KRZYŻ TWÓJ WIELBIMY Zobacz większe

KRZYŻ TWÓJ WIELBIMY

Nowy

ks. Antoni Tronina, ks. Piotr Łabuda, ks. Antoni Paciorek

: Scripturae Lumen
: Książki

49,00 zł

Opis

Kolejny tom SCRIPTURAE LUMEN poświęcony jest krzyżowi Chrystusa. Podejmując takie hasło i taki temat, pragniemy wyrazić przekonanie, że obok przypominania słów bł. Jana Pawła II – „Brońcie Krzyża!” – potrzeba, aby przede wszystkim w nas samych, we wnętrzu chrześcijańskich serc i sumień, krzyż Chrystusowy został obroniony i zawsze odbierał tam należną mu cześć.
Niniejszy tom, zgodnie z przyjętą od dwóch lat formułą, rozpoczynają artykuły biblijne odnoszące się do tematu całego tomu, czyli tematu krzyża (SCRIPTURAE). To prawie dwadzieścia artykułów wybitnych polskich biblistów i teologów. Podobnie jest zresztą z artykułami zamieszczonymi w kolejnym dziale (LUMEN). Podejmują one temat Chrystusowego krzyża z punktu widzenia różnych dyscyplin teologicznych, i nie tylko teologicznych.

Więcej informacji

ISBN 978-83-733297-4-4
rok wydania 2011
ilość stron 708
format B5

Opinie

Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Napisz opinię

KRZYŻ TWÓJ WIELBIMY

KRZYŻ TWÓJ WIELBIMY

Spis treści

Od Redakcji

Bł. Jan Paweł II (Karol kard. Wojtyła), Znak sprzeciwu.
Rekolekcje w Watykanie od 5 do 12 marca 1976
Fragmenty


SCRIPTURAE

KS. JANUSZ LEMAŃSKI
Spojrzenie, które wymaga wiary (Lb 21,4-9)

KS. TADEUSZ BRZEGOWY
Męka i śmierć Mesjasza według pieśni Izajasza o Słudze Jahwe

ANDRZEJ S. JASIŃSKI OFM
Znak TAU w kontekście biblijnym i franciszkańskim

KS. ANTONI TRONINA
„Oto Bóg królował z drzewa”. Z dziejów pewnej glosy biblijnej

KS. KRZYSZTOF BARDSKI
Misterium krzyża w symboliczno-alegorycznych interpretacjach wybranych motywów biblijnych

KS. GRZEGORZ M. BARAN
Krzyżowa śmierć Chrystusa na tle praktyk krzyżowania w świecie starożytnym

WOJCIECH MACIEJ STABRYŁA OSB
Golgota – miejsce śmierci i zmartwychwstania Jezusa

KS. ROMAN BARTNICKI
Ukrzyżowanie i wyszydzenie Jezusa w Mk 15,20b-32

KS. PIOTR ŁABUDA
Krzyż – czas szyderstwa, empatii i nadziei w ujęciu św. Łukasza

ADAM RYSZARD SIKORA OFM
„A obok krzyża Jezusa stały…” Świadkowie ukrzyżowania i śmierci Jezusa w J 19,25-27

KS. JANUSZ KRĘCIDŁO MS
Jezusowy testament z krzyża (J 19,25-27). Propozycja polifonicznej interpretacji

KS. DARIUSZ KOTECKI
Misterium crucis Jezusa w życiu chrześcijan w świetle Apokalipsy św. Jana

KS. MAREK WYSOCKI
Nauka krzyża jest mocą Bożą (1 Kor 1,18)

KS. ANTONI PACIOREK
Krzyż mocą i mądrością Boga według 1 Kor 1,17-25

KS. JAN FLIS
„… aż do śmierci i to śmierci krzyżowej” (Flp 2,8). Interpretacja eklezjalna

