Jezus Chrystus Zobacz większe

Jezus Chrystus

Nowy

Ks. Grzegorz Mariusz Baran (red.), ks. Piotr Łabuda (red.), ks. Janusz Królikowski (red.)

: Scripturae Lumen
: Książki

45,00 zł

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-350-3
rok wydania 2015
ilość stron 540
format B5

Spis treści

Bp Andrzej Jeż


Ks. Grzegorz M. Baran
Ksiądz Profesor Antoni Paciorek – Vir magno intellectu, pietate et modestia


Ks. Grzegorz M. Baran
Spis publikacji ks. prof. dra hab. Antoniego Paciorka


SCRIPTURAE


Ks. Janusz Lemański
W oczekiwaniu na Mesjasza


Ks. Marek Parchem
Postać Mesjasza w literaturze międzytestamentalnej: zwoje z Qumran i apokryfy Starego Testamentu


Ks. Waldemar Rakocy
Stosowanie starotestamentowych modeli zbawczych w odczytaniu przesłania Nowego Testamentu


Ks. Mariusz Rosik
Ewangelie z językiem aramejskim w tle


Ks. Tomasz Jelonek
Objawienie narodzin Jezusa poganom i Żydom


Ks. Piotr Łabuda
Łukaszowy obraz Jezusa a cykl Eliasza i Elizeusza


Joanna Jaromin
Jezus – Nauczyciel


Tomasz Maria Dąbek OSB
Chrystus jako światłość w Ewangelii według św. Jana


Ks. Roman Bartnicki,
Aresztowanie Jezusa według świadectwa Marka (Mk 14, 43-52)


Ks. Antoni Tronina
Iesus Nazarenus Rex Judaeorum (J 19,19)


Ks. Waldemar Chrostowski
„Zstąpił do piekieł” – moc Jezusa Chrystusa nad śmiercią i krainą umarłych


Ks. Franciszek Mickiewicz
Jezus Chrystus jako cel i wypełnienie prawa (Rz 10,4; Ga 6,2)


Ks. Stanisław Haręzga
Jezus Chrystus „wielką tajemnicą pobożności” (1 Tm 3,16)


Joanna Nowińska SM
Głos Jezusa porównany do trąby mówiącej z człowiekiem – obraz siły, nakazu czy intensywnej komunikacji (Ap 1,10; 4,1)


LUMEN


Ks. Andrzej Dudek
Narodzenie Jezusa Chrystusa. Synteza biblijno-liturgiczna Mt 1,1-25


Ks. Antoni Żurek
Formuły chrystologiczne Symbolu nicejskiego jako element katechezy chrystologicznej czwartego wieku


Aleksander Sosnowski
Relacja Ojca i Syna w ujęciu kard. Josepha Ratzingera


Krzysztof Nowacki
Extra Christum nulla salus


Ks. Grzegorz Strzelczyk
Znaczenie „dogmatyczne” czy „dla dogmatyki” poszukiwań historycznych dotyczących Jezusa Chrystusa?


Ks. Sylwester Jaśkiewicz
Św. Augustyn o miłości, która uczyniła nas pięknymi


Ks. Henryk Szmulewicz
„Na nowo rozpoczynać od Chrystusa” – w temacie małżeństwa i rodziny


Ks. Janusz Bujak
Ekumeniczne znaczenie Całunu Turyńskiego


ACTUALIA


Zachariasz S. Jabłoński OSPPE
Udział paulinów w rozwoju kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa w Polsce w pierwszej połowie XX wieku


Anna Gąsior
Kult Najświętszego Serca Jezusowego w Polsce w okresie dwudziestolecia międzywojennego


Ks. Janusz Królikowski
Aby Chrystus Królował! Przesłanie Sługi Bożej Rozalii Celakówny


Ks. Bogdan Ferdek
Próba teologicznej oceny ruchu na rzecz intronizacji Chrystusa jako Króla Polski


Ks. Cezary Smuniewski
Aktualność kultu Najświętszego Serca Jezusa w nauczaniu św. Jana Pawła II


Królowanie Jezusa Chrystusa. Podstawy teologiczne i wskazania teologiczno-pastoralne (Propozycje do dyskusji opracowane na zlecenie Zespołu ds. Ruchów Intronizacyjnych)


RECENZJE I OMÓWIENIA


Ks. Antoni Paciorek, Jezus z Nazaretu. Czasy i wydarzenia, Częstochowa: Edycja Świętego Pawła 2015, ss. 531.
(Ks. Grzegorz M. Baran)


Christoph Schönborn, Ikona Chrystusa (tytuł niemiecki: Die Christus – Ikone), tł. W. Szymona, Poznań: „W drodze” 2001, ss. 256.
(Ks. Kazimierz Dudzik)


Anna Andrzejewska, Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych. Aspekty teoretyczne i empiryczne, Warszawa: Wydawnictwo Difin SA 2014, ss. 272.
(Małgorzata Gruchoła)


Wojciech Węgrzyniak, Lo stolto ateo. Studio dei Salmi 14 e 53 (Studia Bibilica Lublinensia 10), Lublin: Wydawnictwo KUL 2014, ss. 393.
(Ks. Krzysztof Napora)


Ks. Grzegorz M. Baran, Życie i śmierć Antiocha IV Epifanesa w przekazach pozabiblijnych i biblijnych. Historia i teologia, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej „Biblos” 2015, ss. 252.
(Ks. Paweł Nowak)