Specyfika Łukaszowego orędzia o zmartwychwstaniu Jezusa

Nowy

Ks. Janusz Pycia

: W Kręgu Słowa
: Książki

30,00 zł

Opis

Święty Łukasz jako jedyny spośród ewangelistów wiedzę na temat zmartwychwstania Jezusa Chrystusa czerpał z nauczania i Tradycji Kościoła. Nie przekazali mu jej – tak jak św. Markowi – bezpośredni świadkowie tego wydarzenia, sam też nigdy nie spotkał Zmartwychwstałego – jak św. Mateusz czy Jan. Pisząc swoje dzieło, miał on zatem zapewne inne spojrzenie na to, co się wydarzyło.

Autor rozprawy zbiera Łukaszowe przekazy na temat zmartwychwstania Jezusa zawarte w trzeciej Ewangelii oraz w Dziejach Apostolskich i poddaje je analizie egzegetycznej. Na tej podstawie próbuje odpowiedzieć na pytanie, czy rzeczywiście orędzie to różni się od pozostałych nowotestamentalnych relacji na ten temat, a jednocześnie poszukuje charakterystycznych dla niego elementów.

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-602-3
rok wydania 2018
ilość stron 324
format B5

Spis treści

Wykaz skrótów


Bibliografia


Wprowadzenie


Rozdział I
Życie po śmierci w tradycji pozabiblijnej i biblijnej

1. Życie po śmierci w tradycji pozabiblijnej
1.1.Idea życia po śmierci w kulturze egipskiej
1.2.Idea życia po śmierci w kulturze fenickiej
1.3. Idea życia po śmierci w kulturze mezopotamskiej
1.4. Idea życia po śmierci w kulturze perskiej
1.5. Idea życia po śmierci w kulturze greckiej
1.6. Idea życia po śmierci w kulturze rzymskiej
2. Stary Testament o zmartwychwstaniu
2.1. Dn 12,1-3 o zmartwychwstaniu
2.2. Druga Księga Machabejska o zmartwychwstaniu
2.3. Księga Mądrości o zmartwychwstaniu
2.4. Ez 37,1-14 a kwestia zmartwychwstania
2.5. Idea zmartwychwstania w Psalmach
2.6. Księga Izajasza o zmartwychwstaniu
3. Zmartwychwstanie w pismach z Qumran i innych księgach apokryficznych
4. Nowy Testament (pisma poza-Łukaszowe) o zmartwychwstaniu
4.1.Pojęcia związane z ideą zmartwychwstania w przekazach nowotestamentalnych
4.2. Idea zmartwychwstania w Ewangelii św. Marka
4.3. Idea zmartwychwstania w Ewangelii św. Mateusza
4.4. Idea zmartwychwstania w pismach Janowych
4.4.1. Idea zmartwychwstania w Ewangelii św. Jana
4.4.2. Idea zmartwychwstania w Apokalipsie św. Jana
4.5. Corpus Paulinum i listy katolickie o zmartwychwstaniu
4.5.1. Idea zmartwychwstania w listach Pawłowych
4.5.2. 1 P 3,18-22 o zmartwychwstaniu
5. Podsumowanie


Rozdział II
Pusty grób w przekazie Łukaszowym

1. Łukaszowy przekaz o pustym grobie (Łk 24,1-11)
1.1.Zagadnienia literacko-historyczne Łk 24,1-11
1.2.Analiza egzegetyczna Łk 24,1-11
1.3.Pusty grób a wiara kobiet i niedowierzanie Jedenastu
2. Przybycie Piotra do pustego grobu (Łk 24,12)
2.1. Zagadnienia literacko-historyczne Łk 24,12
2.2.Analiza egzegetyczna Łk 24,12
2.3.Pusty grób i postawa Piotra
3. Dzieje Apostolskie na temat pustego grobu (Dz 2,29-31 i Dz 13,34-37)
3.1.Zagadnienia literacko-historyczne Dz 2,29-31 i Dz 13,34-37
3.2.Analiza egzegetyczna Dz 2,29-31 i Dz 13,34-37
3.3.Dawidowa typologia pustego grobu Jezusa w Dziejach Apostolskich
4. Podsumowanie


Rozdział III
Chrystofanie w przekazie dzieła Łukaszowego

1. Chrystofania w spotkaniu z uczniami spieszącymi do Emaus (Łk 24,13-35)
1.1.Zagadnienia literacko-historyczne Łk 24,13-35
1.2.Analiza egzegetyczna Łk 24,13-35
1.3.Odmienność zmartwychwstałego ciała a rozpoznanie Pana
2. Jezus ukazuje się apostołom (Łk 24,36-49)
2.1.Zagadnienia literacko-historyczne Łk 24,36-49
2.2.Analiza egzegetyczna Łk 24,36-49
2.3.Świadectwo tożsamości Zmartwychwstałego z Ukrzyżowanym
3. Dzieje Apostolskie na temat spotkań ze Zmartwychwstałym (Dz 1,1-8; 2,32; 9,1-19; 13,31; 22,3-21; 26,9-19)
3.1.Zagadnienia literacko-historyczne Dz 1,1-8; 2,32; 9,1-19; 13,31; 22,3-21; 26,9-19
3.2.Analiza egzegetyczna Dz 1,3-8; 2,32; 13,31 i Dz 9,1-19; 22,3-21; 26,9-19
3.3.Chrystofanie a wydarzenie wniebowstąpienia
4. Podsumowanie


Rozdział IV
Wniebowstąpienie Zmartwychwstałego

1. Wniebowstąpienie Zmartwychwstałego (Łk 24,50-53)
1.1.Zagadnienia literacko-historyczne Łk 24,50-53
1.2.Analiza egzegetyczna Łk 24,50-53
1.3.Wniebowstąpienie Zmartwychwstałego a błogosławieństwo
2. Dzieje Apostolskie o wniebowstąpieniu (Dz 1,9-11)
2.1.Zagadnienia literacko-historyczne Dz 1,9-11
2.2. Analiza egzegetyczna Dz 1,9-11
2.3. Wniebowstąpienie Jezusa świadectwem wywyższenia do chwały nieba
3. Podsumowanie


Rozdział V
Motywy teologiczne w Łukaszowym orędziu na temat zmartwychwstania
1. Łukasz – prawdziwy Żyd i Grek
2. Łukaszowa koncepcja czasu
3. Łukaszowe ukierunkowanie na liturgię i świątynię
4. Wiara a poznanie
5. Zmartwychwstałe ciało
6. Wywyższenie Zmartwychwstałego
7. Podsumowanie


Zakończenie