KS. ROMAN BOGACZ
Krzyż, krew i ofiara Jezusa Chrystusa w Liście do Hebrajczyków

KS. MARIUSZ ROSIK
Motyw ukrzyżowania Chrystusa w najstarszej homilii łacińskiej Przeciw Żydom


LUMEN

KS. MARIUSZ SZRAM
Mądrość krzyża w rozumieniu Orygenesa

KS. ANTONI ŻUREK
Sacramentum crucis – w duszpasterstwie i teologii ponicejskich Ojców Kościoła

KS. PIOTR SZCZUR
Krzyż jako fundament kosmosu w nauczaniu Ireneusza z Lyonu i Jana Chryzostoma

KS. JANUSZ KRÓLIKOWSKI
Duch Święty w tajemnicy krzyża

KS. HENRYK SZMULEWICZ
Wziąć krzyż do końca – wierność Jezusowi w czasie prześladowań

KS. ANDRZEJ MICHALIK
Teologia krzyża Josepha Ratzingera w kontekście współczesnych wyzwań

ABP ZYGMUNT ZIMOWSKI
Przyjąć krzyż cierpienia jako drogę do duchowej przemiany

ZENON UCHNAST
Krzyż Chrystusa świadectwem prawdy, która wyzwala. Interpretacja psychologiczna

KS. WŁADYSŁAW GŁOWA
Imperatyw głoszenia i dźwigania krzyża

KS. STANISŁAW DYK
Wielkopostne przepowiadanie misterium krzyża

KRZYSZTOF LEŚNIEWSKI
Święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego w tradycji chrześcijaństwa wschodniego

KS. JAN WALKUSZ
Motyw krzyża w twórczości literackiej polskiego duchowieństwa ziem zaboru pruskiego w XIX i XX w.

S. BOŻENA LESZCZYŃSKA OCV
Pejzaż z krzyżem w liryce i dramacie wielkich romantyków. Zagadnienia wybrane


PRZEKŁADY

Jan Chryzostom, O krzyżu, o nawróconym łotrze i o modlitwie za nieprzyjaciół (KS. ANTONI PACIOREK)

Św. Efrem, Hymny o ukrzyżowaniu
(KS. ANTONI TRONINA)


RECENZJE I OMÓWIENIA

Ks. Tomasz Jelonek, Teologia biblijna
(KS. ARTUR DYJAK)

Das Buch Hiob und seine Interpretationen. Beiträge zum Hiob-Symposium auf dem Monte Verita
(KS. ANTONI TRONINA)

Polska syrologia w zarysie, red. J. Woźniak
(KS. ANTONI TRONINA)

Carlos Granados García, La nueva alianza come recreación. Estudio exegético de Ez 36,16-38 (Analecta Biblica 184)
(KS. ŁUKASZ LASKOWSKI)

Edward Lipiński, Prawo bliskowschodnie w starożytności. Wprowadzenie historyczne (Studia Historico-Biblica 2)
(KS. ANTONI TRONINA)

Jakub Slawik, Hiob przed Bogiem. Studium egzegetyczne prologu i epilogu Księgi Hioba oraz mów Hioba
(KS. ANTONI TRONINA)


SPRAWOZDANIA

Panorama wykładów biblijnych w Izraelu w roku 2010 (wybór)
(WOJCIECH MACIEJ STABRYŁA OSB)

Studium Biblicum Franciscanum: 36o Corso di Aggiornamento Biblico-Teologico
(WOJCIECH MACIEJ STABRYŁA OSB)

Adhortacja posynodalna Verbum Domini w badaniach niektórych rzymskich uczelni
(KS. ŁUKASZ LASKOWSKI)

Sprawozdanie z 48. Sympozjum Biblistów Polski 7-9 września 2010 r. w Tarnowie
(KS. PIOTR ŁABUDA)

Rok Biblijny w archidiecezji wrocławskiej
(JOANNA JAROMIN)


Noty o autorach