14 IX
(Lb 21,4b-9; Flp 2,6-11; J 3,13-17)
5.7. Świadectwo św. Archaniołów – 29 IX
(Dn 7,9-10.13-14; Ap 12,7-12a; J 1,47-51)
5.8. Świadectwo odpowiedzialności za Kościół
(1 Krl 8,22-23.27-30; 1 Kor 3,9-11.16-17; J 2,13-22)
5.9. Codzienne świadectwo naszej miłości do Boga
(Dz 2,42-47; 1 J 4,7-12; Mt 19,23-30)

Podsumowanie

ZAKOŃCZENIE