Człowiek światu. Teologia moralna szczegółowa. Cz. III

Nowy

ks. Alojzy Drożdż

: Academica
: Teologia moralna
: Książki

0,00 zł

Opis

W kolejnej części swojego podręcznika autor podejmuje następujące zagadnienia: człowiek wobec dóbr materialnych (w tym: biblijne spojrzenie na własność, prawo posiadania i używania dóbr materialnych, moralne spojrzenie na podatki, grzechy przeciwko prawu własności), relacja człowieka do prawdy (w tym: prawda i moralność w Biblii, prawdomówność, reklama, prawda a kompromis, grzechy przeciw prawdzie), problem ludzkiej pożądliwości (w tym: pożądliwość zmysłowa w ocenie biblijnej, opanowanie zmysłowości, biblijno-moralne spojrzenie na pragnienie dóbr, zjawisko konsumizmu)

Więcej informacji

ISBN 83-87952-35-4
rok wydania 2002
ilość stron 144