WOLNOŚĆ MIŁOŚCI Ontologia osoby ludzkiej w koncepcjach Edyty Stein i Karola Wojtyły Zobacz większe

WOLNOŚĆ MIŁOŚCI Ontologia osoby ludzkiej w koncepcjach Edyty Stein i Karola Wojtyły

Nowy

Marek Olejniczak

: Wiara i życie
: Książki

26,00 zł

Opis

Rdzeniem treściowym książki jest rekonstrukcja ontologii osoby ludzkiej według Edyty Stein i według Karola Wojtyły. Na tej podstawie oparte zostały badania – w głównej mierze fenomenologiczne – dotyczące wolności, miłości i spełnienia osobowego. Następujące po nich zestawienie obu koncepcji ma na celu pełniejsze ich zrozumienie oraz ostateczną odpowiedź na pytanie, czy zasadne jest wyróżnianie w obrębie struktury ontycznej człowieka zdolnego do transcendowania naturalnych uwarunkowań psychosomatycznych oraz zdolnego do miłości ducha. To pozwoliło sprawdzić, czy obie próby pogodzenia ze sobą metafizyki tomistycznej z fenomenologią są w pełni udane. Ogólnie rzecz ujmując, cała książka pomyślana jest jako próba odpowiedzi na pytanie, kim jest człowiek, podjęta na podstawie badań filozoficznych Edyty Stein i Karola Wojtyły.

Więcej informacji

ISBN 978-83-733279-9-3
rok wydania 2010
ilość stron 266
format B5

Spis treści

WPROWADZENIE

ROZDZIAŁ I
ONTOLOGIA OSOBY LUDZKIEJ WEDŁUG EDYTY STEIN

1. Człowiek jako trójjedność ciała, duszy i ducha
1.1. Cielesność człowieka
1.2. Psychiczność człowieka
1.3. Duchowość człowieka
1.4. Krytyka wewnętrzna
2. Ontologia osoby ludzkiej
2.1. Struktura ontyczna duszy ludzkiej
2.2. Ontologia osoby duchowej
2.2.1. Istota ducha
2.2.2. Osoba ludzka
2.3. Krytyka wewnętrzna
3. Ontologia osoby ludzkiej – zestawienie głównych tez

ROZDZIAŁ II
ONTOLOGIA OSOBY LUDZKIEJ WEDŁUG KAROLA WOJTYŁY

1. Psychosomatyczna jedność osoby ludzkiej
1.1. Ciało osoby ludzkiej
1.2. Psychika osoby ludzkiej
1.3. Krytyka wewnętrzna
2. Struktura ontyczna osoby ludzkiej i jej dynamizm
2.1. Sprawczość
2.2. Osobowa struktura samostanowienia
2.3. Duchowość osoby ludzkiej
2.4. Krytyka wewnętrzna
3. Ontologia osoby ludzkiej – zestawienie głównych tez


ROZDZIAŁ III
ONTOLOGIA WOLNOŚCI I MIŁOŚCI OSOBY LUDZKIEJ

1. Ontologia wolności
2. Ontologia miłości
3. Struktura ontyczna osoby ludzkiej według Edyty Stein i Karola Wojtyły w kontekście wolności i miłości – zestawienie

WOLNOŚĆ MIŁOŚCI – PODSUMOWANIE

LITERATURA
I. Literatura źródłowa
1. Teksty Edyty Stein
A. Teksty w języku niemieckim
B. Tłumaczenia na język polski
2. Teksty Karola Wojtyły
II. Literatura pomocnicza