PISOWNIA SŁOWNICTWA RELIGIJNEGO, wyd. 1 opr. twarda Zobacz większe

PISOWNIA SŁOWNICTWA RELIGIJNEGO, wyd. 1 opr. twarda

Nowy

ks. Wiesław Przyczyna (red.), Renata Przybylska (red.)

: Teolingwistyka
: Książki

16,00 zł

Opis

„Pisownia słownictwa religijnego” to kolejny tom z serii „Teolingwistyka”, którego redaktorem jest ks. Wiesław Przyczyna. I choć w 2010 roku wydane zostały „Zasady pisowni słownictwa religijnego”, tego samego redaktora, to jednak bardzo pomocna okazuje się najnowsza pozycja – dużo obszerniejsza i bogatsza w treści o tematach poprawności językowej słownictwa religijnego. To już nie tylko ogólne zasady pisowni, ale omówienie wielu pojęć, które wciąż w języku religijnym są zapisywane błędnie. Książka ta okaże się potrzebna szczególnie tym, którzy często obcują z językiem religijnym.

Errata

Więcej informacji

ISBN 978-83-733299-8-0
wydanie pierwsze
rok wydania 2011
ilość stron 132
format A5
oprawa twarda

Spis treści

WSTĘP

I. USTALENIA DOTYCZĄCE PISOWNI WIELKĄ LUB MAŁĄ LITERĄ

1. Nazwy osobowe
2. Nazwy świąt i dni świątecznych
3. Nazwy obrzędów, zabaw i zwyczajów
4. Nazwy okresów liturgicznych
5. Nazwy imprez międzynarodowych lub krajowych nadane przez organizatorów
6. Tytuły utworów literackich i naukowych (książek, rozpraw, artykułów, wierszy, piosenek, pieśni, filmów, sztuk teatralnych), tytuły ich rozdziałów, tytuły programów telewizyjnych i radiowych, dzieł sztuki, zabytków językowych, dokumentów, nazwy witryn internetowych
7. Tytuły modlitw i nazwy modlitw
8. Nazwy celebracji liturgicznych i nabożeństw
9. Nazwy sakramentów i sakramentaliów
10. Nazwy godności, tytułów i urzędów
11. Nazwy członków i członkiń zakonów, zgromadzeń zakonnych i bractw
12. Nazwy wspólnot kościelnych, religijnych, związków wyznaniowych i ich jednostek organizacyjnych
13. Nazwy członków społeczności wyznaniowych
14. Nazwy ruchów i stowarzyszeń religijnych
15. Nazwy fundacji i akcji charytatywnych
16. Nazwy soborów, synodów i innych zorganizowanych zgromadzeń religijnych
17. Nazwy geograficzne
18. Nazwy budynków i innych obiektów
19. Nazwy wydarzeń zbawczych
20. Nazwy przedmiotów materialnych mających charakter symboli religijnych
21. Nazwy pojęć religijnych
22. Pisownia peryfraz, czyli wielowyrazowych nazw omownych
23. Pisownia przymiotników pochodnych od nazw własnych
24. Nazwy nagród i odznaczeń

II. INNE USTALENIA ZWIĄZANE Z PISOWNIĄ

1. Pisownia skrótów i skrótowców
2. Użycie łącznika (dywizu)

III. PROBLEMY POPRAWNOŚCIOWE

1. Poprawność słowotwórcza
2. Wahania w odmianie wyrazów
3. Błędne użycia słów i konstrukcji składniowych
4. Poprawne użycie słów i wyrażeń

IV. INDEKS CYTOWANYCH PRZYKŁADÓW